แสดง 1-10 จากทั้งหมด 11 ผลการค้นหา

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  งานวิจัย...น้ำปลาเกลือต่ำ

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 11 เม.ย. 2555

  » มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมมือกับบริษัท ไมท์ตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล คิดค้น “น้ำปลาเกลือต่ำ” ซึ่งได้จากการลดปริมาณเกลือ หรือโซเดียมคลอไรด์ ผ่านกระบวนการ แยกสารผ่านเยื่อด้วยไฟฟ้า พบว่าสามารถผลิตน้ำปลาให้มีเกลือต่ำสุดได้มากถึง 7-13% โดยที่ยังคงรักษาสมบัติทางเคมีและกายภาพของน้ำปลาไว้ได้ใกล้เคียงกับน้ำปลาปกติได้มากที่สุด แต่หากพิจารณาผลกระทบของกระบวนการผลิตต่อกลิ่นรสของน้ำปลา พบว่าน้ำปลาที่ประกอบด้วยเกลือ 14% เป็นสภาวะที่เหมาะสมที่สุด สามารถลดปริมาณเกลือได้มากและยังคงคุณสมบัติสี กลิ่น และรสของน้ำปลาไว้ได้ดีที่สุด ทำให้ผู้บริโภคยังสามารถได้ลิ้มรสความอร่อยของน้ำปลา และยังคงได้รับคุณค่าทางอาหารจากกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  วิศวะสิ่งแวดล้อม มจธ.เตรียมโกอินเตอร์

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 09 ก.ค. 2555

  » อาชีพวิศวกรรมเป็น 1 ใน 8 สาขาอาชีพ ที่สามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านแถบอาเซียนได้อย่างเสรีทันที หลังประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในฐานะที่เป็นสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรม จึงยังได้เปิดหลักสูตรนานาชาติในวิศวกรรมศาสตร์หลายสาขา โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของต่างประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมบุคลากรรองรับ

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  เร่งดาต้าเซ็นเตอร์ภาครัฐเพื่อเชื่อมั่น

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 05 ธ.ค. 2557

  » รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนสร้างศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ในไทยเป็นจำนวนมาก เพราะเหตุการณ์ในบ้านเมืองของไทย ทำให้บริษัทที่มีโรงงานและอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งปัญหาใหญ่ของการสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ คือ ต้องการความเชื่อมั่นเรื่องระบบรักษาความปลอดภัย และเอกชนสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนกลางได้ครอบคลุมทั้งหมดอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ‘ครูช่างสอนน้อง’ กิจกรรมจิตอาสา นศ.คณะครุศาสตร์ฯ มจธ.

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 25 พ.ค. 2558

  » “โครงการครูช่าง” เริ่มเป็นที่รู้จักหลายคนอาจคุ้นหู โดยเฉพาะชาวชุมชนใต้สะพานโซน 1 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จากจุดเริ่มต้นเมื่อปี 2554 ได้รับการปฏิบัติต่อยอดกันมาอย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานของกลุ่มนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้นำความรู้ที่ร่ำเรียนใน 7 ภาควิชาเข้าไปช่วยพัฒนาชุมชนที่อยู่รอบรั้วมหาวิทยาลัยติดต่อกันมานานกว่า 4 ปี กลายเป็นวัฒนธรรมที่ทำต่อๆ กันจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง และได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากคณะครุศาสตร์ฯ ถือเป็นตัวอย่างที่ให้เห็นถึงการดำเนินนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ไม่เพียงทำหน้าที่ผลิตนักศึกษาออกสู่สังคม แต่ยังมุ่งเน้นสร้างบัณฑิตที่เก่งและดีมีความรับผิดชอบสู่สังคมอีกด้วย

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  หุ่นยนต์ สสท. ชิงแชมป์ประเทศไทย

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 14 ก.ย. 2558

  » ทีม Modfire@Fiet จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  มจธ. เฟ้นเด็กเก่งพิเศษด้านวิทย์ฯ ต่อยอดเป็นนักคิดนักพัฒนานวัตกรรม

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 26 ต.ค. 2558

  » มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) สนองนโยบายประเทศ เร่งสร้างกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยยุทธการ

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ลดขยะง่ายๆ ได้ผลด้วย Eco Spot

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 03 ธ.ค. 2558

  » ขยะเป็นปัญหาใหญ่ของทุกประเทศ แต่ละประเทศต้องหาวิธีจัดการขยะในหลายรูปแบบ เช่น การคัดแยกขยะ การแปรรูปขยะ และการเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงาน แต่ไอเดียของ จีจี้-วิภาวี โมจนกุล กับ กิ๊ฟท์-ศลิษา วิวัฒนวรวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) สร้างสรรค์ไม่เหมือนใคร และสามารถควบคุมปริมาณขยะประเภทต่างๆ ที่ล้นเมืองได้และไอเดียที่ว่าก็คือ ทั้งสองได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นที่มีชื่อว่า “Eco Spot” เพื่อเป็นพื้นที่ในการรีไซเคิลขยะโดยการส่งต่อให้กับผู้ที่ต้องการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  WoodWalk ไม้เท้าเพื่อผู้สูงอายุรุ่นใหม่

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 21 ธ.ค. 2558

  » นักศึกษาคณะสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ประยุกต์องค์ความรู้จากวิชาดีไซน์ สร้างสรรค์ WoodWalk

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  วิทยาการหุ่นยนต์ กับอนาคตประเทศไทย

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 03 มี.ค. 2559

  » สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดงานครบรอบ 20 ปี

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสการค้าลงทุน พัฒนาต้นแบบธุรกิจบริการ

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 14 ก.ค. 2559

  » โดย...ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการใช้งาน

 • คำที่เคยค้นหา

  • การเข้าชมที่ผ่านมา

   ผลการค้นหานี้ตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่?

   © บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) 2003-2018 ข้อมูลบริษัท นโยบายการใช้งาน ติดต่อเว็บมาสเตอร์ Thailand Web Stat