แสดง 1-2 จากทั้งหมด 2 ผลการค้นหา

 • การเงิน

  เปิดรัฐบาลตปท.ดูดเงินในไทย

  หมวด การเงิน, โดย Online, วันที่ 03 ก.ย. 2553

  » กลต.แก้เกณฑ์ซีเคียวริไทเซชัน อิตาเลียนไทยขายหุ้นกู้2พันล้านก.ล.ต. ปรับเกณฑ์ขายหุ้นกู้ซีเคียวริไทเซชันเปิดกว้าง รัฐบาลต่างประเทศออกตราสารในไทยได้สะดวกทั้งเงินบาทสกุลต่างประเทศ นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้แก้ไขหลักเกณฑ์การออกและเสนอขายหุ้นกู้จากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ หรือซีเคียวริไทเซชัน (Securitization) ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้รัฐบาลต่างประเทศสามารถเป็นผู้ระดมทุน (Originator) ในโครงการออกและเสนอขายหุ้นกู้ Securitization ได้ โดยให้ทำได้ทั้งในรูปสกุลเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ และใช้อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทำโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน จึงกำหนดให้ผู้ระดมทุนต้องเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหากออกหุ้นกู้เป็นเงินตราต่างประเทศและความเสี่ยงจากการที่ Originator เป็นต่างประเทศ เช่น การมีแหล่งรายได้จากต่างประเทศ และข้อจำกัดของการบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น “การขยายขอบเขตการอนุญาตดังกล่าวสอดคล้องกับแผนพัฒนาตลาดทุนไทย

 • การเงิน

  เพิ่มคำแนะนำลงทุนลูกค้าสถาบัน

  หมวด การเงิน, โดย Online, วันที่ 06 ส.ค. 2553

  » ก.ล.ต.มองไกล เปิดโอกาสบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศให้คำแนะนำลงทุนในหลักทรัพย์อนุพันธ์ได้ทั้งตราสารไทยและต่างประเทศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการประชุมประจำเดือน ส.ค. มีมติให้แก้ไขหลักเกณฑ์การให้คำแนะนำในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศ สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งที่เป็นของไทยและของต่างประเทศได้ แต่จำกัดเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน นอกจากนี้ จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลขาดทุนสูงสุด (Worst Case Scenario) ที่อาจเกิดขึ้น ประกอบการให้คำแนะนำด้วยนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ครอบคลุมและชัดเจนขึ้น หลังจากสมาคมบริษัทหลักทรัพย์มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการทำงานของผู้วิเคราะห์หลักทรัพย์ ในต่างประเทศที่ให้ข้อมูลเปรียบเทียบหุ้นไทยกับต่างประเทศ ซึ่งอาจพิจารณาว่าเป็นการให้คำแนะนำในหลักทรัพย์ไทย และอาจขัดกับหลักเกณฑ์ที่มีอยู่เดิม ประกอบกับการประชุม IOSCO ประจำปี 2010 ได้มีแนวคิดที่จะให้ผู้ขายสินค้าการเงินที่มีความซับซ้อนให้แก่ผู้ลง

ประวัติการใช้งาน

 • คำที่เคยค้นหา

  • การเข้าชมที่ผ่านมา

   ผลการค้นหานี้ตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่?

   © บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) 2003-2018 ข้อมูลบริษัท นโยบายการใช้งาน ติดต่อเว็บมาสเตอร์ Thailand Web Stat