แสดง 1-10 จากทั้งหมด 346 ผลการค้นหา

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  Top Up ให้ปัง ตังค์เติบโตทันเกษียณ

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 24 ม.ค. 2561

  » เป็นพนักงานธรรมดา เงินเดือนอยู่ในระดับธรรมดา และเพิ่งคิดได้ว่าจะต้องออมเงินในวัยเลยผ่าน 40 ขวบปี

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  รีดภาษีบาปตั้งกองทุน สะเทือนวินัยการคลัง

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 09 ก.ย. 2560

  » การจัดเก็บภาษีบาปกลับมาคึกคักอีกครั้ง เมื่อ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ โดยสาระสำคัญให้กองทุนผู้สูงอายุได้รับเงิน 2%

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  สรรพากรแจ้งเตือนนายจ้าง ได้ลดภาษีจ้างสูงวัยทำงาน

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 12 ส.ค. 2560

  » สรรพากรเตือนผู้ประกอบการอย่าลืมแจ้งใช้สิทธิลดหย่อนภาษี 2 เท่า จ้างผู้สูงอายุทำงาน หมดเขต 31 ส.ค.นี้

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ‘วิรไท’ มองบทเรียน จากวิกฤตเศรษฐกิจ

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 01 ก.ค. 2560

  » วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึง บทเรียนจากวิกฤตเศรษฐกิจ ในโอกาสครบรอบ 20 ปี

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  รัฐเร่งการออม ปิดความเสี่ยงการคลัง

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 17 มิ.ย. 2560

  » ภาพรวมการออมของประเทศไทยถือว่ายังมีปัญหา โดยเฉพาะการออมของแรงงานในกลุ่มต่างๆ

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ‘พชร’ อธิบดีธนารักษ์ใหม่ ขอเร่งงานนโยบายรัฐ

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 19 พ.ค. 2560

  » ผลจากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) 9 พ.ค. 2560 ที่เห็นชอบแต่งตั้งให้ จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  รู้ก่อนทำประกันผู้สูงอายุ

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 12 พ.ค. 2560

  » สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ได้ออกประกาศเรื่อง “ให้แก้ไขเพิ่มเติมแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตผู้สูงอายุของบริษัทประกันชีวิตและเอกสารประกอบ” เพื่อให้รูปแบบการทำประกันเพื่อผู้สูงอายุเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด ซึ่งประกาศฉบับนี้จะกำหนดรายละเอียดสำคัญที่ประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุต้องมีเอาไว้ดังนี้1.เติมคำว่า (เพื่อผู้สูงอายุ) ต่อท้ายชื่อแบบประกันต้องมีการเพิ่มคำว่า (เพื่อผู้สูงอายุ) ต่อท้ายชื่อแบบและข้อความในกรมธรรม์ประกันชีวิตผู้สูงอายุใบคำขอเอาประกันชีวิต และเอกสารสรุปสาระสำคัญโดยย่อที่ใช้สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อให้เข้าใจร่วมกัน2.อายุผู้ที่สามารถทำประกันชีวิตเพื่อผู้สูงอายุได้ต้องมากกว่า 50 ปีขึ้นไปอายุขั้นต่ำของผู้ที่สามารถเอาประกันภัยเพื่อผู้สูงอายุอยู่ที่ 50 ปีขึ้นไป จนถึง 70 หรือ 75 ปี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัท เช่น เมื่อผู้ทำประกันเสียชีวิต หรือครบอายุสัญญาที่อายุ 90 ปี3.ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันชีวิตการไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันชีวิต ทำให้บริษัทประกันไม่สามารถเอาเรื่อ

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ครม.สัปดาห์หน้า ชงเพิ่มเงินคนชรา

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 12 พ.ค. 2560

  » โพสต์ทูเดย์ - คลังเสนอ ครม.เห็นชอบให้ผู้สูงอายุฐานะดีสละสิทธิเบี้ยให้คนจน เพิ่มเบี้ยยังชีพคนชราในสัปดาห์หน้านายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ในสัปดาห์หน้าจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเรื่องให้คนชราที่รับเบี้ยยังชีพ แต่มีฐานะดีหรือไม่ต้องการรับเบี้ยต่อไปสละสิทธิการรับเบี้ยดังกล่าวมาใส่ไว้ในกองทุนคนชราที่จะตั้งขึ้นใหม่ โดยรัฐบาลจะนำเงินได้ไปจ่ายเบี้ยชราเพิ่มให้กับคนที่มีฐานะยากจนจริงๆกองทุนชราที่รับเงินจากการสละสิทธิเบี้ยยังชีพดังกล่าว เป็นคนละกองทุนกับกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากวงเงิน 5 หมื่นล้านบาท ที่ ครม.เห็นชอบก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามหากกองทุนชราภาพมีเงินไปเพิ่มเบี้ยยังชีพให้กับคนชราที่ยากจนไม่พอ ก็จะใช้เงินจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากเติมให้เพียงพอรมว.คลัง กล่าวว่า รัฐบาลจะทำเหรียญเชิดชูเกียรติให้กับคนชราที่สละเบี้ยยังชีพทุกคนเป็นการตอบแทนในการทำความดี ช่วยเหลือคนที่มีฐานะด้อยและมีชีวิตยากลำบากกว่าทั้งนี้ การสละเบี้ยคนชราดำเนินการได้ล่าช้าเพราะติดขัดข้อกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายกำหนดไว้ว่าหากรับแล้วไม่ให้คืน การสละเบี้ยคนชราจึงไม่สามารถโอนเข้าไปเป็นงบประมาณแผ่นดินได้ ทำให้ต้องตั้งกองทุนคน

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ธนาคารผู้สูงวัย

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 02 พ.ค. 2560

  » โดย...วิทัย รัตนากรสิ่งที่ได้รับความสนใจไม่แพ้ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การเมืองระหว่างประเทศและภูมิรัฐศาสตร์ คงหนีไม่พ้นปัญหาโครงสร้างประชากรในหลายๆ ประเทศที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในเอเชียรวมถึงประเทศไทย โดยปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุจำนวน 10 ล้านคน หรือประมาณ 16% ของประชากรทั้งประเทศ และในปี 2573 ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น 25.2% หรือประมาณ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศจากวิทยาการทางการแพทย์ที่มีความก้าวหน้า ผู้คนใส่ใจในสุขภาพมากขึ้นทำให้อัตราการตายลดน้อยลง ประชากรมีอายุยืนยาว ขณะที่เด็กเกิดใหม่ก็มีอัตราลดลงจากวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ค่อยแต่งงานหรือแต่งงานแต่มีลูกน้อยหรือไม่มีลูกเลย ทำให้ในอนาคตอันใกล้ โครงสร้างประชากรของไทยจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ดังนั้น การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโครงสร้างประชากรถือเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากประชากรถือเป็นปัจจัยการผลิตที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจขับเคลื่อน เกิดการบริโภค การออมและการลงทุน ซึ่งถือเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนธนาคารออมสินยุคใหม่ที่วางแนวทางการดำเนินธุรกิจที่จะเป็น “ธนาคารเพื่อสังค

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ไอเอ็มเอฟจี้ไทยเร่งแก้แก่และจนหวั่นฉุดเศรษฐกิจ

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 26 เม.ย. 2560

  » เวิลด์แบงก์-ไอเอ็มเอฟเตือนไทยแก้ปมคนแก่ล้น-รายได้ต่ำ ห่วงฉุดเศรษฐกิจ เสียเปรียบเพื่อนบ้านนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยภายหลังกลับจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลกครั้งที่ 95 ที่ประเทศสหรัฐ ว่า ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ(ไอเอ็มเอฟ) แสดงความเป็นห่วงโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในระยะ 10 ปีข้างหน้า ที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ขณะที่ประชากรในประเทศไทยมีรายได้อยู่ในระดับต่ำ อาจจะทำให้มีปัญหา ไม่เหมือนกับกรณีประเทศญี่ปุ่นที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาระยะหนึ่งแล้ว แต่รายได้ของประชากรค่อนข้างสูง โดยรัฐบาลรับข้อเสนอและพร้อมที่จะดำเนินการจริงจังทั้งนี้ ประเทศในภูมิภาคอาเซียน เช่น ฟิลิปปินส์และอินโดนีเชีย ก็จะประสบปัญหาในลักษณะเดียวกัน คือเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในช่วง 10 ปี แต่ประเทศเหล่านี้มีการเตรียมพร้อมให้ประชาชนมีรายได้ ทำให้ไม่มีปัญหาเหมือนอย่างประเทศไทย ซึ่งยอมรับว่าในจุดนี้ไทยยังเสียเปรียบอยู่นายอภิศักดิ์ กล่าวว่า ในการหารือกับเวิลด์แบงก์และไอเอ็มเอฟ เชื่อว่าเศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงฟื้นตัวดีขึ้น แต่มีข้อสังเกตว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์ยังไม่ฟื้นตัว ซึ่งเป็นเรื่องน่าแปลก เพราะอยู่ในรอบที่ควรจะมีทิศทา

ประวัติการใช้งาน

 • คำที่เคยค้นหา

  • การเข้าชมที่ผ่านมา

   ผลการค้นหานี้ตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่?

   © บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) 2003-2018 ข้อมูลบริษัท นโยบายการใช้งาน ติดต่อเว็บมาสเตอร์ Thailand Web Stat