แสดง 1-10 จากทั้งหมด 282 ผลการค้นหา

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  เปิดเผยดีกว่าปิดบัง

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 17 พ.ค. 2560

  » สถานการณ์โจมตีโลกไซเบอร์ครั้งใหญ่ของกลุ่มแฮ็กเกอร์สายดำ ที่ปล่อยมัลแวร์เรียกค่าไถ่ชื่อ วอนนาคราย ผ่านทางช่องโหว่ระบบปฏิบัติการ Windows ชื่อ SMBv1 Protocal ซึ่งสามารถแพร่กระจายผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่เชื่อมต่อเครือข่ายเดียวกันอย่างรวดเร็ว จากการตรวจสอบพบว่ามัลแวร์ดังกล่าวจะทำการเข้ารหัสไฟล์งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทำให้ไม่สามารถใช้งานไฟล์ได้ และเรียกร้องเงินค่าไถ่เพื่อแลกกับรหัสปลดล็อกไฟล์ โดยการโจมตีครั้งนี้ถือเป็นการโจมตีที่ใหญ่ที่สุดและสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง ในต่างประเทศพบการโจมตีบริษัทเอกชนและหน่วยงานราชการในหลายประเทศจนสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจและการปฏิบัติงาน สำหรับในประเทศไทยพบการแพร่กระจายดังกล่าวแล้วในหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) ในฐานะผู้รับผิดชอบศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต) ซึ่งเก็บรวบรวมและต่อต้านภัยคุกคามไซเบอร์ ระบุว่าจนถึงขณะนี้ ระบบมอนิเตอร์ตรวจสอบพบว่ามีคอมพิวเตอร์ 200 เครื่องถูกคุกคามโดยมัลแวร์ วอนนาคราย โดยไทยเซิร์ตได้แนะนำการแก้ไข และดำ

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ทันเกมเป็นธรรม

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 05 พ.ค. 2560

  » ความตื่นตัวในการเข้ามาวางกรอบ ให้การแข่งขันธุรกิจพันธุ์ใหม่ของสตาร์ทอัพที่นำห้องพักมาแบ่งปันให้เช่าราคาถูกผ่านออนไลน์ ไม่ให้ปั่นป่วนผู้ประกอบการธุรกิจให้เช่าห้องพักอย่างถูกกฎหมาย ถือเป็นปฏิบัติการเชิงรุกที่รัฐควรวิ่งให้ทันเกมอย่างยิ่งในยุคไทยแลนด์ 4.0 ไม่เช่นนั้นสินค้าหรือบริการที่จะเกิดขึ้นจากนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ คงจะสร้างผลกระทบให้กับรัฐมากไม่แพ้ผู้ประกอบธุรกิจนั้นในแบบเดิมตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีการพูดคุยนอกรอบกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลัง เพื่อร่างกฎหมายจัดระเบียบที่พักซึ่งปล่อยเช่าบ้านพักผ่านเว็บไซต์ตัวแทนกลาง เช่น แอร์บีแอนด์บี โดยอาจจะนำแนวทางที่ประเทศญี่ปุ่นใช้วางกรอบในการบริหารจัดการมาเป็นกรณีศึกษา เรื่องนี้นับเป็นสิ่งที่รัฐควรเร่งทำอย่างยิ่ง เพราะหากปล่อยให้ช้าไป การนำห้องมาแบ่งปันให้เช่าขยายตัวออกไปมากมายจนยากจะวางกรอบการประกอบธุรกิจพันธุ์ใหม่เมื่อไหร่ จะมีปัญหาตามมาเหมือนอย่างบางบริการที่เกิดขึ้นขณะนี้ เช่น แท็กซี่อูเบอร์ทั้งนี้ เพราะธุรกิจพันธ์ุใหม่สตาร์ทอัพพวกนี้ โดยธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีจะสามารถทำซ้ำมีการเติบโตค่อนข้างเร็วหลายเท่าตัวในเวลาไม่นาน ซึ่งค่อนข้างจะสวนทางกับการปฏิบั

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  หุ้นส่วนทางสังคมในการพัฒนาประเทศ

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 26 เม.ย. 2560

  » โดย...รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงามความเข้าใจและเวลาพูดถึงการพัฒนาประเทศโดยส่วนใหญ่ เรามักจะพบว่า มีการให้น้ำหนักการพัฒนาประเทศในรูปของการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมการใช้งบประมาณจากภาครัฐ ในลักษณะการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆ เป็นหลัก แม้ว่าในระยะหลังๆ จนกระทั่ง ถึงรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็คาดหวังหรือเสนอให้ “ประชารัฐ” เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาก็ตาม แต่เห็นว่าก็ยังหนีไม่พ้นการพึ่งพิงการใช้งบประมาณจากภาครัฐเป็นส่วนมากอยู่นั่นเอง จึงทำให้คำว่า “ประชารัฐ” กลายเป็นการสร้าง “วาทกรรม” ในการพัฒนาประเทศไปในที่สุดทั้งนี้ เพราะ “ประชารัฐ” โดย เนื้อแท้แล้ว จะต้องเป็น “หุ้นส่วนทางสังคม” ที่เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศในรูปแบบต่างๆ ผมจึงมีความเห็นว่า “หุ้นส่วนทางสังคม” จึงเป็นตัวช่วยแบ่งเบาภารกิจของรัฐบาลในการมีส่วนแก้ไขปัญหาของประเทศ หรือมีลักษณะของภาคประชาสังคมและภาคเอกชน รวมทั้งชุมชนท้องถิ่น เป็นหลักในการคิดริเริ่มวางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มีส่วนช่วยรัฐ หรือร่วมมือกับรัฐ ส่วนราชการ ทั้งในแง่งบประมาณ และการด

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  เก็บภาษีหุ้นทักษิณ เรื่องยาวว่ากันถึงศาล

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 28 มี.ค. 2560

  » เก็บภาษีหุ้นทักษิณ เรื่องยาวว่ากันถึงศาล

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  มหาดไทย 4.0 (2)

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 24 มี.ค. 2560

  » โดย...สุธี มากบุญ รมช.มหาดไทยในบทความที่แล้ว (“มหาดไทย 4.0” เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2560) ผมได้กล่าวถึงโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายของกระทรวงมหาดไทยว่าจะเดินหน้าเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ยุค 4.0 อย่างไร โดยที่ได้เสนอนวัตกรรมของระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME) ซึ่งเป็นความพยายามผนวกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และได้ทิ้งท้ายไว้ว่า “มหาดไทย 4.0” ยังหมายมุ่งที่จะสร้างความเป็นรัฐที่เปิดกว้างไร้รอยต่อด้วยการสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศภาครัฐขนาดใหญ่ ที่เป็นเอกภาพและบูรณาการ ซึ่งจะขอหยิบยกมาขยายความต่อในครั้งนี้ท่านผู้อ่านหลายท่านอาจจะมีประสบการณ์ในเชิงลบ เมื่อต้องติดต่อกับราชการผ่านกระบวนงานบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ซึ่งยังกำหนดให้ประชาชนต้องเตรียมเอกสารมากมายไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ทั้งๆ ที่เอกสารเหล่านั้นเป็นเอกสารที่รัฐออกให้ทั้งสิ้น ขณะเดียวกันยังมีหน่วยงานภาครัฐอีกหลายแห่งที่ยังคงต้องใช้เวลาไปกับการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้ที่เกี่ยวข้อง การเสนอเอกสารที่ผ่านการกลั่นกรองโดยเจ้าหน

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ร่างกฎหมายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ใหม่

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 23 มี.ค. 2560

  » โดย...วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีต รมว.การท่องเที่ยวและกีฬาเมื่อคราวที่ผมเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมปี 2547-2548 เวลานั้นหนังแผ่นกำลังบูม ผู้สร้างหนังทำหนังทุนต่ำเป็นจำนวนมาก สังคมวิจารณ์หนังแผ่นที่นำเสนอภาพหรือเรื่องราวที่ท้าทายสังคมบ่อยๆ หน่วยเกิดใหม่อย่างกระทรวงวัฒนธรรมที่เพิ่งแยกตัวมาจากกระทรวงศึกษาธิการ จึงถูกสื่อไล่ถามไล่จี้ให้แสดงความเห็นต่อหนังแผ่นสารพัดเรื่องทุกเดือน ​นั่นเองผมจึงได้ทราบว่าหนังในไทยที่จะฉายนั้น ต้องผ่านการเซ็นเซอร์ของกรมตำรวจก่อนเท่านั้น ซึ่งเจ้าหน้าที่จะกำหนดว่ายังไงก็ได้ให้ตัดบางฉาก ให้แก้ไขบางท่อนหรือไม่อนุญาตให้ฉายเสียก็ได้​คนหนังเขาจึงร้องว่าน่าจะมีระบบจัดเรตติ้งหรืออายุแนะนำในการชมเหมือนในต่างประเทศเถอะ​เราจึงเริ่มยกร่างกฎหมายนำระบบเรตติ้งหนังเข้ามาในกฎหมายไทยและเลยได้รู้ด้วยความแปลกใจว่ากฎหมายเกี่ยวกับภาพยนตร์นั้นโดยไม่ไปถึงทีวีใดๆ ประเทศไทยมีอยู่แค่ 2 ฉบับ แต่ใช้หลักการเดียวกันคือควบคุมจะให้ฉายหรือไม่ก็ต้องได้ทั้งนั้น​นี่คือหลักการใน พ.ร.บ.ภาพยนตร์ 2473 กับ พ.ร.บ.เทปและวัสดุโทรทัศน์ 2535 ครับ​ควบคุมครับควบคุม​ร่างกฎหมายที่ยกร่างขึ

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ดึงเชื่อมั่นรัฐวิสาหกิจ ก่อนพิษ ‘สินบน’ ลามลงทุนสะดุด

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 27 ม.ค. 2560

  » ชั่วเวลาเพียง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เกิดกระแสข่าวที่เข้ามากระทบความน่าเชื่อถือต่อรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของไทยต่อเนื่องถึง 2 กรณี กรณีแรกคือการเปิดเผยเรื่องการจ่ายสินบนของ บริษัท โรลส์-รอยซ์ (Rolls-Royce) บริษัทเครื่องยนต์ยักษ์ใหญ่ของโลกต่อผู้แทนของประเทศไทย และพนักงานของบริษัท การบินไทย และลุกลามไปถึงรัฐวิหสากิจอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) บริษัท ทีโอที

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ศึกหนักรัฐบาล เปิดสงครามแก้หนี้นอกระบบ

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 03 ม.ค. 2560

  » มาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ประวัติการใช้งาน

 • คำที่เคยค้นหา

  • การเข้าชมที่ผ่านมา

   ผลการค้นหานี้ตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่?

   © บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) 2003-2018 ข้อมูลบริษัท นโยบายการใช้งาน ติดต่อเว็บมาสเตอร์ Thailand Web Stat