แสดง 1-9 จากทั้งหมด 9 ผลการค้นหา

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ชสอ.อัดฉีดให้กู้สมาชิกเพิ่ม

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 06 มี.ค. 2560

  » ชสอ.อัดฉีดสภาพคล่องสหกรณ์ เพิ่มวงเงินปล่อยกู้จากรายละ 500 ล้าน เป็น 1,000 ล้าน ดอกเบี้ย 3.9%พล.ท.วีระ วงศ์สวรรณ์ ประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) เปิดเผยว่า ชสอ.ได้จัดทำโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนระยะสั้นให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยได้ปรับเพิ่มวงเงินกู้ จากเดิมที่กำหนดไว้ให้ปล่อยกู้สหกรณ์ละไม่เกิน 500 ล้านบาท เพิ่มเป็นไม่เกินสหกรณ์ละ 1,000 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ย 3.9% ในกรณีที่ได้รับเฉลี่ยคืนเท่ากับปีก่อนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สุทธิจะอยู่ที่ 3.75% เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.นี้ เป็นต้นไปทั้งนี้ โครงการเงินกู้พิเศษดังกล่าว กำหนดระยะเวลากู้ไว้ไม่เกิน 12 งวด โดยในงวดที่ 1-11 ให้ผู้กู้ส่งชำระคืนเงินต้นงวดละ 1% ของวงเงินกู้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ส่วนที่เหลือให้ชำระให้เสร็จสิ้นในงวดที่ 12 และภายใน 6 เดือนนับจากวันที่รับเงินกู้แล้ว จะต้องไม่มีการชำระเงินคืนเงินกู้ให้กับ ชสอ. หากชำระเงินคืนก่อนกำหนด ชสอ.จะคิดเบี้ยปรับ 5% ของเงินที่ชำระก่อนกำหนดสำหรับฐานะการให้กู้ยืมของ ชสอ. ณ สิ้นรอบบัญชีปี 2558 (สิ้นสุด มี.ค. 2559) พบว่า ชสอ.ให้กู้แก่สหกรณ์สมาชิกสัดส่วนมากที่สุด 71.8% ของสินทรัพย์รว

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ทิพยฯ เน้นแบงก์ ประกันไซเบอร์

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 06 มี.ค. 2560

  » ทิพยประกันภัยยึดแบบสากล ขายประกันภัยไซเบอร์ เจาะกลุ่มแบงก์ องค์กร คาดปีนี้ความต้องการสูงตามกระแสนายสมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างยื่นเรื่องขออนุญาตขายกรมธรรม์ประกันภัยไซเบอร์ หรือไซเบอร์อินชัวรันส์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าสถาบันการเงินหรือองค์กรเป็นหลัก“เราได้มีการคุยกับพันธมิตรที่เป็นบริษัทรับประกันภัยต่อต่างชาติหรือรีอินชัวเรอร์ที่ขายประกันภัยไซเบอร์อยู่แล้วในตลาดโลก ทั้งในสหรัฐ ยุโรป อังกฤษ และฝรั่งเศส โดยนำกรมธรรม์นั้นมาเสนอขอกับ คปภ.เลย เพราะไม่กล้าออกแบบเอง และยังไม่มีความเชี่ยวชาญพอ รวมทั้งต้องส่งงานต่อให้กับรีอินชัวเรอร์อยู่แล้ว” นายสมพร กล่าวอย่างไรก็ตาม หากเป็นลูกค้ารายย่อย เบี้ยประกันภัยไซเบอร์คงไม่แพงมากนักเพราะความคุ้มครองไม่สูง แต่ถ้าเป็นองค์กรขนาดใหญ่เบี้ยจะแพงเพราะมีความเสี่ยงสูง สำหรับรูปแบบความคุ้มครองในปัจจุบันมี 3 แบบ คือ 1.ให้ความคุ้มครองค่าเสียหายในการแก้ไขข้อมูลหรือกู้ข้อมูลกลับคืนมาให้เป็นปกติ และรวมถึงความเสียหายของข้อมูลด้วย 2.คุ้มครองความรับผิดต่

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  เริ่มแล้วจ้างสูงอายุ ใช้สิทธิลดภาษีได้

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 06 มี.ค. 2560

  » นิติบุคคลจ้างผู้สูงอายุทำงาน หักค่าใช้จ่ายเพื่อลดภาษีได้แล้ว แต่ตัดสิทธิจ้างบอร์ด ผู้ถือหุ้นราชกิจจานานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 639) พ.ศ. 2560 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่รับผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเข้าทำงาน เท่ากับรายจ่ายที่ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้สูงอายุ โดยการจ้างผู้สูงอายุจะต้องไม่เกิน 10% ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ม.ค. 2559 เป็นต้นไป โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดสำหรับกรณีที่ผู้สูงอายุทํางานในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหลายแห่งในเวลาเดียวกัน ให้บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่รับผู้สูงอายุเข้าทํางานก่อนได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ดังกล่าว นอกจากนี้ รายจ่ายในการจ้างผู้สูงอายุต้องไม่เกินกว่า 1.5 หมื่นบาท/เดือน โดยผู้สูงอายุจะต้องเป็นลูกจ้างของบริษัทนั้นอยู่แล้ว หรือได้ขึ้นทะเบียนหางานไว้กับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และจะต้องไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จ้าง หรือบริษัทในเครือเดียวกัน

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  มันนี่ทูเดย์

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 06 มี.ค. 2560

  » ธอส.เปิดตัวเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดทำผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ Members Get Members สำหรับลูกค้าเงินฝากที่แนะนำเพื่อนเปิดบัญชีตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป จะได้รับดอกเบี้ยบวกเพิ่มอีก 0.15% รวม 1.65% หรือแนะนำเพื่อนมาเปิดบัญชีตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ได้ดอกเบี้ยบวกเพิ่มอีก 0.25% รวมรับแล้ว 1.75% ต่อปี เพียงมีวงเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 50,001-5,000,000 บาท เปิดบัญชีได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 29 พ.ย. 2560ไทยประกันขยายตลาดนายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต เปิดเผยว่า บริษัทได้พัฒนาสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิต และค่ารักษาจากโรคร้ายแรง 10 โรค โดยจะจ่ายเงินชดเชยค่ารักษาสูงสุดถึง 750 วัน ส่วนค่ารักษาในโรงพยาบาล ผู้เอาประกันอายุ 20-59 ปี รับเงินชดเชย 2 เท่าของผลประโยชน์ค่ารักษา หากเข้ารักษาฉุกเฉินในไอซียูรับเงินชดเชย 3 เท่า กรณีเสียชีวิตรับเงิน 200 เท่า

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ยังฟิต

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 06 มี.ค. 2560

  » วานนี้ ผู้บริหารแบงก์ทีเอ็มบีไปร่วมวิ่งงาน TMB ING PARKRUN 2016 กันคับคั่งนอกจากหัวเรือใหญ่อย่าง บุญทักษ์ หวังเจริญ ซีอีโอ ที่ไปร่วมวิ่งทุกครั้งแล้วปีนี้ยังได้ “พี่รงค์” ไตรรงค์ บุตรากาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลูกค้าเอสเอ็มอี เข้าร่วมวิ่งระยะ 10 ก.ม.ด้วยสำหรับ “พี่รงค์” แม้จะชอบวิ่ง แต่ก็ตามประสาผู้บริหารที่ไม่ได้วิ่งไกลมาหลายปี เลยคิดหนักว่าจะรอดมั้ยที่ไหนได้ ถึงวันจริงวิ่งเข้าเส้นชัยสบายๆ แบบไม่ต้องพึ่งยาลม ยาดม ยาหม่องให้เสียฟอร์ม แถมเดินยิ้มแก้มปริเป็นปลื้มไปทั่วงานนอกจากแสดงตนว่า “ยังฟิต” แล้วยังได้บุญใหญ่ เพราะรายได้ 3.84 ล้านบาท จะนำไปบริจาคให้มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ใช้ในโครงการผ่าตัดเด็กที่ป่วยโรคหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชอีกด้วย

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  กสิกรฯ ใช้ฟินเทคมุ่ง CLMV

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 06 มี.ค. 2560

  » เริ่มเจาะตลาดอี-เพย์เมนต์ก่อนแต่ยังปักธงขอใบอนุญาตเปิดสาขาใน 3 ประเทศธนาคารกสิกรไทยเล็งใช้ฟินเทค เจาะตลาดซีแอลเอ็มวี ชี้วิธีเปิดสาขาใน 3 ประเทศอาเซียนไม่ง่าย นายธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และประธานกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (เคบีทีจี) เปิดเผยว่า ธนาคารจะจับคู่กับพันธมิตรกลุ่มเทคโนโลยีทางการเงิน (ฟินเทค) เพื่อขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ในด้านระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (อี-เพย์เมนต์) โดยกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวีมีโอกาสมหาศาล ด้วยจำนวนประชากรและคนวัยทำงานที่มีมากกว่าไทย“การขยายธุรกิจไปกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวีในรูปแบบเดิม ธนาคารต้องมีใบอนุญาต แต่ฟินเทคไม่ต้องมีใบอนุญาต ระยะต่อไป เคแบงก์จะเป็นฟินเทคในกลุ่มประเทศเหล่านี้” นายธีรนันท์ กล่าวนายภัทรพงศ์ กัณหสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ธนาคารอยู่ระหว่างการหาโอกาสปักธงธุรกิจใน 3 ประเทศอาเซียน ได้แก่ เมียนมา อินโดนีเซีย และเวียดนาม โดยมีเป้าหมายสูงสุดต้องการมีใบอนุญาตเปิดสาขาธนาคารต่างชาติ เพื่อให้บริการทางการเงินได้เต็มรูปแบบ แต่ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินข

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  คนรุ่นใหม่ควรรู้อะไรในคลื่นลมเรื่องการเงิน

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 06 มี.ค. 2560

  » โดย...สุรพล โอภาเสถียรเมื่อเครดิตบูโรได้นำเสนอเรื่องของการก่อหนี้ใหม่ในสินเชื่อบ้าน หรือคอนโด สินเชื่อบัตรเครดิต (ใช้ซื้อของ แต่ตอนจ่ายไม่ต้องจ่ายหมด จ่ายขั้นต่ำที่เหลือก็เป็นหนี้ไปดอกเบี้ย 20% ต่อปี) สินเชื่อรถยนต์หรือเช่าซื้อรถยนต์ (เช่าซื้อ) สินเชื่อส่วนบุคคล (กู้เป็นก้อน ผ่อนเป็นงวดดอกเบี้ย 28% ต่อปี หรือพวก 0%) ของกลุ่มผู้คนชาวไทยเราว่ามีกี่มากน้อย และถ้าแบ่งตามช่วงของอายุว่าเป็นคนรุ่นใหม่วัยเริ่มทำงาน (Gen Y) คนทำงาน มนุษย์เงินเดือนที่กำลังก่อร่างสร้างตัว หรือก่อร่างสร้างหนี้ (Gen X) และกลุ่มผู้สูงวัย (คนที่ไม่ชอบคำว่าลุง ป้าเวลาถูกทักทาย) เพราะเหตุว่าคนรุ่นเก่า (อาจจะมีเก๋าบ้าง) มักจะมองคนรุ่นใหม่ว่าไม่คิดจะเก็บเงินไว้บ้างเลยหรือไร จะเอาอะไรกินหลังเกษียณ ไม่กลัวสิ่งที่เรียกว่าแก่ก่อนรวยหรือ เงินหมดก่อนตาย เพราะวิถีชีวิตของคนรุ่นเก่าคือเรียน...เรียน...แล้วก็เรียน...เรียนให้ดีออม...ออม...ออม...อดออมทำงาน...ทำงาน...ทำงาน แล้วก็หลังเกษียณ หาอะไรอร่อยๆ รับประทาน เดินทางท่องเที่ยว ส่งไลน์ให้เพื่อนฝูง ไปงานแต่งลูกหลาน ไปงานศพของเพี่อน พี่ๆ และญาติสูงวัย สิ่งที่กลุ่มเหล่านี้มักจะพูดหรือแสดงออกมาก็คือ ...มันเป็

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ตลาดเตรียมสำหรับโอกาส เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเดือน มี.ค.

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 06 มี.ค. 2560

  » สายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย มองว่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 34.95-35.25 ในสัปดาห์นี้ โดยปัจจัยที่ตลาดให้น้ำหนักมากที่สุดในปัจจุบันคือการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดในการประชุมเดือน มี.ค. ซึ่งมีสมาชิกเฟดหลายสาขาต่างออกมาให้ความเห็นในทิศทางเดียวกันในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เห็นโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้มากขึ้น เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีตามคาดการณ์ รวมถึงอัตราเงินเฟ้อจากราคาผู้บริโภคที่ขยับเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นในสัปดาห์หน้าตลาดจะรอตัวเลขสำคัญของสหรัฐ อย่างการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์ที่ตลาดมองว่าจะออกมาดี และทำให้เฟดมีโอกาสมากที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเดือน มี.ค. นอกจากนี้ ทางฝั่งสหรัฐจะมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานในภาคเอกชน ค่าจ้างแรงงานและประสิทธิภาพแรงงาน และยอดสินค้าคงคลัง อีกทั้งในสัปดาห์หน้าทางฝั่งยุโรปจะมีการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป อีซีบี ที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายและการเข้าซื้อสินทรัพย์ใต้โปรแกรม QE เท่าเดิม ในฝั่งเอเชียเอง รัฐบาลจีนจะมีการประกาศตัวเลขเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในปี 2017ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ค่าเงินบาทเปิดตลาดที่ 34.89 ก่อนที่จะปรับอ่อนค่า

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ดอกเบี้ยวิ่ง ทิ้งบอนด์?

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 06 มี.ค. 2560

  » โดย...จิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์เมื่อดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ปรับขึ้น บอนด์ (พันธบัตรและหุ้นกู้ หรือที่มักรวมเรียกว่าตราสารหนี้) ที่เสนอขายในช่วงดอกเบี้ยต่ำกว่าจะมีความน่าสนใจลดลง และราคาก็จะปรับลง เนื่องจากนักลงทุนหันไปให้ความสนใจบอนด์ออกใหม่ที่มีโอกาสให้ดอกเบี้ยสูงขึ้น การถือบอนด์ในช่วงดอกเบี้ยสูงขึ้นอาจขาดทุนได้ หากราคาบอนด์ปรับลงมากจนไม่คุ้มกับดอกเบี้ยที่ได้รับ เหมือนช่วงปลายปี 2016 ที่ดอกเบี้ยพันธบัตรสหรัฐเพิ่มขึ้นถึง 0.8% ทำให้ผลตอบแทนรวม (ส่วนต่างราคา+ดอกเบี้ย) ของการถือพันธบัตร 10 ปี ลดลงถึง 3.8% และเมื่อดอกเบี้ยสหรัฐมีทีท่าจะปรับขึ้นอีก คำถามสำคัญคือ นักลงทุนต้องทิ้งการลงทุนในบอนด์เพื่อหลีกเลี่ยงผลขาดทุนหรือไม่เพื่อตอบคำถามดังกล่าว จุดสำคัญที่ต้องพิจารณาคือ 1) ดอกเบี้ยจะปรับขึ้นหลายครั้งตามที่ตลาดคาดหรือไม่ 2) ดอกเบี้ยประเทศอื่นๆ ต้องปรับขึ้นตามดอกเบี้ยสหรัฐหรือไม่ และ 3) ราคาบอนด์ในปัจจุบันจะมีโอกาสปรับลดลงอีกมากหรือไม่เมื่อพิจารณาจากข้อมูลและภาวการณ์ในปัจจุบัน พบว่า 1) นักวิเคราะห์หลายรายเริ่มเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจไม่สามารถขึ้นดอกเบี้ยได้มากครั้งตามที่เฟด แถลงไว้ เนื่องจากความกดดันทาง

ประวัติการใช้งาน

 • คำที่เคยค้นหา

  • การเข้าชมที่ผ่านมา

   ผลการค้นหานี้ตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่?

   © บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) 2003-2018 ข้อมูลบริษัท นโยบายการใช้งาน ติดต่อเว็บมาสเตอร์ Thailand Web Stat