แสดง 1-10 จากทั้งหมด 23 ผลการค้นหา

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  เศรษฐกิจไทยปี 2560 และในระยะยาว

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 08 พ.ค. 2560

  » โดย...รศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  นิด้า www.econ.nida.ac.th; yuthana.s@nida.ac.thในปี 2560 นี้ เศรษฐกิจไทยถูกคาดหมายว่าจะฟื้นตัวจากปี 2559 ที่จีดีพีเติบโต 3.2% โดยการส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนคือสองปัจจัยที่ถูกจับตามองว่าจะสนับสนุนการเติบโตนอกเหนือจากการใช้จ่ายภาครัฐ ซึ่งเป็นเครื่องยนต์หลักช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา โดยในวันนี้ผมจะนำเสนอผลการพยากรณ์ทิศทางเศรษฐกิจในปี 2560 รวมทั้งจะเพิ่มเติมการนำเสนอมุมมองการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะกลางถึงระยะยาวของไทยในอนาคต เพื่อแสดงภาพรวมของทิศทางของเศรษฐกิจไทยและปัญหาของการเติบโตในระยะยาวผลการพยากรณ์ทิศทางเศรษฐกิจไทยจากแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ล่าสุด คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยปี 2560 น่าจะขยายตัวใกล้เคียงปี 2559 คือ 3.2% อย่างไรก็ตามสัญญาณบวกของเศรษฐกิจที่ชัดเจน คือคาดการณ์ว่าการลงทุนภาคเอกชนจะมีสัญญาณฟื้นตัวจากที่ทรงตัวในปี 2559 (ขยายตัว 0.3%) ในปี 2560 นี้คาดว่าการลงทุนจะขยายตัว 7.1% นอกจากนี้มูลค่าการส่งออกสินค้าก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่น่าจะพลิกกลับมาขยายตัว 5% จากที่เคยหดตัวต่อเนื่องในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาในช่วงปี 2556-2558 ที่ผ่าน

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ลุยผลิตคนรับงานวิเคราะห์ข้อมูลบูม

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 29 มี.ค. 2560

  » เทราดาต้า มองเทรนด์การวิเคราะห์ข้อมูลในไทยบูม ส่งแม่ทัพใหม่คนไทยเร่งทำตลาดนางจีรภา คงสว่างวงศา กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เทราดาต้า ประเทศไทย โซลูชั่นด้านการวิเคราะห์ข้อมูลระดับโลก เปิดเผยว่า ด้วยจำนวนข้อมูลที่มีอย่างมหาศาลทำให้แนวโน้มในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลกำลังเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นทุกอุตสาหกรรม แต่ในไทยยังขาดแคลนในเรื่องของผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมาก แม้จะมีนักศึกษาจบมาจำนวนมาก แต่ก็ไม่ทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างตรงจุด เพราะยังไม่มีหลักสูตรที่เหมาะสมทั้งนี้ บริษัทได้มีการเข้าไปพูดคุยกับสถานศึกษาชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น เพื่อนำหลักสูตรการศึกษาด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเช่นเดียวกับที่มหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย ออสเตรเลีย และสิงคโปร์มาใช้งาน คาดว่าจะเห็นความร่วมมือกันชัดเจนภายในปีนี้ เพราะในไทยมีผู้เชี่ยวชาญไม่ถึง 500 คนในขณะที่ตลาดต้องการอย่างมากสำหรับบริษัทก็ได้วางแผนที่จะเพิ่มทีมงานด้านนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Scientist) เพิ่มอีก 10 คนในปีนี้ แม้ว่าจะมีอยู่แล้วประมาณ 30 คน เพื่อเพิ่ม

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  เทพรัตนแห่งแผ่นดิน (90)

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 19 มี.ค. 2560

  » โดย...วิมลพรรณ ปีตธวัชชัยหลังจากการวิจัยขั้วโลกเหนือแล้ว ในปี 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทย 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โรงเรียนนายร้อย จปร. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประสานงานกับ University Centre in Svalbard (UNIS) และ Norwegian Polar Institute (NPI) ของประเทศนอร์เวย์ เพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยขั้วโลกเหนือภายใต้โครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอีกด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะองค์ประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) ทรงส่งเสริมการจัด “ค่ายวิทยาศาสตร์เอเชีย” ในประเทศไทย และการส่งตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมโครงการ

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ห้ามนักการเมืองก่อม็อบ

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 13 มี.ค. 2560

  » สปท.เตรียมสรุปรายงานปรองดอง ดันถอดถอนนักการเมืองหนุนม็อบนายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เปิดเผยว่า สำหรับความคืบหน้าการเสนอรายงานแก้ปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความปรองดองทางการเมือง ขณะนี้ได้ข้อสรุปรายงานดังกล่าวเกือบสมบูรณ์แล้ว คาดว่าอีก 2 สัปดาห์จะเสนอรายงานต่อที่ประชุม สปท. และให้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) รับไปดำเนินการต่อไปนายเสรี กล่าวว่า ในรายงานดังกล่าวจะไม่มีการเสนอให้ใช้การนิรโทษกรรมในการแก้ปัญหา แต่เสนอให้ใช้เรื่องการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง ส่วนมาตรการป้องกันความขัดแย้งในอนาคต สปท.การเมืองเสนอมาตรการห้ามผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไปตั้งม็อบสนับสนุนรัฐบาล หรือสนับสนุนฝ่ายของตัวเอง หากใครฝ่าฝืนจะถูกส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาถอดถอนออกจากตำแหน่งต่อไปขณะที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ และคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  สถานการณ์เด่น

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 13 มี.ค. 2560

  » 06.00 น. เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เข้าตรวจค้น "อารามปริสุทโธ" อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี หลังรับแจ้งจากประชาชนว่าอาจเป็นที่หลบซ่อนของพระธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย โดยไม่พบตัว พบแต่เสื้อยืดแขนยาวสีเหลืองแบบที่พระธัมมชโยสวมใส่09.00 น. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “การปรองดองและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน” โดยมีหัวข้อน่าสนใจในเรื่องระยะเวลาอย่างน้อยที่ประเทศไทยจะต้องใช้ เพื่อให้เกิดความปรองดองได้ พบว่าส่วนใหญ่ 21% ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี14.00 น. พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า รัฐบาลได้วางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 34 แห่ง อยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีน้ำใช้การได้ในปีนี้ 21,019 ล้าน ลบ.ม. มากกว่าปีที่แล้ว 

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  สังคมคอร์ปอเรต

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 04 มี.ค. 2560

  » ธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น สยายปีกลุยธุรกิจใหม่ จับมือ เอไอเอส เปิดตัวเป็นพาร์ตเนอร์ผู้ให้บริการ เอไอเอส ช็อป บาย พาร์ตเนอร์ สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัล มารีน่า พัทยา บริหารงานโดย บิ๊ก คาเมร่า และมีแผนขยายสาขาอีกเพียบเร็วๆ นี้ร้านลอว์สัน 108 เพิ่มบริการ “Bill Station” และ “mpay Station” เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้า ด้วยการรับชำระบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ กว่า 80 รายการ อาทิ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่างวดรถ ค่าประกัน ฯลฯ ตลอด 24 ชั่วโมง ค่าบริการต่อบิลอยู่ที่ 0-20 บาท และเปิดชำระค่าสินค้าในร้านด้วยบัตรเครดิตด้วยผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นปลื้มเพราะงานประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี 2560 มีคนสนใจที่นั่งเต็มแล้วจ้า

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  นิด้ามองเศรษฐกิจปีระกาสดใสภาครัฐอัดฉีดเม็ดเงินสู่ระบบ

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 28 ธ.ค. 2559

  » การอัดฉีดเม็ดเงินลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และเร่งเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประกอบกับภาวะเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นเคลื่อนไหวในกรอบ 1.5-2% ทิศทางส่งออกจะขยายตัวได้ 1-2% รวมทั้งสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยมีลุ้นได้เห็นดัชนี 1,600-1,650 จุด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มองว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้ายังสดใส

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  สถานการณ์เด่น

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 05 ก.ย. 2559

  » 10.00 น. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้าโพล) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรี ตามวิถีทางประชาธิปไตย” พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ 60.80% ระบุว่ามีความเหมาะสม เพราะชื่นชอบในการทำงาน

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ไม่ถูกใจ แต่ถูกทิศ

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 25 ส.ค. 2559

  » ในขณะที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เตรียมจะแถลงผลงานครบรอบ 2 ปีของการทำงานรัฐบาล ในวันที่ 12 ก.ย. ก็มีผลการสำรวจความเห็นของประชาชน หรือโพลของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้าโพล) ออกมาเรื่อง “2 ปีของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” พบว่ารัฐมนตรีที่โพลแสดงความไม่ประทับใจ อยู่ในกระทรวงด้านเศรษฐกิจเกือบทั้งหมด

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  นักวิชาการแนะรัฐ หนุนผลิตรถยนต์ให้ตรงจุด

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 15 มี.ค. 2559

  » ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงของการปรับฐานใหม่ทางด้านเศรษฐกิจ ไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์จะต้องมีการปรับตัวไปในทิศทางใด ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ให้มุมมองว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ถือเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่อยู่ในภาคการผลิตที่สร้างมูลค่าการส่งออกสัดส่วนกว่า 80% ขณะที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในประเทศจากการจ้างงานได้ราว 20% เท่านั้น

ประวัติการใช้งาน

 • คำที่เคยค้นหา

  • การเข้าชมที่ผ่านมา

   ผลการค้นหานี้ตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่?

   © บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) 2003-2018 ข้อมูลบริษัท นโยบายการใช้งาน ติดต่อเว็บมาสเตอร์ Thailand Web Stat