แสดง 1-10 จากทั้งหมด 10 ผลการค้นหา

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  อาเซียนกับการควบคุมเนื้อหา OTT

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 02 พ.ค. 2560

  » โดย...ปภาวดี ธโนดมเดชการควบคุมเนื้อหาการให้บริการบรอดคาสต์ผ่านอินเทอร์เน็ต (Over-The-Top) หรือ OTT อาทิ Line, Facebook, Youtube, Netflix หรือ Skype เป็นประเด็นที่ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในอาเซียน เนื่องจากการเติบโตของการให้บริการ OTT บริษัท ซิสโก้ (Cisco) คาดการณ์ว่าการรับชมวิดีโอผ่านอินเทอร์เน็ตจะสูงถึงร้อยละ 64 ของการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งหมดในปี 2562 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 46ในปี 2557สาเหตุสำคัญที่ภาครัฐของประเทศที่เป็นผู้นำทางด้านไอที อย่างสหรัฐหรือสหภาพยุโรปต้องการเข้ามามีบทบาทในการควบคุมการให้บริการผ่าน OTT นั้น จึงไม่ใช่ประเด็นเรื่องความไม่เหมาะสมของเนื้อหา แต่มีสาเหตุหลัก 3 ประการ คือประการแรก เป็นเรื่องการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเดิมกับผู้ให้บริการ OTT ซึ่งใช้ประโยชน์จากโครงข่ายโทรคมนาคมที่ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นผู้ลงทุนแต่ในขณะเดียวกันผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเองก็มีอำนาจในการจำกัดการให้บริการบรอดคาสต์ผ่านอินเทอร์เน็ต (OTT)ประการที่สอง ด้วยเหตุที่ผู้ใช้บริการบรอดคาสต์ผ่านอินเทอร์เน็ต (OTT) มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้ให้บริการ OTT จึงสามา

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ศก.อาเซียนโต4.6%

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 02 พ.ค. 2560

  » ประเมินเศรษฐกิจชาติอาเซียนปีนี้โต 4.6% แม้สหรัฐมีแนวโน้มเพิ่มมาตรการกีดกันการค้า ร้องปกป้องการค้าเสรีแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ได้รายงานคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 21 และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลาง ครั้งที่ 3 ที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ในช่วงต้นเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา ว่าสำนักเลขาธิการอาเซียน ธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (เอดีบี) ได้ประเมินภาวะเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกในอาเซียนว่ายังเติบโตได้ดี คาดปีนี้จะเติบโตได้ 4.6% แม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะมีความเสี่ยงจากแนวโน้มที่สหรัฐอาจดำเนินนโยบายการกีดกันทางการค้าเพิ่มขึ้นทั้งนี้ การประชุมชาติสมาชิกอาเซียนได้เรียกร้องให้องค์การระหว่างประเทศต่างๆ โดยเฉพาะที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจทำหน้าที่ในการสนับสนุนและปกป้องการค้าเสรี และในส่วนสมาชิกเอเซียนเองจะกระชับความร่วมมือและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการลงทุนในภูมิภาคให้แน่นแฟ้นมากขึ้น“รายงานของกระทรวงการคลัง ระบุว่า ชาติอาเซียนได้หารือกันในที่

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ‘บางกอกกล๊าส’ วางเป้าเบอร์1ในภูมิภาค

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 02 พ.ค. 2560

  » หลังจากทำการรีแบรนด์ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบรรจุภัณฑ์แก้ว ทำให้บางกอก

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ตั้งบริษัทรับกองทุนเลี้ยงชีพภาคบังคับ

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 02 พ.ค. 2560

  » ทาวเวอร์ส วัทสัน หนุนบริษัทเตรียมคำนวณค่าใช้จ่ายตั้งรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาคบังคับน.ส.ประภัสสร ชัยกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายผลประโยชน์การเกษียณอายุ บริษัท วิลลิส ทาวเวอร์ส วัทสัน เปิดเผยว่า จากการที่ภาครัฐเห็นชอบในหลักการให้เริ่มระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาคบังคับปี 2561 หากบริษัทไม่เคยมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาก่อน ควรเตรียมพร้อมการตั้งคำนวณค่าใช้จ่ายเงินสมทบของนายจ้างในแต่ละปี และจัดสรรงบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ขึ้นมาก่อน  ทั้งนี้ บริษัทหลายแห่งในไทยยังใช้แผนผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆ ผลตอบแทนที่ให้หลังเกษียณอายุ ทำให้ไม่สามารถรับรู้ค่าใช้จ่ายจนกว่าลูกจ้างเกษียณอายุ ขณะที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาคบังคับเป็นแผนสมทบเงินที่กำหนดไว้ นายจ้างควรพิจารณาโครงสร้างแผนที่มีอยู่แล้วประเมินว่าควรปรับแก้หรือไม่ เพื่อลดความเสี่ยงจากค่าใช้จ่ายอย่างไรก็ดี องค์กรขนาดกลางและขนาดเล็กยังไม่ได้จัดตั้ง สัดส่วนลูกค้าของวิลลิส ทาวเวอร์ส วัทสันที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคิดเป็น 87% ของลูกค้าทั้งหมด แต่กลุ่มนี้ก็ควรตรวจสอบโครงสร้างการจ่ายเงินสมทบปัจจุบันใหม่ โดยเฉพาะการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลกระทบ หากรัฐบาลเพิ่มอัตราขั้นต่อการจ่ายกอง

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  Work Engagement

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 02 พ.ค. 2560

  » โดย...ทัธภร ธนาวริทธิ์บทความผ่านๆ มาได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่อง Employee Engagement ของพนักงานมาบ้างแล้ว การมีความผูกพันของพนักงาน ส่งผลในเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานของตัวพนักงาน และทีมงาน ซึ่งจะส่งต่อผลประกอบการขององค์กรให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรสมัยใหม่โดยเฉพาะองค์กรที่มองว่าคน คือ Human Capital ให้ความสำคัญกับ Work Engagement ค่อนข้างมาก ซึ่งมีมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับ Work Engagement โดยจะกล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับ Work Engagement ที่แพร่หลายWork Engagement คือ ความเป็นอยู่ที่ดีเกี่ยวกับการทำงานในสภาวะที่มีแรงจูงทางความรู้สึกเป็นบวก พนักงานที่ Engaged จะมีพลังงาน มีความกระตือรือร้นต่อการทำงานในระดับที่สูง และการรวมตัวกันที่เข้มแข็ง Engagement ทำให้พนักงานสามารถดึงเอาศักยภาพของตนออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้งานที่รับผิดชอบมีคุณภาพเพิ่มสูงขึ้นแนวคิดของ Work Engagement มีความหมายโดยนัยเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม (Involvement) การมุ่งมั่น (Commitment) ความหลงใหล (Passion) ความกระตือรือร้น (Enthusiasm) การซึมซับ (Absorption) ความพยายามที่มีเป้าหมาย (Focused Effort) และพลังงาน (Energy

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  สังคมคอร์ปอเรต

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 02 พ.ค. 2560

  » อีกหนึ่งผู้บริหารที่ทั้งสวย ทั้งเก่ง จันทรา พงศ์ศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟู้ดสตาร์ ซึ่งมีประสบการณ์วงการน้ำผลไม้อย่างโชกโชนกว่า 24 ปี ล่าสุดเตรียมความพร้อมบินลัดฟ้าบุกตลาดเพื่อนบ้านอย่าง กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม อย่าแปลกใจถ้าช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นตัว เพราะดีโด้โกอินเตอร์งานจึงชุกมากจริงๆได้ฤกษ์งามยามดีสำหรับ โออิชิ กรุ๊ป จัดเยี่ยมชมโรงงานโออิชิ วังม่วง พร้อมประกาศความเสร็จสมบูรณ์ของสายการผลิตและบรรจุเทคโนโลยีปลอดเชื้อขั้นสูง (CAF4) จ.สระบุรี โดยมี ฐาปน สิริวัฒนภักดี เป็นประธานในพิธีขอแสดงความยินดีกับ บรูซ เดวี ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของวีเอ็มแวร์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น โดยเข้ามารับผิดชอบด้านบริหารฝ่ายเทคนิค นำทีมวิศวกรระบบ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  บิซมอนิเตอร์

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 02 พ.ค. 2560

  » อินเด็กซ์ฯ จัดหลักสูตรปั้นเยาวชนนายเกรียงไกร กาญจนะโภคิน ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ กล่าวว่า บริษัทได้ผนึกกำลังกับมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกัน เพื่อส่งเสริม และพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย โดยหลักสูตรตอบโจทย์ความต้องการของตลาด ทั้งด้านวิชาการ งานวิจัย การเทรนนิ่ง ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฎี และการฝึกภาคปฏิบัติจริง อาทิ เรียนรู้งานกับอินเด็กซ์ฯ ในสาขาที่สนใจ ผ่านการถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมโอกาสร่วมสร้างสรรค์งานอีเวนต์เพื่อเตรียมความพร้อม และเสริมความแกร่งในการประกอบอาชีพต่อไปไวไวสร้างเมนูใหม่ดันตลาดน.ส.ภุชชัชชา สท้านไตรภพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทยผู้ผลิตและจำหน่ายเส้นหมี่อบแห้งตราไวไว กล่าวว่า บริษัทได้ร่วมกับนิตยสารแม่บ้านจัดกิจกรรม “ไวไวออน ทัวร์ ครั้งที่ 1” จ.นครสวรรค์ กิจกรรมเวิร์กช็อปสำหรับคนรักการทำอาหาร ซึ่งได้รับเกียรติจากเชฟพิเศษ อ.ประสิทธิ์ ประสงค์สุข ตำแหน่ง บรรณาธิการอาหารและโภชนาการ/เบเกอรี่ นิตยสารแม่บ้านมาร่วมกิจกรรมใน

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  นิชดาลุยบ้านหรู4แห่ง

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 02 พ.ค. 2560

  » นิชดาธานี รุกทำตลาดครั้งใหญ่ เปิด 4 โครงการพร้อมอยู่ หวังขยายฐานลูกค้าคนไทย เล็งซื้อที่ดินรับการพัฒนา 30 ปีนายณฐกร แจ้งเร็ว กรรมการบริหาร บริษัท นิชดาธานี กรุ๊ป เปิดเผยสถานการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2560 ว่า ปัจจุบันตลาดอสังหาฯ ในกรุงเทพฯ ถึงจุดพื้นที่มีราคาสูงเกินกว่ากำลังซื้อของตลาด ในขณะที่ปริมณฑลก็เริ่มมีการขยับขยายเข้ามาสู่ตัวเมือง และเพื่อเป็นการตอบโจทย์ตลาด บริษัทจึงได้พัฒนาโครงการบ้านพักอาศัยขนาดกว้างขวาง สิ่งแวดล้อมที่สวยงาม เส้นทางคมนาคมที่สะดวก มีบริการรถรับส่งสำหรับผู้พักอาศัยไปยังสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูสำหรับแผนปี 2560 เตรียมเปิดตัวและดำเนินการขายโครงการบ้านเดี่ยวพร้อมอยู่รวม 4 โครงการ รวมมูลค่าการลงทุนกว่า 1,758 ล้านบาท อาทิ โครงการ กรีนวิลล์ 2 จำนวน 12 หลัง มูลค่าการลงทุนว่า 506 ล้านบาท ราคาต่อหลัง 40.6 ล้านบาท ล่าสุดได้เปิดขายโครงการกรีนวิลล์ 2 บนพื้นกว่า 6 ไร่ ขนาดที่ดิน 157.90-263.70 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 661-799 ตารางเมตร ราคาขายเริ่มต้น 30 ล้านบาท คาดว่าโครงการดังกล่าวจะปิดการขายได้ในสิ้นปีนี้ พร้อมตั้งเป้าการขายโครงการ 1 หลัง/เดือนทั้งนี้ โครงการนิชดาธานี ได้เริ่มก่อตั้งและพัฒนามา 30 ปี

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  แม่ทัพใหม่ไมโครซอฟท์

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 02 พ.ค. 2560

  » โดย...บับเบิล บีถูกดึงตัวไปซะแล้ว สำหรับ อรพงศ์ เทียนเงิน กรรมการผู้จัดการ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ที่จะโยกไปทำหน้าที่ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ที่มีผลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา แทน ธนา เธียรอัจฉริยะ ที่ขยับไปช่วยงานส่วนกลางของธนาคารมากขึ้นส่วนคนที่ถูกเลือกขึ้นมานั่งในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยแทน คือ ธนวัฒน์สุธรรมพันธุ์ น้องชายสุดหล่อของซูเปอร์วูแมน ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ดุสิตธานี ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านธุรกิจและไอทีกว่า 25 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่งนี้ ธนวัฒน์ เป็นที่รู้จักดีในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจเอนเตอร์ไพรส์ของบริษัท ฮิวเล็ตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) หรือเอชพี มีบทบาทดูแลธุรกิจบริการสำหรับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่และผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของบริษัทตั้งแต่ปี 2554-2560 ทั้งยังประสบความสำเร็จในการยกระดับการปฏิบัติงานและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นสำคัญการสลับเก้าอี้กันไปมานี้ เรียกได้ว่าต่อไปจะเห็นมือโปรวงการไอที รุกธุรกิจอื่นมากขึ้น และด้วยฝีมือฉมังของผู้บริหารแต่ละคน

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  สินค้าเปิดเทอมเฮ พ.ค.ปิดยอดได้เป้า

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 02 พ.ค. 2560

  » ห้างเผย ยอดขายสินค้าเปิดเทอมหลังสงกรานต์พุ่ง เร่งลุยทำกิจกรรมต่อเนื่อง หวังดันยอดเข้าเป้าหลังจบแคมเปญนายอรรถพล อุไรไพรวัน รองประธานฝ่ายการตลาดและการสื่อสาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ห้างค้าปลีกในกลุ่มบริษัท บีเจซี เปิดเผยว่า ภาพรวมยอดขายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนตั้งแต่ช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาเติบโต 10-15% เนื่องจากมีกิจกรรมกระตุ้น เช่น โปรโมชั่นสุดสัปดาห์ซื้อ 1 แถม 1 ลดราคาสูงสุด 70%สำหรับสินค้าที่ผู้บริโภคให้ความสนใจเลือกซื้อ 3 อันดับแรก คือ ชุดนักเรียน รองเท้านักเรียน และอุปกรณ์เครื่องเขียน พฤติกรรมซื้อสินค้าของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ เน้นการหาข้อมูลของสินค้าเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพและราคาก่อนตัดสินใจซื้อส่วนใหญ่สนใจซื้อสินค้าที่ราคาไม่แพงเกินไปและไม่ถูกเกินไป จนคุณภาพใช้งานไม่ได้เช่นเดียวกับ น.ส.สลิลลา สีหพันธุ์ รองประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทมผู้บริหารห้างเทสโก้ โลตัส กล่าวว่า หลังจากแคมเปญแบ็กทูสกูลของเทสโก้ โลตัส เมื่อวันที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมา พบว่าได้รับการตอบรับที่ดี พ่อแม่ผู้ปกครองที่เริ่มทยอยซื้อหาอุปกรณ์การเรียน ประกอบกับกำลังซื้อของผู้บริโภคม

ประวัติการใช้งาน

 • คำที่เคยค้นหา

  • การเข้าชมที่ผ่านมา

   ผลการค้นหานี้ตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่?

   © บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) 2003-2018 ข้อมูลบริษัท นโยบายการใช้งาน ติดต่อเว็บมาสเตอร์ Thailand Web Stat