แสดง 11-12 จากทั้งหมด 12 ผลการค้นหา

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ระบบการศึกษา ระบบควบคุมหรือระบบส่งเสริมความงอกงาม

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 07 ก.ย. 2554

  » เหตุเกิดที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ได้เวลาพูดถึงมาตรฐานการศึกษาหรือยัง?

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 29 ต.ค. 2553

  » “เท่าที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม หรือมีแนวทางปฏิบัติในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาเช่นประเทศอื่น แต่เดิมมีเพียงผลการเรียนจากโรงเรียนเท่านั้น แต่ว่ายังมีความเคลือบแคลงอย่างยิ่งในมาตรฐานการให้เกรดของแต่ละโรงเรียน” การสมัครเข้ามหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา ใช้องค์ประกอบหลายอย่าง แต่โดยพื้นฐานคือผลการเรียนจากโรงเรียน (Transcript) และคะแนน SAT หรือ ACT ในระดับที่กำหนด ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยจะกำหนดต่างกันออกไป สำหรับบางคนที่ไม่ได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยชั้นนำก็สามารถเข้าเรียนที่วิทยาลัยชุมชน (Community Collage) ได้      ทั้งนี้ อาจจะไม่ต้องใช้ผลสอบ SAT ก็ได้ข้อน่าสังเกตคือการจ้างงานของสหรัฐ พิจารณาผลการสอบ SAT ด้วยเพราะเป็นข้อยืนยันว่าได้จบการศึกษาจริง หากไม่มีผลการเรียนหรือผล SAT มาแสดงส่วนใหญ่จะได้ค่าจ้างต่ำกว่าคนที่ผ่านระดับมัธยมศึกษาแล้วหรือจะไม่สามารถทำงานเต็มเวลาได้ต้องทำงาน Part Time จนกว่าจะสามารถแสดงได้ว่าได้ผ่านการเรียนระดับมัธยมศึกษามาแล้ว ประเทศไทยเท่าที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม หรือมีแนวทางปฏิบัติ

ประวัติการใช้งาน

 • คำที่เคยค้นหา

  • การเข้าชมที่ผ่านมา

   ผลการค้นหานี้ตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่?

   © บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) 2003-2018 ข้อมูลบริษัท นโยบายการใช้งาน ติดต่อเว็บมาสเตอร์ Thailand Web Stat