แสดง 1-1 จากทั้งหมด 1 ผลการค้นหา

 • การเงิน

  เพิ่มคำแนะนำลงทุนลูกค้าสถาบัน

  หมวด การเงิน, โดย Online, วันที่ 06 ส.ค. 2553

  » ก.ล.ต.มองไกล เปิดโอกาสบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศให้คำแนะนำลงทุนในหลักทรัพย์อนุพันธ์ได้ทั้งตราสารไทยและต่างประเทศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการประชุมประจำเดือน ส.ค. มีมติให้แก้ไขหลักเกณฑ์การให้คำแนะนำในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศ สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งที่เป็นของไทยและของต่างประเทศได้ แต่จำกัดเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน นอกจากนี้ จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลขาดทุนสูงสุด (Worst Case Scenario) ที่อาจเกิดขึ้น ประกอบการให้คำแนะนำด้วยนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ครอบคลุมและชัดเจนขึ้น หลังจากสมาคมบริษัทหลักทรัพย์มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการทำงานของผู้วิเคราะห์หลักทรัพย์ ในต่างประเทศที่ให้ข้อมูลเปรียบเทียบหุ้นไทยกับต่างประเทศ ซึ่งอาจพิจารณาว่าเป็นการให้คำแนะนำในหลักทรัพย์ไทย และอาจขัดกับหลักเกณฑ์ที่มีอยู่เดิม ประกอบกับการประชุม IOSCO ประจำปี 2010 ได้มีแนวคิดที่จะให้ผู้ขายสินค้าการเงินที่มีความซับซ้อนให้แก่ผู้ลง

ประวัติการใช้งาน

 • คำที่เคยค้นหา

  • การเข้าชมที่ผ่านมา

   ผลการค้นหานี้ตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่?

   © บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) 2003-2018 ข้อมูลบริษัท นโยบายการใช้งาน ติดต่อเว็บมาสเตอร์ Thailand Web Stat