แสดง 1-2 จากทั้งหมด 2 ผลการค้นหา

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ไฟแนนซ์ทูเดย์

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 11 ต.ค. 2556

  » ...รอดูแผนฟื้นฟูสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น หลังจากที่อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ออกคำสั่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราวมาฟื้นฟูกิจการ โดยมีเงื่อนเวลาต้องนำโดย นายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่งประธานสหกรณ์ นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่งรองประธาน นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่งกรรมการ นายมานะ สุดสงวน ประธานชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการ นายสมชาย ทองพันธ์อยู่ ประธานชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่งเหรัญญิก และนายสุรศักดิ์ วานิชกิจ กรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่งกรรมการ จัดการแก้ไขปัญหาให้เบ็ดเสร็จ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกสหกรณ์ให้เสร็จภายใน 180 วัน นับจากวันที่ 9 ต.ค.

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  สหกรณ์คลองจั่น

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 05 ก.ย. 2556

  » หลังยืดเยื้อมานาน ในที่สุด ธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) บอกว่า ได้รับหนังสือจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าได้มีหนังสือแจ้งให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ดำเนินการออกคำสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น ชุดที่ 29 พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ตามมาตรา 22 (4) แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์

ประวัติการใช้งาน

 • คำที่เคยค้นหา

  • การเข้าชมที่ผ่านมา

   ผลการค้นหานี้ตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่?

   © บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) 2003-2018 ข้อมูลบริษัท นโยบายการใช้งาน ติดต่อเว็บมาสเตอร์ Thailand Web Stat