แสดง 1-10 จากทั้งหมด 75 ผลการค้นหา

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ยิงทัวร์ดับ

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 16 ก.ย. 2558

  » ท่านผู้อ่านแสดงทัศนะต่อข่าวที่กองกำลังทหารอียิปต์โจมตีขบวนรถโฟร์วีล 4 คัน ของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเม็กซิกัน บริเวณโอเอซิสกลางทะเลทรายตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศ เป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวและไกด์ชาวอียิปต์เสียชีวิต 12 คน ในจำนวนนี้เป็นชาวเม็กซิกัน 2 คน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 10 คน ขณะนี้กำลังพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลในกรุงไคโร สาเหตุเนื่องจากเข้าใจผิดว่าเป็นกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่ทางการกำลังไล่ล่าตัวอยู่ ซึ่งยังไม่ระบุสถานที่เกิดเหตุและอาวุธที่ใช้ที่แน่นอน โดยท่านผู้อ่านแสดงทัศนะต่างๆ ดังนี้

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  วิธีแก้ปัญหาข้าวแบบเบ็ดเสร็จ

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 06 ส.ค. 2556

  » มีรายงานข่าวจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) ว่า ปัจจุบันประชากรของโลกประมาณ 1 ใน 8 ยังอดอยากหิวโหย โดยพบว่าประมาณ 870 ล้านคน ยังอดอยากเรื้อรัง เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ กว่า 100 ล้านคน มีน้ำหนักตัวไม่ถึงเกณฑ์เฉลี่ย โดยคนเหล่านี้อาศัยอยู่ในเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก และเขตใต้ทะเลทรายซาฮาราในแอฟริกา

 • ข้าวเขย่าโลก

  โดย ณ มุมขวา, วันที่ 01 ส.ค. 2561

  » กลายเป็นเรื่องสะท้านโลกเมื่อ ศ.หยวน หลงผิง ที่ได้รับสมญานาม บิดาแห่งข้าวไฮบริดจีน

 • ครบเดือนพอดี

  โดย เหนี่ยวไก, วันที่ 28 ก.พ. 2561

  » เริ่มมาสักพักใหญ่แล้ว สำหรับมาตรการห้ามสูบบุหรี่บริเวณชายหาดใน 24 หาด

 • การเมือง

  จับตา'ลิเบีย'ในเปลวเพลิง โลกกระอักวิกฤตเศรษฐีน้ำมัน

  หมวด การเมือง, โดย Online, วันที่ 23 ก.พ. 2554

  » เหตุจลาจลและสังหารหมู่ในลิเบียอาจกระทบต่อมโนสำนึกของผู้ที่มีมนุษยธรรมทุกคน แต่ยากที่จะโยงใยเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องปากท้องของชาวโลกได้ เพราะภาพลักษณ์ของประเทศกลางทะเลทรายซาฮาราแห่งนี้อาจไกลตัวเกินไปสำหรับบางคน หากคนเหล่านั้นไม่ทราบว่า แท้จริงแล้ว ลิเบียเป็นประเทศที่รุ่มรวยไปด้วยน้ำมัน เป็นผู้ผลิต “ทองคำสีดำ” มากที่สุดเป็นอันดับ 4 ของแอฟริกา (ซึ่งทั้งหมดล้วนแต่เป็นสมาชิกโอเปก)

 • หาดทรายไร้บุหรี่?

  โดย สันทัด กรณี, วันที่ 16 ต.ค. 2560

  » น่าตกใจว่าแต่ละวันตามหาดทรายแสนสวยชื่อดังในประเทศไทยจะมีก้นบุหรี่เกิดขึ้นวันละกว่า 100 ล้านชิ้น

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  เส้นทางสายไหมใหม่

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 27 พ.ค. 2560

  » โครงการ One Belt, One Road (OBOR) เป็นการทำงานใหญ่ของจีนอย่างมีจินตนาการและเป็นระบบอย่างยิ่ง  

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  พลังงานสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า (จบ)

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 29 มี.ค. 2560

  » โดย...พวงรัตน์ อัศวพิศิษฐ์ได้กล่าวถึงพลังงานลม และพลังงานชีวมวล ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกหนึ่งมาแล้ว ยังคงเหลือพลังงานแสงอาทิตย์ที่ยังไม่ได้กล่าวถึง ที่จริงยังมีพลังงานทางเลือกอื่นๆ อีก เช่น พลังงานจากขยะ แต่ผู้เขียนเห็นว่า อาจมีปัญหาอีกเพราะประชาชนคงไม่อยากให้ไปตั้งโรงงานไฟฟ้าจากขยะใกล้ๆ ที่อยู่อาศัยของตนนอกจากนี้ อนาคตอาจมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดอื่นๆ ได้อีกตราบใดที่ยังมีความต้องการไฟฟ้าอยู่ และโลกพัฒนาขึ้น มีการวิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น ประชาชนต้องการให้โลกมีความสะอาดและรักษาความเขียวของโลกไว้มากขึ้นพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตศูนย์สูตร จึงทำให้ได้รับแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่องและคงที่ตลอดทั้งปี ความเข้มของแสงโดยเฉลี่ยของการแผ่รังสีในแต่ละวันในประเทศไทยมีประมาณ 5 กิโลวัตต์/ชั่วโมง/ตารางเมตร ซึ่งเป็นปริมาณที่เพียงพอสำหรับพัฒนาการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ปัจจุบันการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ อาจจำแนกได้ 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ 1.การผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ และ 2.การผลิตไฟฟ้าด้วยความร้อนจากแสงอาทิตย์การผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับป

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  เพื่อสังคม

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 08 ธ.ค. 2559

  » โดย...อธิกร ศรียาสวิน

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ทรัพย์สินทางปัญญาในพระปรมาภิไธย และรางวัลสดุดีพระเกียรติคุณ (ต่อ)

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 23 พ.ย. 2559

  » นอกจากที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยโครงการฝนหลวง เขื่อน ฝายเก็บน้ำ ฯลฯ แล้ว ยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูดินด้วย โดยทรงเห็นว่าดินเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถทำการเพาะปลูกได้ ทรงเห็นว่าดินมีสภาพธรรมชาติและปัญหาที่แตกต่างกันออกไป และทรงพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาดินที่เน้นเฉพาะเรื่อง เช่น การศึกษาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินทราย ในภาคกลางและตะวันออกเฉียงเหนือ ปัญหาดินพรุในภาคใต้ และที่ดินชายฝั่งทะเล รวมถึงการแก้ไขปรับปรุงดินที่เสื่อมโทรมพังทลายจากการที่หน้าดินถูกชะล้างไป พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริให้มีโครงการต่างๆ เพื่อรวบรวมความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจากหลากหลายสาขามาใช้ร่วมกันในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งผู้เขียนจะขอยกมาหนึ่งถึงสองตัวอย่างที่ผู้อ่านหลายๆ ท่านเคยได้ยินแล้ว คือ “โครงการแกล้งดิน” หรือมีชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ว่า “กระบวนการปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยวเพื่อให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก”

ประวัติการใช้งาน

 • คำที่เคยค้นหา

  • การเข้าชมที่ผ่านมา

   ผลการค้นหานี้ตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่?

   © บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) 2003-2018 ข้อมูลบริษัท นโยบายการใช้งาน ติดต่อเว็บมาสเตอร์ Thailand Web Stat