แสดง 1-10 จากทั้งหมด 517 ผลการค้นหา

 • การเมือง

  มาตรา77คุมออกกฎหมาย เปิดทางประชาชนเข้าถึงเนื้อหา

  หมวด การเมือง, โดย Online, วันที่ 18 ก.ค. 2561

  » มาตรา77 ทำให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้สะดวก ซึ่งก้าวหน้ากว่าเพื่อนในปัจจุบัน

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  มาตรา 77 Better Regulations for Better Lives

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 02 มี.ค. 2560

  » ช่วงนี้มีคนพูดถึงมาตรา 77 ของร่างรัฐธรรมนูญที่ได้รับความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติกันมาก ผู้คร่ำหวอดกับกระบวนการนิติบัญญัติจำนวนหนึ่งถึงกับกล่าวว่ามาตรานี้จะทำให้การตรากฎหมายล่าช้า เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดินไปเลยทีเดียวผู้เขียนในฐานะเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) คนที่ 1 ขอเรียนชี้แจงครับว่า หลักการสำคัญประการหนึ่งของร่างรัฐธรรมนูญที่ได้รับความเห็นชอบในการออกเสียงประชามตินั้น คือการรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างกว้างพูดง่ายๆ คืออะไรที่ไม่ได้ห้ามไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่มีกฎหมายห้ามไว้ ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพที่จะกระทำการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตราบเท่าที่การกระทำนั้นไม่เป็นอันตรายต่อความเป็นอยู่ของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น ซึ่งหลักการที่ว่านี้เป็นหลักสากลและสอดคล้องกับพันธกรณีต่างๆ ที่ประเทศไทยเป็นภาคีดังนั้น กฎหมายจึงเป็นสิ่งที่จำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ยิ่งมีกฎหมายมากขึ้นเท่าใด ก็หมายความว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนถูกจำกัดลงมากขึ้นเท่านั้น ทุกประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเขาจึง “เข้มงวด” กับการตราก

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  รัฐธรรมนูญมาตรา77

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 20 เม.ย. 2560

  » โดย...น.ต.วรวิทย์ เตชะสุภากูล ร.น.วันนี้เรามีรัฐธรรมนูญ (รธน.) ฉบับใหม่ ซึ่งเป็นฉบับประชามติอย่างเป็นทางการแล้ว เราน่าจะลองหาอ่านกันให้รู้ได้เห็น เพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศ เราจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ แม้ในความเป็นจริงเราอาจจะไม่รู้ไม่เห็นกฎหมายได้ทุกฉบับก็ตามรธน.ฉบับปัจจุบันนี้ถือเป็นฉบับที่ 20 ในรอบ 85 ปีของระบอบประชาธิปไตยของไทย โดยเฉลี่ย 1 ฉบับใช้งานแค่ 4 ปีเศษเท่านั้น อายุการใช้งานจึงค่อนข้างสั้นและต้นทุนการยกร่าง รธน.เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็มีมาตราหนึ่งที่น่าสนใจ ผมขอลองชวนท่านผู้อ่านคุยกันถึงมาตรา 77 ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้1.ให้ออกกฎหมายเท่าที่จำเป็นและยกเลิกเมื่อหมดความจำเป็นแล้ว ทั้งนี้ โดยให้ประชาชน สามารถเข้าถึงและเข้าใจกฎหมายต่างๆ ได้ง่าย แล้วที่เป็นไฮไลต์ คือ 2.ก่อนจะพิจารณาออกกฎหมายฉบับใดต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรอบด้านและเป็นระบบทั้งยังต้องเปิดเผยผลหรือข้อมูลดังกล่าวด้วย 3.ต้องประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อพัฒนาต่อยอดให้เหมาะสมกับบริบทของบ้านเมืองที่เปลี่ยนเเปลงต่อไป รวมถึง 4.ให้ใช้ระบบขออนุญาตและระบบคณะกรรม

 • การเมือง

  อภินิหารมาตรา 77 รื้อโครงสร้างจัดทำกฎหมาย

  หมวด การเมือง, โดย Online, วันที่ 24 เม.ย. 2560

  » เปิดแนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ

 • การเมือง

  คมคิดออนไลน์สัปดาห์นี้ขอถ่ายทอดเรื่อง “มาตรา 77: ที่มา หลักการ และความคาดหวัง”

  หมวด การเมือง, โดย Online, วันที่ 19 ก.ค. 2562

  » ย้อนกลับไปดูจุดมุ่งหมายคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกำหนดเป้าหมายในการวางพื้นฐานการปฏิรูปกฎหมายไว้ว่า กฎหมายต้องมุ่งหมายให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น 

 • การเมือง

  มาตรา 77 กระทบภาครัฐ บรรทัดฐานใหม่ออกกฎหมาย

  หมวด การเมือง, โดย Online, วันที่ 11 เม.ย. 2560

  » เวลานี้ประเทศไทยกำลังเดินหน้าในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านเพื่อไปสู่การเลือกตั้งในช่วงกลางปีหน้า ภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  เกาะติดพรบ.ภาษีที่ดินฯ เจอวิบากมาตรา 77

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 08 เม.ย. 2560

  » รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีผลบังคับใช้แล้ว ทำให้กระบวนการขั้นตอนการออกกฎหมายต่างๆ

 • การเมือง

  สนช.ปรับแก้ร่างกฎหมายเลือกตั้ง 30มาตรา เปิดทางจัดมหรสพหาเสียง

  หมวด การเมือง, โดย Online, วันที่ 22 ม.ค. 2561

  » สนช.ปรับแก้ร่างพ.ร.ป.เลือกตั้ง 30มาตรา ขยายเวลาเลือกตั้ง 7 โมงถึง 5 โมงเย็น เปิดทางจัดมหรสพหาเสียง

 • การเมือง

  "พรเพชร" ชี้ตรวจสอบมาตรา 44 ทำได้ยาก

  หมวด การเมือง, โดย Online, วันที่ 28 ธ.ค. 2560

  » "พรเพชร ชี้" พรรคการเมืองตรวจสอบมาตรา 44 ทำได้ยาก อาจมีแค่สิทธิยื่นศาลรธน. แต่ไร้อำนาจตรวจสอบ มั่นใจคสช.ไม่ได้ลิดรอนเสรีภาพประชาชน

 • การเมือง

  จับตามาตรา 44 คืนชีพสร้างทางปฏิรูป

  หมวด การเมือง, โดย Online, วันที่ 16 พ.ค. 2560

  » นับตั้งแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 อย่างเป็นทางการตั้งแต่เมื่อวันที่ 6 เม.ย. ทำให้การใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 เงียบหายไปอยู่พักใหญ่

ประวัติการใช้งาน

 • คำที่เคยค้นหา

  • การเข้าชมที่ผ่านมา

   ผลการค้นหานี้ตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่?

   © บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) 2003-2018 ข้อมูลบริษัท นโยบายการใช้งาน ติดต่อเว็บมาสเตอร์ Thailand Web Stat