แสดง 1-10 จากทั้งหมด 10 ผลการค้นหา

 • การเงิน

  3 แนวคิดการลงทุนเพื่อคุ้มครองเงินต้น

  หมวด การเงิน, โดย Online, วันที่ 23 ก.พ. 2559

  » โดย...ดร.พิชิต อัคราทิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด

 • การเงิน

  ตลาดหลักทรัพย์ในอุดมคติ

  หมวด การเงิน, โดย Online, วันที่ 03 ธ.ค. 2558

  » โดย ดร.พิชิต อัคราทิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด

 • การเงิน

  SME ไทยถึงเวลา Go inter & Hitech

  หมวด การเงิน, โดย Online, วันที่ 07 ต.ค. 2558

  » โดย ดร.พิชิต อัคราทิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด

 • การเงิน

  การลงทุนเพื่อเป็นเจ้าของกิจการ

  หมวด การเงิน, โดย Online, วันที่ 10 ก.ย. 2558

  » โดย ดร.พิชิต อัคราทิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด

 • การเงิน

  เมื่อตลาดหุ้นจีนถูกประณาม

  หมวด การเงิน, โดย Online, วันที่ 12 ส.ค. 2558

  » โดย...ดร.พิชิต อัคราทิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด

 • การเงิน

  ตลาดทุนและความเหลื่อมล้ำของรายได้

  หมวด การเงิน, โดย Online, วันที่ 14 ก.ค. 2558

  » โดย ดร.พิชิต อัคราทิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด

 • การเงิน

  การลงทุนใน Infrastructure Fund ต้องดูอะไร

  หมวด การเงิน, โดย Online, วันที่ 16 มิ.ย. 2558

  » โดย...ดร.พิชิต อัคราทิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด

 • การเงิน

  นักลงทุนไทยกับตลาดทุน

  หมวด การเงิน, โดย Online, วันที่ 20 ก.พ. 2558

  » โดย ดร.พิชิต อัคราทิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด

 • การเงิน

  MFCแต่งตั้ง'ประภา ปูรณโชติ' นั่งเก้าอี้เอ็มดี

  หมวด การเงิน, โดย Online, วันที่ 11 ก.พ. 2554

  » บอร์ดบลจ.เอ็มเอฟซี  แต่งตั้ง "น.ส.ประภา ปูรณโชติ" กรรมการผู้จัดการ แทน "พิชิต อัครทิตย์" นางรจิตพร มนะเวส เลขานุการบริษัท บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เอ็มเอฟซี  (MFC)  แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2-1/2554 เมื่อวันที่ 11 ก.พ.54 ได้มีมติแต่งตั้งน.ส.ประภา ปูรณโชติ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ แทนนายพิชิต อัคราทิตย์ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ความเห็นชอบ

 • การเงิน

  MFCปลื้มกองทุน M-BTคว้ารางวัลเยี่ยม5ปี

  หมวด การเงิน, โดย Online, วันที่ 17 มิ.ย. 2553

  » บลจ. เอ็มเอฟซีเฮ! กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ คว้ารางวัลกองทุนผสมที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดในระยะเวลา 5 ปี พ่วงรางวัลประเภทกลุ่มกองทุนผสมยอดเยี่ยมระยะเวลา 3 ปี  นายพิชิต อัคราทิตย์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี  กล่าวว่า การที่กองทุนเปิด     เอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ (MFC-BT Income Growth Fund หรือ M-BT) สามารถบริหารจนได้รับรางวัล กองทุนผสมที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดในระยะเวลา 5 ปี (Best Flexible Fund Over Five Years) นอกจากนี้เอ็มเอฟซียังได้รับรางวัลประเภทกลุ่มกองทุนผสมยอดเยี่ยมภายในระยะเวลา 3 ปี จาก The Post – Lipper Thailand Fund Awards 2010 ซึ่งเป็นรางวัลจากความร่วมมือระหว่างลิปเปอร์ บริษัทในเครือของสำนักข่าวรอยเตอร์ส ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านข้อมูลข่าวสารกองทุนระดับโลก และบริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง  กองทุนเปิด M-BT มีผลการดำเนินงานย้อนหลังที่ชนะเกณฑ์มาตรฐานของกองทุนทุกช่วงเวลา โดย ณ วันที่ 27 พ.ค.2553 กองทุนเปิด M-BT มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ 3.51% ชนะเกณฑ์มาตรฐานกองทุนซึ่งอยู่ที่ 1.95% ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ 8.74% ชนะเก

ประวัติการใช้งาน

 • คำที่เคยค้นหา

  • การเข้าชมที่ผ่านมา

   ผลการค้นหานี้ตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่?

   © บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) 2003-2018 ข้อมูลบริษัท นโยบายการใช้งาน ติดต่อเว็บมาสเตอร์ Thailand Web Stat