แสดง 1-10 จากทั้งหมด 675 ผลการค้นหา

 • การเงิน

  ไทยเข้มแข็งหล่นใส่แบงก์รัฐ1.45หมื่นล้าน

  หมวด การเงิน, โดย Nasak, วันที่ 22 ก.ย. 2552

  » โพสต์ทูเดย์ — คลังเทงบไทยเข้มแข็งให้ธนาคารรัฐ 1.45 หมื่นล้าน หวังเป็นฟันเฟือง อัดสินเชื่อเข้าสู่ระบบ

 • การเงิน

  บสย.จับลูกค้าธกส.ค้ำประกันสินเชื่อ

  หมวด การเงิน, โดย Nasak, วันที่ 25 ก.ย. 2552

  » นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า บสย.จะร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อให้บริการค้ำประกันสินเชื่อแก่ลูกค้าของธ.ก.ส. เช่น ลานมัน โรงสี หรือผู้ประกอบการรับซื้อสินค้าเกษตร สหกรณ์ต่างๆ ที่มีความต้องการจะใช้เงินหมุนเวียนในการรับประกันสินค้าเกษตร

 • การเงิน

  ธกส.ล่อใจคนชราฝาก4ปีดอกงาม

  หมวด การเงิน, โดย Nasak, วันที่ 25 ก.ย. 2552

  » ธ.ก.ส. ดูดเงินฝากคนสูงอายุ 5,000 ล้าน ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 4%

 • การเงิน

  ธ.ก.ส. ห่วงเกษตรกรเสียสิทธิ์รับส่วนต่าง แนะทำสัญญาภายใน 15 ธ.ค.

  หมวด การเงิน, โดย Online, วันที่ 11 ธ.ค. 2552

  » นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จนถึงวันที่ 9 ธ.ค. 52 มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกร 3.21 ล้านราย ธ.ก.ส. จัดทำสัญญาให้แล้ว 2.67 ล้านราย หรือร้อยละ 83.21 ในจำนวนนี้มีสัญญาที่ได้รับการอนุมัติรอการใช้สิทธิ์ 1.82 ล้านราย และมีเกษตรกรใช้สิทธิ์รับเงินชดเชยส่วนต่างราคารวม 4.58 แสนราย เป็นเงินทั้งสิ้น 5,340.44 ล้านบาท

 • การเงิน

  ธกส. ห่วงเกษตกรได้รับเงินน้อย จี้ เกษตรกรทำสัญญาประกันรายได้ภายใน 15 ธ.ค.

  หมวด การเงิน, โดย Online, วันที่ 11 ธ.ค. 2552

  »    นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) กล่าวว่า เกษตรกรที่ยังไม่ได้มาขึ้นทะเบียนทำสัญญาประกันรายได้กับ ธกส.ขอให้รีบมาขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 15 ธ.ค.นี้ เนื่องจาก ธกส.ห่วงว่าเกษตรกรจะเสียสิทธิ์รับเงินส่วนต่างหรือได้รับเงินน้อยลง เพระขณะนี้ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงของสินค้าเกษตรทั้ง 3 ชนิดปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ราคาส่วนต่างระหว่างราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงกับราคาประกันแคบลงทุกขณะ ดังนั้น หากเกษตรกรยังไม่รีบมาสัญญาโอกาสที่จะได้รับเงินชดเชยก็จะน้อยลง สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้ว สามารถยื่นขอใช้สิทธิ์รับเงินได้จนถึงวันที่ 28 ก.พ.53              นายลักษณ์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการประกันราคาพืชผลทางการเกษตร ปรากฎว่า จนถึงวันที่ 9 ธ.ค.52 มีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนและมีการออกหนังสือรับรองการทะเบียนรวม 4,049,816 ราย และจ่ายเงินชดเชยไปแล้ว 10,802 ล้านบาท แบ่งเป็น ข้าวเปลือกนาปี 3,208,360 ราย มันสำปะหลัง 443,239 ราย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 398,217 ราย

 • การเงิน

  อภิสิทธิ์ ห่วงเปิดเสรีสินค้าเกษตรกระทบตลาดในปท.

  หมวด การเงิน, โดย Nasak, วันที่ 24 ธ.ค. 2552

  » โพสต์ทูเดย์ - “อภิสิทธิ์” ห่วงเปิดเสรีสินค้าเกษตรอาฟตากระทบภายใน ตั้ง ผู้แทนการค้าติดตามผลกระทบ ลั่นพร้อมเยียวยาผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ

 • การเงิน

  กรณ์เตรียมยึดเวลาลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ

  หมวด การเงิน, โดย Nasak, วันที่ 28 ธ.ค. 2552

  » โพสต์ทูเดย์ - กรณ์เตรียมขยายเวลาลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ หลังยอดคนลงทะเบียนต่ำกว่าเป้า เผยพร้อมดึงเจ้าหนี้นอกระบบเข้าระบบภายในปี2554 

 • การเงิน

  สศช.เล็งปรับแผนประกันรายได้เกษตรกร

  หมวด การเงิน, โดย Online, วันที่ 03 ม.ค. 2553

  » นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า สศช.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เพื่อปรับปรุงแนวทางโครงการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรที่ปลูกพืชทั้ง 3 ชนิด คือ ข้าว มันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหลังจากพบว่าการดำเนินการในปี 52 ที่ผ่านมามีปัญหาในหลายด้าน โดยเฉพาะการกำหนดระยะเวลาการเริ่มโครงการให้เหมาะสมกับผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด การให้เกษตรกรใช้สิทธิในโครงการให้ตรงกับเวลาที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

 • การเงิน

  เบิกจ่ายไทยเข้มแข็งแล้ว 2.63 หมื่นล้าน คลังเยอะสุด

  หมวด การเงิน, โดย Online, วันที่ 05 ม.ค. 2553

  » โพสต์ทูเดย์ – ครม.รับทราบความคืบหน้างบประมาณโครงการไทยเข้มแข็งเบิกจ่ายแล้ว 5,076 โครงการ วงเงิน 2.63 หมื่นล้านบาท คลังยังครองแชมป์เบิกจ่ายสูงสุด 1.45 หมื่นล้านบาท รองลงมาคมนาคม 8,597 ล้านบาท แต่กระทรวงไอซีที กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ยังไม่มีการเบิกจ่ายแม้แต่บาทเดียว

 • การเงิน

  ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐอนุมัติสินเชื่อปี 52 กว่า 1 ล้านล้านบาท

  หมวด การเงิน, โดย Online, วันที่ 06 ม.ค. 2553

  » โพสต์ทูเดย์-กระทรวงการคลังเผยผลการดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามนโยบายรัฐบาล เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจปี 2552 พบว่า สถาบันเฉพาะกิจ 6 แห่งอนุมัติสินเชื่อกว่า 1.1 ล้านล้านบาท ช่วยกระตุ้นจีดีพีประมาณ 0.17%                        วันนี้ (6 มกราคม 2553) ที่กระทรวงการคลัง ได้มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสถาบันการเงินเฉพาะกิจในการอำนวยสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยปี 2552 โดยมีนายประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  6 แห่ง ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประวัติการใช้งาน

 • คำที่เคยค้นหา

  • การเข้าชมที่ผ่านมา

   ผลการค้นหานี้ตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่?

   © บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) 2003-2018 ข้อมูลบริษัท นโยบายการใช้งาน ติดต่อเว็บมาสเตอร์ Thailand Web Stat