A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: MemcachePool::get(): Server 127.0.0.1 (tcp 11211, udp 0) failed with: Connection refused (111)

Filename: drivers/memcache.php

Line Number: 64

ค้นหาข่าว ค้นหาภาพข่าว คลังข่าว คลังข้อมูล โดยโพสต์ทูเดย์

แสดง 41-50 จากทั้งหมด 941 ผลการค้นหา

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  กาญจนา อายุวัฒน์ธนชัย

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 20 เม.ย. 2560

  » โดย...ภาพ เอเอฟพีถ้าอายุเป็นเพียงตัวเลข ก็คงเช่นเดียวกับผมขาวบนศีรษะที่เป็นเรื่องธรรมชาติเช่นกัน ด้าน รศ.ดร.พิมลพรรณ พิทยานุกุล ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รายงานในเว็บไซต์ของมหิดลว่า สีเส้นผมเกิดจากเม็ดสีซึ่งรากผมสร้างขึ้นมาทำให้เส้นผมมีสีต่างๆ ตามพันธุกรรมถ้าเม็ดสีมีมากและเข้มข้น เส้นผมจะมีสีเข้ม แต่ถ้าเม็ดสีถูกสร้างมาน้อย สีเส้นผมก็จะอ่อน ระดับของเม็ดสีของเส้นผมจะเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพของร่างกาย ธรรมชาติของสีผมมีทั้งสีดำ เช่น คนเอเชีย สีน้ำตาลและสีบลอนด์ เช่น ชาวตะวันตกนอกจากนี้ เส้นผมสีดำนับเป็นสีที่พบมากที่สุดของคนทั่วโลก รองลงมาคือผมสีน้ำตาล พบทั่วไปในทวีปยุโรป ซึ่งเส้นผมสีดำโดยทั่วไปมักจะประกอบด้วยเม็ดสีเข้มข้นน้อยกว่าผมสีอื่นๆ ส่วนสีเทาหรือสีขาว มักเรียกว่า ผมหงอก หรือหัวหงอกข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์นั้น ผมขาวเกิดจากการที่รากผมไม่สร้างเม็ดสี ทำให้เส้นผมไม่มีสีและกลายเป็นเส้นผมสีขาว หรือเทาเงินเมื่อสะท้อนแสง เส้นผมสีเทา หรือขาวมักเกิดขึ้นเมื่อคนเรามีอายุสูงวัย แต่ก็สามารถพบได้ในเด็กตั้งแต่อายุ 10 ปี ด้วยต้นเหตุเดียวกันคือ รากผมไม่สร้างเม็ดสีให้เส้นผม ทำให้เส้นผมไม่มีสี แต

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ดร.บู้

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 18 เม.ย. 2560

  » เกือบ 3 ปีในตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสินของ ชาติชาย พยุหนาวีชัย ได้รับการยอมรับจากหลายๆ ฝ่ายว่าสามารถที่จะบริหารงานได้ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังต้องการได้เป็นอย่างดี ในการเป็นกลไกขับเคลื่อนสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากผลจากดำเนินงานเข้าเป้าและเข้าตาสาธารณชน สภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จึงได้มอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) ให้กับพี่บู้ เพื่อเป็นเกียรติในการบริหารงานได้เป็นอย่างดีเยี่ยมมหาวิทยาลัยประกาศเกียรติคุณ ของ ดร.บู้ ว่าใช้รูปแบบ การบริหารงานแบบธนกิจรายย่อย ผสมผสานการใช้บริการทางการเงินตลอดจนบริการอื่นๆ สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้มีรายได้น้อยในมิติต่างๆ ทั้งแนวดิ่งและแนวระนาบยัง...ยังไม่หมด ดร.บู้ยังใช้ธนาคารออมสินเข้าไปพัฒนาอาชีพ สนับสนุน และสร้างความผาสุกของชีวิตให้กับผู้มีรายได้น้อย ฯลฯคุณสมบัติดีเลิศขนาดนี้ กระทรวงการคลังคงจะต้องพิจารณาต่ออายุเทอม 2 ให้อีกแล้วมั้งฮ่าๆ 

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ตลาดหลังสงกรานต์

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 17 เม.ย. 2560

  » การขึ้นพูดของเจเน็ต เยลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2560

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  แก้ทุจริตเชิงนโยบาย ต้องเอาผิดตั้งแต่คิด

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 17 เม.ย. 2560

  » คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เผยแพร่งานวิจัยเรื่อง “การทุจริตเชิงนโยบาย

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 13 เม.ย. 2560

  » คณะนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  อาชีพอะไรทำแล้วรวย

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 11 เม.ย. 2560

  » เป็นคำถามยอดฮิตเวลาไปพูดตามมหาวิทยาลัย น้องๆ เขาอยากรู้ว่า เรียนอะไรดี อนาคตจะได้สบาย

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ธุรกิจยกระดับ รับนักท่องเที่ยว ก้าวสู่ยุคดิจิทัล

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 10 เม.ย. 2560

  » สมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทยผนึกมหิดลเสริมแกร่งผู้ประกอบการ ใช้สื่อดิจิทัลปั๊มยอดขายนางสุทัศษา เหล่าหงษ์เกียรติ นายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย (เอทีทีเอ็ม) เปิดเผยว่า สมาชิกเอทีทีเอ็มกว่า 1 หมื่นราย ร่วมสร้างเครือข่ายภาคีร่วมกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ภายใต้สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย โดยจัดทำ 2 โครงการเร่งด่วน เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย รวมถึงปลุกจิตสำนึกเยาวชนไทยให้รักษาอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนทั้งนี้ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ร่วมกับการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำสื่อดิจิทัลเข้ามาประกอบธุรกิจ เพิ่มช่องทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และช่องทางการจองให้กับนักท่องเที่ยวผ่านระบบออนไลน์ โดยนำสื่อดิจิทัลในหลากหลายรูปแบบมาพัฒนาธุรกิจ โดยตั้งเป้าผู้เข้าร่วมโครงการตลอดปีนี้ 200 ราย คาดว่าผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 80% จะสามารถใช้งานได้จริงและเพิ่มยอดขายได้ในอนาคต“การเพิ่มทักษะความรู้ด้านสื่อดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการกลุ่มขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) จะช่วยเสริมทัก

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  เชื่อมั่นผู้บริโภคฟื้น

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 08 เม.ย. 2560

  » ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดทำผลสำรวจดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือน มี.ค. 2560

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ประเด็นร้อน

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 05 เม.ย. 2560

  » 1.วันนี้ช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เชิญปลัดทุกกระทรวงมาหารือวิธีปฏิบัติและกระบวนการในการเสนอกฎหมายออกกฎหมาย หลังจากรัฐธรรมนูญประกาศใช้ในวันที่ 6 เม.ย.นี้2.ขานรับรัฐธรรมนูญเตรียมประกาศใช้ ต้องไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต บ่ายวันนี้ จัดเสวนาทิศทางประเทศไทย หลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ นำทีมเสวนาโดย ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มธ.3.พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ยืนยันวันนี้ตำรวจจะเริ่มกวดขันบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง กรณีผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกคนตามคำสั่ง ม.44 เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถ4.ประเดิมมาตรการขับขี่ปลอดภัยรับเทศกาลสงกรานต์ บ่ายโมงวันนี้ พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธ์ุ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ออกตรวจจับจุดเข้มงวดกวดขันการใช้เข็มขัดนิรภัย โดยสารรถกระบะ ที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัย (เกาะพญาไท)

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  อุตฯแปรรูปไม้ปลูกลาว

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 24 มี.ค. 2560

  » โดย....รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ​ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผมเขียนบทความนี้ที่โรงแรมดวงจันทร์พลาซา นครหลวงเวียงจันทน์ เพราะผมต้องมาเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้และไม้แปรรูป ข้าวและปศุสัตว์ ระหว่างวันที่ 22-24 มี.ค. 2560 แต่บทความนี้ขอเริ่มจาก “ต้นแบบอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ปลูกลาว” ส่วนอุตสาหกรรมที่เหลือค่อยๆ ทยอยเขียนนำเสนอผู้ท่านอ่านต่อไปครับ ผมขอเริ่มว่า เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2559 นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ดร.ทองลุน สีสุลิด ได้ออกคำสั่งห้ามนำไม้ออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งเป็นคำสั่งห้ามการส่งออกไม้แทบทุกประเภท ตั้งแต่ไม้ซุง ไม้แปรรูป ราก กิ่งก้าน และต้นไม้จากป่าธรรมชาติ รวมถึงท่อนซุงที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลชุดที่แล้วให้ส่งออกได้ โดยไม้ที่สามารถส่งออกได้ต้องถูกแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแล้วเท่านั้น  เช่น การขยายทำการเกษตร เหมืองแร่ และพลังงานน้ำ เป็นต้น สปป.ลาวมีพื้นที่ 236,800 ตร.กม. ในปี 2553 มีพื้นที่ป่า 40% ในปี 2535 ลาวมีพื้นที่ป่า 70% และมีเป้าหมายในปี 2020 เป็น 70% อุตสาหกรรมไม้และไม้แปรรูปเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่ทำรายได้ให

ประวัติการใช้งาน

 • คำที่เคยค้นหา

  • การเข้าชมที่ผ่านมา

   ผลการค้นหานี้ตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่?

   © บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) 2003-2018 ข้อมูลบริษัท นโยบายการใช้งาน ติดต่อเว็บมาสเตอร์ Thailand Web Stat