แสดง 1-10 จากทั้งหมด 41 ผลการค้นหา

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  หอ 5 ภาคดันจีดีพี

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 28 พ.ย. 2559

  » ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า จากการสำรวจทัศนะต่อภาวะเศรษฐกิจจาก 509 กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มองว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2560 จะขยายตัวอยู่ในกรอบ 3-3.6% แต่เชื่อว่าจากการกระตุ้นจากภาครัฐทั้งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) 3-4 แสนล้านบาท การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 5 หมื่นล้านบาท มาตรการช็อปช่วยชาติและการเพิ่มรายได้ผู้มีรายได้น้อย 4 หมื่นล้านบาท รวมทั้งการลงทุนจากภาครัฐที่จะลงมาอีก 1-1.5 แสนล้านบาท จึงทำให้ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 จะมีเม็ดเงินอัดฉีดเข้าระบบอีก 5 หมื่น-1 แสนล้านบาท ทำให้เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยปี 2560 จะขยายตัวที่ 4% ได้

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ฝันของเด็กบุรีรัมย์ เมื่อติดคณะแพทย์ 5 สถาบัน

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 07 พ.ค. 2560

  » การเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยถือเป็นสิ่งสำคัญและดูเหมือนจะยาก การวางแผนที่ดีจำเป็นต้องเริ่มต้น

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 13 เม.ย. 2560

  » คณะนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  สร้าง Smart Farmers

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 15 มี.ค. 2560

  » สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ต่อยอดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) โดยขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่ภาคการเกษตร จำนวน 5,000 ราย ภาคการผลิต การค้า และบริการ จำนวน 5,000 ราย ในปี 2560หลังจาก สสว.เปิดตัวโครงการ Start Up เมื่อวันที่ 9 ก.พ.ที่ผ่านมา ล่าสุด สสว.ลงพื้นที่ในภาคเหนือเป็นแห่งแรก เพื่อรับสมัครเกษตรกรและคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจ รวมถึงผู้ที่เริ่มต้นกิจการไม่เกิน 3 ปี ซึ่งมีพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์เข้าร่วมโครงการ เมื่อได้ผู้สนใจแล้ว สสว.จะส่งต่อไปยังศูนย์บ่มเพาะตามความเชี่ยวชาญของแต่ละสถาบัน คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตนครสวรรค์) และสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) ภายใต้การกำกับดูแลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)กระบวนการบ่มเพาะจะเน้นปูพื้นฐานความรู้ที่จำเป็นด้านการบริหารจัดการธุรกิจ เช่น การตลาดยุคใหม่ การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า โดยใช้นวัตกรรมใหม่และเทคโนโลยีจากงานวิจัยมาต่อยอดผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในตลา

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  แนะรัฐควักงบกลาง ฟื้นฟูเศรษฐกิจใต้

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 09 ม.ค. 2560

  » อนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า จากการประเมินเบื้องต้นผลกระทบน้ำท่วมภาคใต้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ โอกาสการลงทุน การสูญเสียรายได้ของประชาชนและภาคธุรกิจ การท่องเที่ยว ภาคขนส่งคมนาคม ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมไม่ต่ำ 8.5 หมื่น-123,841 ล้านบาท กระทบจีดีพี 0.58-0.84% ภาคการบริโภคชะลอตัวลง การว่างงานในภาคใต้เพิ่มขึ้นชัดเจน แต่อัตราการว่างงานทั้งประเทศยังคงต่ำกว่า 2% ของผู้มีงานทำ โดยการสูญเสียรายได้และความเสียหายเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวไม่น่าจะต่ำกว่าสัปดาห์ละ 6,000-1.1 หมื่นล้านบาท ความเสียหายในภาคเกษตรกรรมไม่น่าจะต่ำกว่า 1.5 หมื่นล้านบาท

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  เทคโนเวิลด์

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 28 ส.ค. 2559

  » กิลเล็ม อังลาดา-เอสกิวเต้ นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยควีนเมรียูนิเวอร์ซิตี้ออฟลอนดอน นำทีมนักสำรวจ

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  โพลสำรวจ2ปีคสช. ชาวอีสานสุขลดลง

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 21 พ.ค. 2559

  » โพลมหาวิทยาลัยรังสิตเผยผลสำรวจ 2 ปี คสช.พบคนอีสานมีความสุขลดลง

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  CDEA กับโมเดลเรียนฟรี

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 23 มี.ค. 2559

  » สมัยสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัย ผมจัดสัมมนามาเป็นร้อยๆ ครั้ง สิ่งที่น่าเบื่อที่สุดในการจัดสัมมนาคือ การเรียกประชุมนัดหมายเพื่อจัดการกับงบประมาณ หรือในภาษาง่ายๆ เรียกกันว่า “การเคลียร์บิล” ค่าใช้จ่ายต่างๆ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในอดีตผมได้มีโอกาสร่วมงานสัมมนาอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งไม่ใช้งบประมาณในการจัดงานเลย เมื่อถึงเวลาเสร็จงานปรากฏว่า ฝ่ายบัญชีไม่สามารถบันทึกบัญชีใดๆ ได้ เพราะรายการบัญชีค่าใช่จ่ายเท่ากับ “ศูนย์บาท” ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะมีการจัดสัมมนาแบบที่ผมฝันไว้ว่าจะไม่ใช้งบประมาณ

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ภัยแล้งฉุดความกินดีอยู่ดีไทยแผ่ว

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 20 มี.ค. 2559

  » มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เผยผลสำรวจกินดีอยู่ดี ประชาชนโวยแล้งหนักกระทบคุณภาพชีวิต หวังรัฐแก้ปัญหาระยะยาว

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  จี้ปฏิรูปตำรวจทั้งระบบ สุเทพยันวิ่งซื้อขายเก้าอี้

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 09 มี.ค. 2559

  » สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดงานเสวนาเรื่อง “การปฏิรูปตำรวจ”

ประวัติการใช้งาน

 • คำที่เคยค้นหา

  • การเข้าชมที่ผ่านมา

   ผลการค้นหานี้ตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่?

   © บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) 2003-2018 ข้อมูลบริษัท นโยบายการใช้งาน ติดต่อเว็บมาสเตอร์ Thailand Web Stat