แสดง 1-10 จากทั้งหมด 11 ผลการค้นหา

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ทันสถานการณ์

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 06 มี.ค. 2560

  » กต.โต้สหรัฐกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ออกแถลงการณ์ต่อกรณีที่สหรัฐอเมริกาออกรายงานการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศต่างๆ รวมทั้งไทย ประจำปี 2559 โดยระบุว่า รายงานฉบับดังกล่าวเป็นมุมมองของสหรัฐเท่านั้น การออกคำสั่งตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเป็นการดำเนินการเท่าที่จำเป็น ร้อง ปปช.สอบ 2 รมต.นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ในวันที่ 6 มี.ค.จะไปยื่นเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบนายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์ กระทำการฝ่าฝืน กม.หุ้นส่วนรัฐมนตรี เนื่องจากเป็นหุ้นส่วนทำธุรกิจที่เขาใหญ่ หนุน กม.ไม่นับอายุความนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ สนับสนุนเนื้อหาร่าง กม.ว่่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ไม่ให้นับอายุความสำหรับกรณีที่จำเลยหลบหนี จึงขอฝากให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) สร้างกลไกเพื่อแก้ปัญหาทุจริตต่อไป

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ยอดใช้สิทธิจีเอสพีพุ่ง 11%

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 06 มี.ค. 2560

  » ผู้ส่งออกขอใช้สิทธิปี'59 ไปตลาดสหรัฐมากสุดมูลค่า 3,961 ล้านเหรียญเอกชนใช้สิทธิจีเอสพีปี 2559 มูลค่า 4,450 ล้านเหรียญสหรัฐ พุ่ง 11% ชี้ตลาดสหรัฐมีการใช้สิทธิสูงสุดนางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในปี 2559 ไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าภายใต้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) ทุกระบบ มีมูลค่ารวม 4,451 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 10.78% จากปี 2558 ที่มีมูลค่า 4,021 ล้านเหรียญสหรัฐ และคิดเป็นสัดส่วนการใช้สิทธิ 63.76% ของการส่งออกสินค้าที่ได้สิทธิจีเอสพีทั้งหมดที่มีมูลค่า 6,982 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยผลจากการใช้สิทธิจีเอสพีทำให้ไทยสามารถลดหย่อนภาษีนำเข้าได้กว่า 155 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือกว่า 5,200 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นแต้มต่อให้กับสินค้าไทยในการแข่งขันกับสินค้าของคู่แข่งทั้งนี้ ประเทศที่ผู้ส่งออกมีการขอใช้สิทธิจีเอสพีสูงสุด ได้แก่ สหรัฐ มีมูลค่าการใช้สิทธิจีเอสพีส่งออก 3,961 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 11.61% คิดเป็นสัดส่วนถึง 89% ของมูลค่าการใช้สิทธิจีเอสพีทั้งหมด ขณะที่ประเทศอื่นๆ มีการใช้สิทธิรวมกันแค่ 11% เช่น สวิตเซอร์แลนด์ มูลค่า 310.14 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 14.38% รัสเซียและเครือรัฐเอกราช มูลค่า

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  เป็นพระแท้พระดี ไม่หนีหมาย

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 06 มี.ค. 2560

  » โดย...สมผล ตระกูลรุ่งรัฐธรรมนูญบัญญัติความเท่าเทียมกันของบุคคลภายใต้กฎหมาย ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นใครประกอบอาชีพใด เป็นนักบวชไม่ว่าศาสนาใด ล้วนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน กฎหมายที่ออกใช้บังคับกับบุคคลทั่วไปเหมือนกันนอกจากกฎหมายหลักกฎหมายทั่วไปของบ้านเมืองแล้ว บุคคลที่อยู่ในองค์กรใด ยังย่อมจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรนั้นๆ ด้วย ข้าราชการนอกจากอยู่ภายใต้กฎหมายเหมือนชาวบ้านทั่วไปแล้ว ยังต้องปฏิบัติในกรอบของทางราชการที่แม้ไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดวินัยภิกษุสามเณรในพุทธศาสนาก็เช่นกัน นอกจากอยู่ภายใต้กฎหมายเหมือนเช่นบุคคลทั่วไปแล้ว ยังอยู่ภายใต้พระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บัญญัติด้วย เป็นการอยู่ภายใต้พระธรรมวินัยด้วยความสมัครใจ ในความเป็นจริงหากปฏิบัติอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัยได้แล้ว ย่อมจะไม่ผิดกฎหมายอย่างแน่นอนเพราะธรรมวินัยละเอียดกว่ากฎหมาย แต่ต้องไม่ลืมว่า การเปลี่ยนเพศเป็นนักบวชนั้น ยังมีความเป็นคนอยู่ เป็นบุคคลที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองอยู่นั่นเองนักบวชไม่ว่าศาสนาใดจึงต้องอยู่ภายใต้กฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายอาญา ซึ่งเป็นกฎหมายที่บังคับใช้เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ฉะนั้น ไม่ว่าคนธรรม

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  การค้าระหว่างประเทศ กับการบรรลุ 'เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ'

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 06 มี.ค. 2560

  » โดย...รศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ ได้นำเสนอบทความ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) แห่งสหประชาชาติ” ลงในคอลัมน์นี้ อาจารย์พิริยะ ได้กล่าวถึงที่มาของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เริ่มต้นขึ้นในวันที่ 25 ก.ย.  2558 จากการที่ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติได้ให้การรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นองค์ประกอบสำคัญ และจะถูกนำมาใช้เป็นแผนที่นำทางการพัฒนาในอีก 15 ปีข้างหน้าทั้งนี้ ก่อนที่ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติจะได้ให้การรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี ค.ศ. 2030 ไม่นาน ในเดือน ก.ค. 2558 ได้มีการจัดการประชุมระดับนานาชาติอย่างเป็นทางการของสหประชาชาติที่ Addis Ababa ประเทศเอธิโอเปีย ผลลัพธ์สำคัญที่ออกมาจากการประชุมในครั้งนั้น คือ แผนการปฏิบัติการ Addis Ababa Action Agenda หนึ่งในเนื้อหาสำคัญของแผนการปฏิบัติการนี้คือ ได้มีการยอมรับอย่างเป็นทางการว่า การค้าระหว่างประเทศเป็นเครื่องจักรสำคัญที่จะนำไปสู่การเติบโตอย่างมีส่วนร่วม (Inclusive Economic Grow

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  เศรษฐกิจโลกฟื้น เปิดทางเฟดขึ้นดอกเบี้ย

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 06 มี.ค. 2560

  » โดย...ชญานิศ ส่งเสริมสวัสดิ์เจเน็ต เยลเลน ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวปาฐกถาเรื่องทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐต่อสมาคมผู้บริหารชิคาโก ว่า การขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 14-15 มี.ค.นั้น นับว่ามีความเหมาะสม หากอัตราเงินเฟ้อและการจ้างงานเติบโตไปในทิศทางที่เฟดคาดการณ์ไว้ โดยแนวทางการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้ จะไม่ชักช้าเช่นเดียวกับที่เป็นในปี 2015 และ 2016ในปี 2016 ที่ผ่านมา อัตราการจ้างงานของสหรัฐนั้นยังคงมีความไม่แน่นอนที่จะฟันธงในช่วงครึ่งปีแรก และอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ (จีดีพี) ไตรมาสแรกและสองก็ทำได้ผิดหวัง โดยเติบโตอยู่เพียง 0.8% และ 1.4% รวมถึงเงินเฟ้อยังคงขยายตัวต่ำกว่า 1% หลังเงินเหรียญสหรัฐแข็งค่าขึ้นทำเอาต้นทุนการนำเข้าลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้เฟดไม่สามารถขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ตามที่ตั้งเป้าเอาไว้ และทำให้การขึ้นดอกเบี้ยทำได้ครั้งเดียวในเดือน ธ.ค. 2016นอกเหนือไปจากปัจจัยดังกล่าวแล้ว ความเสี่ยงในด้านเศรษฐกิจต่างประเทศก็ทำให้เฟดไม่สามารถขึ้นดอกเบี้ยได้เช่นกันในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะกับความหวาดหวั่นต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนที่อาจจะรุนแรงถึงขั้น “ฮาร์ดแลนดิ้ง” และการออกจากสหภาพยุโรป (อียู) ของอังกฤ

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ต้องสื่อสารกับประชาชน

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 06 มี.ค. 2560

  » กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างภาษีของประเทศไปมากมายหลายฉบับ ทั้ง 3 กรมภาษี คือ กรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต โดยมีเป้าหมายใช้ภาษีเป็นสิ่งจูงใจในการลงทุนภาคเอกชน ให้บริษัทเอกชนที่ทำภาษีหลายบัญชีหันมาทำภาษีบัญชีเดียว ให้เอสเอ็มอีทำบัญชีที่ถูกต้อง การขยายฐานภาษีบุคคลธรรมดา เป็นต้น โดยมีเป้าหมายคือเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีให้ได้มากขึ้นการขยับภาษีไม่ว่าจะเป็นภาษีของกรมไหน ก็จะส่งผลกระทบต่อประชาชนซึ่งเป็นผู้เสียภาษีทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งสิ้น การขยับภาษีใดๆ ก็ตามจึงเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผู้คน และหากมีความไม่เข้าใจก็จะต้องอธิบายความให้ชัดเจนภาษีที่เมื่อมีการปรับปรุงมักจะไม่ถูกโต้แย้งมากนัก และจะมีการพิจารณาปรับขึ้นเมื่อการเก็บภาษีไม่เข้าเป้า คือ ภาษีสรรพสามิต เพราะจะถูกมองว่าเป็นภาษีสำหรับสินค้าฟุ่มเฟือย หรือ สินค้าบาป ไม่ว่าจะเป็นเหล้า บุหรี่ น้ำหวาน อาหารทำลายสุขภาพล่าสุด กรมสรรพสามิตก็เสนอแก้ไข พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต ซึ่งผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แต่ยังอยู่ในกระบวนการทูลเกล้าฯ ถวาย และหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 180 วัน กฎหมายจึงมีผลบังคับใช้สาระของการแก้ไขกฏหมาย ได้เปลี่ยนวิธีการ

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  แพงกว่าทองยุคฟองสบู่ใหม่

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 06 มี.ค. 2560

  » โดย...นันทิยา วรเพชรายุทธช่วงหลายสัปดาห์มานี้ ตลาดหุ้นสหรัฐทำสถิตินิวไฮใหม่แทบจะรายวันชนิดทุบแล้วทุบอีกจนหมดความตื่นเต้น ทำเอาหลายฝ่ายเริ่มกลัวว่าจะเป็นภาวะฟองสบู่มากกว่าจะมองว่าเป็นสัญญาณเศรษฐกิจที่ดี ขณะที่บางคนเชื่อว่าเป็นช่วงเร่งเก็บเกี่ยวทำเงิน ก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเริ่มขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง ซึ่งคาดว่าจะเป็นรอบการประชุมวันที่ 14-15 มี.ค.นี้แต่ที่น่าสนใจและใหม่สดซิงมากกว่าหุ้น เห็นจะหนีไม่พ้น “บิตคอยน์” ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ดังและได้รับการยอบรับมากที่สุดในบรรดาเงินดิจิทัลทั้งหลาย หลังจากที่เริ่มเปิดตัวในปี 2009บิตคอยน์ไม่ได้มีรูปร่างเป็นเหรียญหรือธนบัตรให้จับต้องได้เหมือนเงินจริงๆ ที่เราใช้กันอยู่ในวันนี้ แต่เป็นเงินเสมือนจริง (Virtual Currency) ที่มีเฉพาะเพียงบางประเทศ (ไม่รวมประเทศไทย) เท่านั้นที่ให้การยอมรับในการทำธุรกรรมบางประเภท เช่น ในสหรัฐ แต่ส่วนใหญ่แล้วหลายประเทศจะออกไปในแนวจับตามองอย่างระแวดระวังมากกว่าทว่า แม้จะไม่มีตัวตนให้จับต้องได้จริง บิตคอยน์ก็ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการทำราคาขึ้นไปเหนือกว่า “ทองคำ” ไปแล้วเมื่อวันที่ 2 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยปิดที่

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  เมกะโปรเจกต์ ต้องมีทีมผู้สังเกตโกง (1)

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 06 มี.ค. 2560

  » โดย...พิษณุ พรหมจรรยาหลังจากที่ถูกกดดันอย่างหนักจากกระแสสังคมเกี่ยวกับปัญหาสินบนในภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ทำให้รัฐบาลต้องพยายามเข็นมาตรการต่างๆ ออกมาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐให้มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ก่อนที่ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ จะมีผลบังคับใช้ในปลายเดือน ส.ค. 2560 และหนึ่งในมาตรการดังกล่าวก็คือการนำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact หรือ IP) มาใช้ โดยในสัปดาห์ที่แล้วมีรายงานข่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายในที่ประชุม ครม.ให้กระทรวงการคลังพิจารณาส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐที่มีการจัดทำโครงการขนาดใหญ่ต้องจัดทำข้อตกลงคุณธรรมด้วยนอกจากข้อตกลงคุณธรรมแล้ว ยังมีอีกหลายแนวทางที่รัฐบาลมีแผนจะดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อสอบทานราคากลางงานก่อสร้าง โดยมีหน่วยงานรัฐ องค์กรวิชาชีพ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการก่อสร้างเข้าร่วม การนำข้อมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (อี-จีพี) มากำหนดเป็นราคากลางและปรับปรุงราคากลางให้เป็นปัจจุบันเสมอ การ

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  พลังงานติดหล่มมวลชน ถ่านหินยังไม่ล้มแต่เกิดยาก

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 06 มี.ค. 2560

  » โดย...ดวงนภา ประเสริฐพงษหลังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีหนังสือลงวันที่ 27 ก.พ. ส่งตรงไปยังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นลายลักษณ์อักษรระบุชัดให้มีการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ หรือ EHIA กันใหม่ ของโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ (ส่วนขยายครั้งที่ 1) โดยอ้างคำสั่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ก.พ. ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ให้ไปศึกษาและทำความเข้าใจใหม่ พร้อมกับทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ใหม่ โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทั้งนี้ หนังสือดังกล่าวถือเป็นคำตอบที่ชัดเจนในระดับหนึ่งต่ออนาคตของโรงไฟฟ้ากระบี่ จะต้องเลื่อนจากแผนเดิมที่ได้วางไว้ เนื่องจากก่อนหน้านี้มติ ครม.ที่ออกมายังมีความคลุมเครือต่อการดำเนินการ จนนำไปสู่การตีความว่าจะเซตซีโร่โรงไฟฟ้าถ่านหิน หรือให้ไปทบทวนปรับปรุง EHIA ที่ทำมาแล้ว โดยนำผลการศึกษาของคณะกรรมการไตรภาคีไปพิจ

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  มาตรา 44 พร่ำเพรื่อ ​ เสี่ยงด้านกัดกร่อน​อำนาจ คสช.

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 06 มี.ค. 2560

  » อาการ “ดื้อยา” เริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ้น หลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ประวัติการใช้งาน

 • คำที่เคยค้นหา

  • การเข้าชมที่ผ่านมา

   ผลการค้นหานี้ตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่?

   © บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) 2003-2018 ข้อมูลบริษัท นโยบายการใช้งาน ติดต่อเว็บมาสเตอร์ Thailand Web Stat