แสดง 71-80 จากทั้งหมด 138 ผลการค้นหา

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ททท.ชูทีป๊อป ใช้กระแสดารา ดึงนักท่องเที่ยว

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 06 มี.ค. 2560

  » ททท. ดันกระแสทีป๊อป ใช้ดาราดังดึงนักท่องเที่ยวจีนและอาเซียนเที่ยวไทย นางศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท.เตรียมแผนกลยุทธ์กระตุ้นท่องเที่ยวผ่านกระแสความเทิงครบวงจรของไทย (ทีป๊อป) เพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวเอเชียและอาเซียน เช่น จีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย โดยจะสำรวจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวว่าแต่ละตลาดชื่นชอบความบันเทิงทีป๊อปของไทยในกลุ่มใด เช่น ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ ฯลฯ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวได้ตรงต่อความชื่นชอบในแต่ละประเทศ"รูปแบบการส่งเสริมจะทำผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวผ่านการใช้วิธีดึงดูด เช่น นำดาราชื่อดังส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับแฟนคลับ ที่ผ่านมาได้นำ นายมาริโอ้ เมาเร่อ มาเป็นพรีเซนเตอร์การท่องเที่ยวไทย เป็นต้น โดยได้รับกระแสตอบรับที่ดีมาก" นางศรีสุดา กล่าวสำหรับแนวโน้มการท่องเที่ยวในปีนี้ มองว่าตลาดอาเซียนเป็นตลาดมาแรงโดยเฉพาะเวียดนาม คาดว่าจะเดินทางมาไทยกว่า 1 ล้านคนเป็นครั้งแรก เทียบจากปีที่ผ่านมาเดินทาง 8.27 แสนคน เติบโต 10% 

 • ไลฟ์สไตล์

  เทคโนโลยีแก้ไขสายตาผิดปกติแบบใหม่ไร้ใบมีด (ReLEx SMILE)

  หมวด ไลฟ์สไตล์, โดย Online, วันที่ 06 มี.ค. 2560

  » ภาวะสายตาผิดปกติสามารถแก้ไขได้ด้วยเลเซอร์และทำได้หลายวิธี เช่น LASIK PRK และ ReLEx SMILE ซึ่งเป็นการผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดแบบแผลเล็ก ไร้ใบมีด และมีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบัน

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ยอดใช้สิทธิจีเอสพีพุ่ง 11%

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 06 มี.ค. 2560

  » ผู้ส่งออกขอใช้สิทธิปี'59 ไปตลาดสหรัฐมากสุดมูลค่า 3,961 ล้านเหรียญเอกชนใช้สิทธิจีเอสพีปี 2559 มูลค่า 4,450 ล้านเหรียญสหรัฐ พุ่ง 11% ชี้ตลาดสหรัฐมีการใช้สิทธิสูงสุดนางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในปี 2559 ไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าภายใต้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) ทุกระบบ มีมูลค่ารวม 4,451 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 10.78% จากปี 2558 ที่มีมูลค่า 4,021 ล้านเหรียญสหรัฐ และคิดเป็นสัดส่วนการใช้สิทธิ 63.76% ของการส่งออกสินค้าที่ได้สิทธิจีเอสพีทั้งหมดที่มีมูลค่า 6,982 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยผลจากการใช้สิทธิจีเอสพีทำให้ไทยสามารถลดหย่อนภาษีนำเข้าได้กว่า 155 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือกว่า 5,200 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นแต้มต่อให้กับสินค้าไทยในการแข่งขันกับสินค้าของคู่แข่งทั้งนี้ ประเทศที่ผู้ส่งออกมีการขอใช้สิทธิจีเอสพีสูงสุด ได้แก่ สหรัฐ มีมูลค่าการใช้สิทธิจีเอสพีส่งออก 3,961 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 11.61% คิดเป็นสัดส่วนถึง 89% ของมูลค่าการใช้สิทธิจีเอสพีทั้งหมด ขณะที่ประเทศอื่นๆ มีการใช้สิทธิรวมกันแค่ 11% เช่น สวิตเซอร์แลนด์ มูลค่า 310.14 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 14.38% รัสเซียและเครือรัฐเอกราช มูลค่า

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  เป็นพระแท้พระดี ไม่หนีหมาย

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 06 มี.ค. 2560

  » โดย...สมผล ตระกูลรุ่งรัฐธรรมนูญบัญญัติความเท่าเทียมกันของบุคคลภายใต้กฎหมาย ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นใครประกอบอาชีพใด เป็นนักบวชไม่ว่าศาสนาใด ล้วนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน กฎหมายที่ออกใช้บังคับกับบุคคลทั่วไปเหมือนกันนอกจากกฎหมายหลักกฎหมายทั่วไปของบ้านเมืองแล้ว บุคคลที่อยู่ในองค์กรใด ยังย่อมจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรนั้นๆ ด้วย ข้าราชการนอกจากอยู่ภายใต้กฎหมายเหมือนชาวบ้านทั่วไปแล้ว ยังต้องปฏิบัติในกรอบของทางราชการที่แม้ไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดวินัยภิกษุสามเณรในพุทธศาสนาก็เช่นกัน นอกจากอยู่ภายใต้กฎหมายเหมือนเช่นบุคคลทั่วไปแล้ว ยังอยู่ภายใต้พระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บัญญัติด้วย เป็นการอยู่ภายใต้พระธรรมวินัยด้วยความสมัครใจ ในความเป็นจริงหากปฏิบัติอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัยได้แล้ว ย่อมจะไม่ผิดกฎหมายอย่างแน่นอนเพราะธรรมวินัยละเอียดกว่ากฎหมาย แต่ต้องไม่ลืมว่า การเปลี่ยนเพศเป็นนักบวชนั้น ยังมีความเป็นคนอยู่ เป็นบุคคลที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองอยู่นั่นเองนักบวชไม่ว่าศาสนาใดจึงต้องอยู่ภายใต้กฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายอาญา ซึ่งเป็นกฎหมายที่บังคับใช้เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ฉะนั้น ไม่ว่าคนธรรม

 • ฟรี! OPEN HOUSE DAY ทดลองเรียนในคลาสจริง

  โดย Online, วันที่ 06 มี.ค. 2560

  » กับคุณครูชาวต่างชาติและเพื่อนๆนักเรียน 3 ภาษา (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาไทย) พร้อมลงมือปฏิบัติจริงในกิจกรรมวิชาต่างๆเช่นวิทยาศาสตร์ คณิต ดนตรี ศิลปะและภาษา

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  การค้าระหว่างประเทศ กับการบรรลุ 'เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ'

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 06 มี.ค. 2560

  » โดย...รศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ ได้นำเสนอบทความ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) แห่งสหประชาชาติ” ลงในคอลัมน์นี้ อาจารย์พิริยะ ได้กล่าวถึงที่มาของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เริ่มต้นขึ้นในวันที่ 25 ก.ย.  2558 จากการที่ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติได้ให้การรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นองค์ประกอบสำคัญ และจะถูกนำมาใช้เป็นแผนที่นำทางการพัฒนาในอีก 15 ปีข้างหน้าทั้งนี้ ก่อนที่ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติจะได้ให้การรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี ค.ศ. 2030 ไม่นาน ในเดือน ก.ค. 2558 ได้มีการจัดการประชุมระดับนานาชาติอย่างเป็นทางการของสหประชาชาติที่ Addis Ababa ประเทศเอธิโอเปีย ผลลัพธ์สำคัญที่ออกมาจากการประชุมในครั้งนั้น คือ แผนการปฏิบัติการ Addis Ababa Action Agenda หนึ่งในเนื้อหาสำคัญของแผนการปฏิบัติการนี้คือ ได้มีการยอมรับอย่างเป็นทางการว่า การค้าระหว่างประเทศเป็นเครื่องจักรสำคัญที่จะนำไปสู่การเติบโตอย่างมีส่วนร่วม (Inclusive Economic Grow

 • STARTUP Evening Class @ SET

  โดย Online, วันที่ 06 มี.ค. 2560

  » เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและวิธีการทำธุรกิจให้กับสตาร์ทอัพ ประเดิมด้วยหลักสูตร "STARTUP Innovation Ideas through Design Thinking" จับหลักการสร้างไอเดีย ค้นหานวัตกรรมที่เติมเต็มไอเดียให้สมบูรณ์สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  เศรษฐกิจโลกฟื้น เปิดทางเฟดขึ้นดอกเบี้ย

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 06 มี.ค. 2560

  » โดย...ชญานิศ ส่งเสริมสวัสดิ์เจเน็ต เยลเลน ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวปาฐกถาเรื่องทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐต่อสมาคมผู้บริหารชิคาโก ว่า การขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 14-15 มี.ค.นั้น นับว่ามีความเหมาะสม หากอัตราเงินเฟ้อและการจ้างงานเติบโตไปในทิศทางที่เฟดคาดการณ์ไว้ โดยแนวทางการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้ จะไม่ชักช้าเช่นเดียวกับที่เป็นในปี 2015 และ 2016ในปี 2016 ที่ผ่านมา อัตราการจ้างงานของสหรัฐนั้นยังคงมีความไม่แน่นอนที่จะฟันธงในช่วงครึ่งปีแรก และอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ (จีดีพี) ไตรมาสแรกและสองก็ทำได้ผิดหวัง โดยเติบโตอยู่เพียง 0.8% และ 1.4% รวมถึงเงินเฟ้อยังคงขยายตัวต่ำกว่า 1% หลังเงินเหรียญสหรัฐแข็งค่าขึ้นทำเอาต้นทุนการนำเข้าลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้เฟดไม่สามารถขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ตามที่ตั้งเป้าเอาไว้ และทำให้การขึ้นดอกเบี้ยทำได้ครั้งเดียวในเดือน ธ.ค. 2016นอกเหนือไปจากปัจจัยดังกล่าวแล้ว ความเสี่ยงในด้านเศรษฐกิจต่างประเทศก็ทำให้เฟดไม่สามารถขึ้นดอกเบี้ยได้เช่นกันในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะกับความหวาดหวั่นต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนที่อาจจะรุนแรงถึงขั้น “ฮาร์ดแลนดิ้ง” และการออกจากสหภาพยุโรป (อียู) ของอังกฤ

 • อัญมณีเห็ดดำทรัฟเฟิล ณ ไวน์ ผับ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

  โดย Online, วันที่ 06 มี.ค. 2560

  » พบกับเห็ดดำทรัฟเฟิลที่ดีสุดจาก เปริโกด์ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตเห็ดที่ดีทีสุดในโลกซึ่งอยู่ในภาคภาคตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส อย่างคนทั่วไปเรียกกันว่า เพชรแห่งเปริโกด์ ซึ่งเห็ดกำจะมีกลิ่นหอมม้ที่ไม่ซ้ำกัน คล้ายๆกับกลิ่นรสช็อกโกแลตเข้มข้น

 • การเงิน

  ธปท.ประกาศค่าธรรมเนียมนิติบุคคลโอนเงินผ่านพร้อมเพย์

  หมวด การเงิน, โดย Online, วันที่ 06 มี.ค. 2560

  » ธปท.เคาะนิติบุคคลใช้พร้อมเพย์โอนเงิน จ่ายค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 15 บาทต่อรายการ มีผลตั้งแต่ 1 มี.ค.

ประวัติการใช้งาน

 • คำที่เคยค้นหา

  • การเข้าชมที่ผ่านมา

   ผลการค้นหานี้ตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่?

   © บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) 2003-2018 ข้อมูลบริษัท นโยบายการใช้งาน ติดต่อเว็บมาสเตอร์ Thailand Web Stat