แสดง 1-10 จากทั้งหมด 393 ผลการค้นหา

 • สังคม

  "สุทธิพงษ์"เร่งแก้ปัญหาขยะล้นจังหวัด-ถนนขวางทางน้ำ

  หมวด สังคม, โดย Online, วันที่ 02 ต.ค. 2560

  » "สุทธิพงษ์ จุลเจริญ" รับงานวันแรกในตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเดินหน้าแก้ปัญหาขยะและถนนขวางทางน้ำต้นเหตุทำให้เกิดอุทกภัย

 • สังคม

  "สุทธิพงษ์"แนะน้อมนำหลักทรงงานร.9พัฒนาท้องถิ่น

  หมวด สังคม, โดย Online, วันที่ 19 ต.ค. 2560

  » อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบรรยายศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยขอให้น้อมนำหลักการทรงงานร.9เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บรรยายพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในกิจกรรมร้อยดวงใจถวายภักดีแด่พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย มีคณะครู อาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าร่วมรับฟังกว่า 1,500 คน โดยกล่าวถึงหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยให้ทุกคนน้อมนำหลักการทรงงานมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็น "การระเบิดจากข้างใน" นั่นคือ ต้องรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้ง จึงไปสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้คนในชุมชน "การแก้ปัญหาจากจุดเล็ก" เพราะทุกปัญหาเล็กๆ ก็ต้องให้ความสำคัญในการช่วยกันแก้ไข เพราะเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในจุดที่ใหญ่ขึ้นต่อไปได้ "การทำตามลำดับขั้นตอน" คือการดำเนินการพัฒนาทุกอย่าง ต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามลำดับขั้นความสำคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และ"การยึดประโยชน์ส่วนรวม" เพราะทุกการพัฒนา ต้องให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ ไม่ใช่ต่อกลุ่มผลประโย

 • สังคม

  "สุทธิพงษ์"ตรวจผลการดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  หมวด สังคม, โดย Online, วันที่ 15 ธ.ค. 2560

  » อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจความคืบหน้าผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้มีความพร้อมในการศึกษาระดับชั้นต่อไปเมื่อวันที่ 15ธ.ค.60 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดินทางไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนทอง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตีนเป็ด ณ โรงเรียนวัดดอนทอง ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นต่อไป เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศชาติ พร้อมมอบนโยบายให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การเปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก โครงการ ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจเร่งสำรวจจำนวนตลาดในเขตพื้นที่ว่าสามารถเพิ่มพื้นที่ในการจัดตั้งแผงสินค้าเพิ่มได้หรือไม่ด้วย 

 • สังคม

  "สุทธิพงษ์"วอนบุคลากรสถ.ร่วมมืออธิบดีคนใหม่พัฒนาท้องถิ่นไทยให้เข้มแข็ง

  หมวด สังคม, โดย Online, วันที่ 30 ก.ย. 2562

  » อธิบดีสถ.ขอความร่วมมือบุคลากรสถ.ให้ความร่วมมือกับอธิบดีสถ.คนใหม่ พัฒนาท้องถิ่นไทยให้เข้มแข็ง พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้ผู้ทำคุณประโยชน์ 10 ราย พร้อม

 • สังคม

  วัดราชบพิตร เจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง กลองระฆังพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  หมวด สังคม, โดย Online, วันที่ 04 พ.ค. 2562

  » อธิบดีสถ.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญชัยมงคลคาถาเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

 • สังคม

  พระสังฆราชเจริญพระพุทธมนต์วันปิยะมหาราช

  หมวด สังคม, โดย Online, วันที่ 23 ต.ค. 2561

  » สมเด็จพระสังฆราชเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5

 • สังคม

  สื่อดังญี่ปุ่นทึ่ง!ไทยปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงด้านอาหาร

  หมวด สังคม, โดย Online, วันที่ 04 ก.ค. 2563

  » สื่อดังญี่ปุ่นทึ่ง! ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวของพช.พึ่งพาตัวเองช่วงโควิด-19

 • สังคม

  อธิบดีพช.ประกาศคิกออฟ"ปลูกผักสวนครัว เฟส 2"สร้างความมั่นคงด้านอาหาร

  หมวด สังคม, โดย Online, วันที่ 28 มิ.ย. 2563

  » สุพรรณบุรี- อธิบดีพช.ชูบ้านโพธิ์ศรีประกาศเดินหน้าโครงการ“ปลูกผักสวนครัว เฟส 2” คิกออฟพร้อมกัน 1 ก.ค.ถึง 5 ธ.ค. นำพาชุมชนให้มีความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

 • สังคม

  ชื่นชมคนชัยนาท 1 ใน 9 จังหวัดไม่มีผู้ติดโควิด-19 ย้ำอย่าการ์ดตก

  หมวด สังคม, โดย Online, วันที่ 21 มิ.ย. 2563

  » ชัยนาท-พช.ผนึกสภาสตรีฯ ร่วมกับชาวชัยนาทปลูกต้นไม้บน “เขาขยาย” ต่อยอดโครงการ “รวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” พร้อมมอบถุงยังชีพบรรเทาทุกข์โควิด-19 ชื่นชมคนชัยนาทยอดเยี่ยมติด 1 ใน 9 จังหวัดไม่มีผู้ติดเชื้อย้ำอย่าการ์ดตกเด็ดขาด

 • สังคม

  ชาวแพร่รับมอบถุงยังชีพบรรเทาทุกข์โควิด-19

  หมวด สังคม, โดย Online, วันที่ 27 มิ.ย. 2563

  » แพร่-พช.จับมือสภาพสตรีฯ มอบถุงยังชีพบรรเทาทุกข์ชาวแพร่ 600 ชุด “โครงการ เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” ถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมชื่นชมชาวแพร่ใส่ผ้าหม้อฮ่อมช่วยรักษาศิลป์ผ้าถิ่นไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม

ประวัติการใช้งาน

 • คำที่เคยค้นหา

  • การเข้าชมที่ผ่านมา

   ผลการค้นหานี้ตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่?

   © บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) 2003-2018 ข้อมูลบริษัท นโยบายการใช้งาน ติดต่อเว็บมาสเตอร์ Thailand Web Stat