แสดง 11-13 จากทั้งหมด 13 ผลการค้นหา

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ปฏิรูปกฎหมายธุรกิจ

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 27 พ.ค. 2557

  » เนื่องจากคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ซึ่งมีหน้าที่หลักตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. 2553 ในหลายประการ เช่น ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับร่างกฎหมายที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามที่เห็นสมควร โดยได้ให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และหน่วยงานต่างๆ ที่ออกกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแผนการให้มีกฎหมาย หรือการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย และเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแผนการตรากฎหมายที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  เกณฑ์คุมสหกรณ์ล่าช้า ผู้ฝากรายย่อยเสี่ยง

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 13 ม.ค. 2560

  » แม้ว่าจะเกิดกรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่นที่ถูกฉ้อโกงยักยอกทรัพย์ จนเข้าข่ายจะล้มละลาย ต้องเร่งทำแผนฟื้นฟูกิจการขึ้นมา

 • การเมือง

  'กองทุนอินฟราฯ'ผ่าทางตันรัฐบาลถังแตก

  หมวด การเมือง, โดย Online, วันที่ 28 ส.ค. 2555

  » ในที่สุดการเดินหน้ากองทุนโครงการสร้างพื้นฐาน หรืออินฟราสตรัคเจอร์ ฟันด์ ของรัฐบาลก็ใกล้เป็นความจริงอยู่แค่มือเอื้อม

ประวัติการใช้งาน

 • คำที่เคยค้นหา

  • การเข้าชมที่ผ่านมา

   ผลการค้นหานี้ตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่?

   © บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) 2003-2018 ข้อมูลบริษัท นโยบายการใช้งาน ติดต่อเว็บมาสเตอร์ Thailand Web Stat