แสดง 1-10 จากทั้งหมด 590 ผลการค้นหา

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  เด็กและเยาวชนในวันนี้กับสังคมคนสูงอายุของประเทศไทยในอนาคต

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 27 พ.ย. 2556

  » ผมเชื่อว่าท่านผู้อ่านที่ติดตามข่าวสารในช่วง 23 ปีที่ผ่านมา คงทราบกันดีถึงการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรโลกที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างเงียบๆ แต่รวดเร็ว และสร้างความกังวลให้กับหลายๆ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารของหลายๆ ประเทศที่เริ่มเห็นปัญหานี้ใกล้ตัวเข้ามามากขึ้นๆ รวมทั้งภาคเอกชน และ NGO ต่างๆ

 • สู่สังคมสูงวัย

  โดย เหนี่ยวไก, วันที่ 26 เม.ย. 2561

  » ไทยนั้นตกอยู่ในสถานะเข้าสู่สังคมสูงอายุไปแล้ว เมื่อ 16 ปีก่อน หรือตั้งแต่ปี 2545 ตามที่อ้างอิงจากข้อมูล World Population Prospects จากองค์การสหประชาชาติ

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  การเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงวัย

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 29 ต.ค. 2557

  » การลดลงของอัตราการตายและอัตราการเจริญพันธุ์อย่างต่อเนื่องในหลายทศวรรษที่ผ่านมามีผลทำให้ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมสูงอายุ

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  การขยายอายุการทำงานของผู้สูงอายุไทย

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 28 เม.ย. 2557

  » อย่างที่ทราบกันดีว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยถ้าวัดจากคำจำกัดความว่าสังคมผู้สูงอายุคือสังคมที่ประชากรมีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 10 เป็นต้นไป ซึ่งในขณะนี้ประเทศไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุถึงร้อยละ 15 ของประชากรทั้งหมดแล้ว (จากตัวเลขประชากรประมาณ 64.8 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุประมาณ 9.9 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 15.3 ของประชากร) โดยประมาณร้อยละ 40 ยังคงเป็นผู้สูงอายุที่ยังคงทำงานอยู่ และประมาณร้อยละ 70 ของกลุ่มผู้สูงอายุที่ทำงานนี้เป็นแรงงานนอกระบบที่ทำงานในภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นแรงงานที่ไม่ได้มีการเกษียณอายุเหมือนกับแรงงานในระบบโดยทั่วไป ทั้งนี้ มิติในการวิเคราะห์ที่สำคัญที่สุดในกรณีของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ก็คือ ประเทศไทยควรจะมีระบบการดูแลผู้สูงอายุอย่างไร ใครควรเป็นผู้ดูแล จะนำเงินจากไหนมาดูแล ควรดูแลด้านอะไรบ้าง เป็นต้น

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  สูงวัย...ต้องใจสู้

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 10 ก.พ. 2554

  » ...วีรศักดิ์ โควสุรัตน์

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  การดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 07 มี.ค. 2560

  » โดย...นพ.วิชัย โชควิวัฒนประเทศไทยเข้าสู่ “สังคมสูงอายุ” มาแล้ว ตั้งแต่ปี  2548 โดยเกณฑ์ที่สหประชาชาติกำหนด คือมีสัดส่วนของผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเกินกว่าร้อยละ 10 หรือมีผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไปเกินกว่าร้อยละ 7 ถึงปี 2560 สัดส่วนผู้สูงอายุในประเทศไทยเกินกว่าร้อยละ 17 แล้ว กล่าวคือมีผู้สูงอายุมากกว่า 10 ล้านคน จากประชากรของประเทศราว 65 ล้านคนผู้สูงอายุกว่า 10 ล้านคนนี้มีส่วนหนึ่งที่ต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิง (Dependent) จากความเสื่อมสภาพของร่างกายและจากโรคภัยไข้เจ็บที่ทำให้เกิดความพิการ เช่น จากโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ทำให้เกิดภาวะอัมพฤกษ์หรืออัมพาต หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ จากการสำรวจเป็นระยะๆ พบผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงราวร้อยละ 10 หรือราว 1 ล้านคน โดยในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ต้องพึ่งพิงบางส่วน หรือเป็นประเภท “ติดบ้าน” ออกไปไหนไม่ได้ราวร้อยละ 85 หรือราว 8.5 แสนคน และต้องพึ่งพิงทั้งหมด หรือเป็นประเภท “ติดเตียง” ราวร้อยละ 15 หรือราว 1.5 แสนคนจำนวนผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงมีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งจากสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และจากสัดส่วนผู้สูงอายุ “วัยปลาย&#

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  กันไว้ดีกว่าแก้

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 27 ก.ย. 2559

  » ความเหนือชั้นของข้าราชการที่มีมากกว่าพนักงานบริษัทเอกชน เป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์ในเรื่องของค่ารักษาพยาบาล ที่เอกชนนั้นลูกจ้างแม้จะได้รับเงินเดือนหรือผลตอบแทนรายเดือนสูงกว่าข้าราชการ แต่เมื่อเจ็บป่วยก็จะได้ใช้สวัสดิการจากกองทุนประกันสังคม ซึ่งเป็นการจ่ายเงินส่วนหนึ่งเพื่อดูแลรักษาตัวเองซึ่งเป็นสิทธิที่ได้เฉพาะบุคคลเท่านั้น ในขณะที่ข้าราชการนั้นสิทธิประโยชน์ได้มากกว่าเพราะครอบคลุมไปถึงคู่สมรส บุตร พ่อ และแม่ ของตนเองด้วย ซึ่งทั้งระบบมีผู้อยู่ภายใต้โครงการนี้ 6 ล้านคน

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  พฤติกรรมของ ผู้สูงอายุ

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 11 ส.ค. 2558

  » การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนอกจากจะส่งผลต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคแล้ว ยังส่งผลต่อ Lifestyle ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย

ประวัติการใช้งาน

 • คำที่เคยค้นหา

  • การเข้าชมที่ผ่านมา

   ผลการค้นหานี้ตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่?

   © บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) 2003-2018 ข้อมูลบริษัท นโยบายการใช้งาน ติดต่อเว็บมาสเตอร์ Thailand Web Stat