แสดง 1-10 จากทั้งหมด 79 ผลการค้นหา

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ได้เวลาพูดถึงมาตรฐานการศึกษาหรือยัง?

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 29 ต.ค. 2553

  » “เท่าที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม หรือมีแนวทางปฏิบัติในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาเช่นประเทศอื่น แต่เดิมมีเพียงผลการเรียนจากโรงเรียนเท่านั้น แต่ว่ายังมีความเคลือบแคลงอย่างยิ่งในมาตรฐานการให้เกรดของแต่ละโรงเรียน” การสมัครเข้ามหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา ใช้องค์ประกอบหลายอย่าง แต่โดยพื้นฐานคือผลการเรียนจากโรงเรียน (Transcript) และคะแนน SAT หรือ ACT ในระดับที่กำหนด ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยจะกำหนดต่างกันออกไป สำหรับบางคนที่ไม่ได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยชั้นนำก็สามารถเข้าเรียนที่วิทยาลัยชุมชน (Community Collage) ได้      ทั้งนี้ อาจจะไม่ต้องใช้ผลสอบ SAT ก็ได้ข้อน่าสังเกตคือการจ้างงานของสหรัฐ พิจารณาผลการสอบ SAT ด้วยเพราะเป็นข้อยืนยันว่าได้จบการศึกษาจริง หากไม่มีผลการเรียนหรือผล SAT มาแสดงส่วนใหญ่จะได้ค่าจ้างต่ำกว่าคนที่ผ่านระดับมัธยมศึกษาแล้วหรือจะไม่สามารถทำงานเต็มเวลาได้ต้องทำงาน Part Time จนกว่าจะสามารถแสดงได้ว่าได้ผ่านการเรียนระดับมัธยมศึกษามาแล้ว ประเทศไทยเท่าที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม หรือมีแนวทางปฏิบัติ

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  หลักนิติรรมกับการบริหารงานมหาวทยาลัย

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 15 เม.ย. 2554

  » ในการสัมมนาเรื่องการพัฒนาสภามหาวิทยาลัย

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ระบบการศึกษา ระบบควบคุมหรือระบบส่งเสริมความงอกงาม

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 07 ก.ย. 2554

  » เหตุเกิดที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  นิติราษฏร์ เพื่อราษฎร์กลุ่มไหน

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 10 ต.ค. 2554

  » แถลงการณ์ครบ 1 ปี รัฐประหาร 19 ก.ย. 2549 ของกลุ่มนิติราษฎร์ ซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กลุ่มหนึ่ง

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  AEC โจทย์ฬหญ่ใหม่ของ อปท.

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 18 ก.ค. 2555

  » เมื่อปี 2554 ที่ผ่านมา ได้มีการทำการศึกษาวิจัยเรื่อง “ผลการศึกษาการเตรียมความพร้อมการผลิตกำลังคนสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและเปิดเสรีการค้าบริการด้านอุดมศึกษา” โดย รศ.ดร.นันทนา คชเสนี ผู้อำนวยการบริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน เกี่ยวกับทัศนคติและการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน ซึ่งสำรวจจากจำนวนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ระบุว่า ประเทศไทยมีความรู้เกี่ยวกับอาเซียนอยู่อันดับสุดท้าย หากแต่ในวันนี้ปี 2555 ประชาชนรู้จักและมีความเข้าใจในคำว่า “ประชาคมอาเซียน” มากขึ้น และหลายองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน หรือแม้แต่องค์กรประชาชนก็มีการตอบสนองต่อเจตนารมณ์ความเป็นอาเซียนมากขึ้น ทั้งที่ผ่านจัดการสัมมนา ฝึกอบรม ให้ความรู้ การวิพากษ์ รวมทั้งการนำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับ “ประชาคมอาเซียน” ในหลายช่องทาง เพื่อให้ประเทศไทยได้มีการวางแนวทางก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ภายใต้คำขวัญ “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม”

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ศก.สหรัฐเลวร้ายกว่ายุโรป

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 24 ส.ค. 2555

  » หนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียลโพสต์ของแคนาดา เผยแพร่บทความของ แจ็ก มินซ์ นักวิชาการด้านนโยบายสาธารณะจากมหาวิทยาลัยคากาลี ระบุว่า ถึงแม้ในขณะนี้ทั่วโลกกำลังหวั่นเกรงภัยจากวิกฤตหนี้ยุโรป ทว่าอีกหนึ่งสิ่งที่ดูจะร้ายแรงกว่า นั่นคือปัญหาจากแชร์ลูกโซ่ในระบบเศรษฐกิจสหรัฐ

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ไม่หยุดนิ่ง

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 11 ต.ค. 2555

  » บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์โยมิอุริ ในญี่ปุ่น ไม่พลาดที่จะเขียนถึงศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโต ชินยะ ยามานากะ ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์คนล่าสุด ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์จากฝั่งอังกฤษ จอห์น กอร์ดอน เนื่องจากเป็นชาวญี่ปุ่นคนแรกในรอบ 25 ปี ที่ได้รับรางวัลในสาขาดังกล่าว จากงานวิจัยเรื่องการเปลี่ยนเซลล์ปกติให้กลายเป็นเซลล์ต้นกำเนิดได้

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  หมุด 14 ตุลา ที่ลานโพ ธรรมศาสตร์

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 30 ต.ค. 2555

  » น่ายินดีที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2555 เห็นชอบให้วันที่ 14 ต.ค. เป็นวันสำคัญของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และให้จัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยในวันสำคัญดังกล่าวทุกปี

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  85 ปี ศ.ดร.ปีดี เกษมทรัพย์

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 12 พ.ย. 2555

  » เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเชิดชูเกียรติให้กับ ศ.ดร.ปีดี เกษมทรัพย์

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  สีจิ้นผิงสาหัสกว่า

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 13 พ.ย. 2555

  » บทความแสดงความเห็นของ ทิโมธี การ์ตัน แอส ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์เดอะสเตรทส์ไทมส์ ในสิงคโปร์ ระบุว่า ถึงแม้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเกิดการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของผู้ที่จะเข้ามาบริหารประเทศใน 2 ขั้วมหาอำนาจโลกระหว่าง สหรัฐ กับ จีน แต่เมื่อถามว่าผู้นำฝ่ายไหนต้องเผชิญกับปัญหาความท้าทายมากกว่า งานนี้กลับเป็นฝ่าย “จีน”

ประวัติการใช้งาน

 • คำที่เคยค้นหา

  • การเข้าชมที่ผ่านมา

   ผลการค้นหานี้ตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่?

   © บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) 2003-2018 ข้อมูลบริษัท นโยบายการใช้งาน ติดต่อเว็บมาสเตอร์ Thailand Web Stat