แสดง 1-10 จากทั้งหมด 849 ผลการค้นหา

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  คนไทยยากจนกว่า 15 ล้านคน แต่เป็นชาติที่มีความสุขติดอันดับโลก

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 27 มี.ค. 2560

  » โดย...ดร.ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยท่ามกลางความวุ่นๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจการเดินหน้าการปรองดองซึ่งยังจบไม่ได้ การล่องหนของอดีตพระดังของวัดพระธรรมกาย การออกหมายจับโกตี๋และพรรคพวกหลังจากพบอาวุธมากมาย แต่ก็ยังมีข่าวทางสร้างสรรค์ให้คนไทยพอออกมายิ้มได้บ้าง เกี่ยวกับ “เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ SDSN” โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้รายงานดัชนี “World Happiness Report 2017” จัดให้ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 19 จาก 20 ของชาติที่มีความสุขเพิ่มมากสุดของโลก และเป็นลำดับที่ 32 ของโลกในอาเซียนเป็นรองแค่สิงคโปร์เท่านั้นปัจจุบันความสุขเป็นดัชนีวัดความก้าวหน้าทางสังคม ประเทศที่พัฒนาแล้วได้ถูกกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะควบคู่กับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง สำหรับคะแนนที่ไทยได้พิจารณาจากรายได้ต่อประชากรที่สูงขึ้น อายุเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ของโลก การแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น การกินดีอยู่ดี การเป็นสังคมที่เกื้อกูลกันและด้านเศรษฐกิจพอเพียง งานนี้คงต้องชูนิ้วให้กับนายกฯ ลุงตู่ ถึงบางเรื่องผมอาจไม่ค่อยเห็นด้วย แต่เกี่ยวกับการยุติความวุ่นวายและการเดินหน้าประเทศไท

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  มหากาพย์เรื่องข้าวและความยากจน

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 28 ก.พ. 2557

  » ปัญหาโครงการรับจำนำข้าวของไทยยังเป็นหนังเรื่องยาวที่หาข้อสรุปที่สร้างความพอใจให้กับทุกฝ่ายไม่ได้ แม้เวลาจะทอดยาวมานานหลายเดือนแล้วก็ตาม

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ยุติปัญหาการแย่งชิงน้ำ ยุติปัญหาความยากจน

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 03 ส.ค. 2558

  » สงครามแย่งชิงน้ำเกิดขึ้นแน่ ถ้าไม่มีการบริหารจัดการน้ำที่ดีและมีประสิทธิภาพ ภาพที่เห็นชาวบ้านออกมาทะเลาะกันเรื่องการจัดสรรน้ำมีให้เห็นหลายครั้งและจะรุนแรงมากขึ้น หากยังไม่มีการแก้ไขปัญหาและจัดระบบการบริหารจัดการน้ำและกระจายน้ำอย่างเป็นระบบและเป็นธรรม

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ‘กรีซ’ ปัญหาเรื้อรังยุโรป หนี้ท่วม-ภาวะยากจนรุมเร้า

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 22 ก.พ. 2560

  » วิกฤตหนี้สินเรื้อรังของกรีซกลายเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกลับมาให้ความสนใจอีกครั้ง

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  แก้ยากจนลดเหลื่อมล้ำสร้างสังคมเข้มแข็ง

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 02 เม.ย. 2557

  » กล่าวกันว่า ประเทศไทยในปัจจุบันมีปัญหารุมเร้า ทั้งจากเศรษฐกิจโลกและปัญหาภายในประเทศ ระบบเศรษฐกิจที่มีความไม่สมดุลในการพัฒนา การกระจายรายได้และการจัดการทรัพยากรที่ไม่เป็นธรรม ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น การเมืองด้อยคุณภาพและความคิดเห็นแตกแยกจนสังคมอยู่ในภาวะวิกฤตทุกด้าน ปัญหาเหล่านี้ล้วนมีพื้นฐานมาจากความเหลื่อมล้ำทางสังคม

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ความเชื่อโยงสอดคล้องของการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 20 พ.ค. 2556

  » คงเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว สำหรับผู้ที่มีความสนใจติดตามข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจของประเทศว่า นโยบายทางเศรษฐกิจสำหรับระบบเศรษฐกิจหนึ่งๆ ประกอบไปด้วย 3 นโยบายหลัก ได้แก่ นโยบายการคลัง นโยบายการเงิน และนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งแต่ละนโยบายก็มีเป้าหมายหลักที่แตกต่างกันไป เช่น นโยบายการคลัง ก็จะมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศ การสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดปัญหาความยากจน ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ ฯลฯ

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ยุทธศาสตร์ชาติต้องตอบโจทย์แก้จนและลดความเหลื่อมล้ำ

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 29 มี.ค. 2560

  » โดย...รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงามมีการคาดหมายว่า “การขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อย” หรืออาจจะเรียกว่า “กลุ่มคนจน” ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 3-15 พ.ค. 2560 นั้นคาดหมายตัวเลขคนที่จะมาลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยประมาณ 10-11 ล้านคน โดยอาศัยฐานคำนวณจากการลงทะเบียนเมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นคนจนหรือมีรายได้น้อยไว้ประมาณ 8 ล้านคน ซึ่งเมื่อรวมกับอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะมีประชาชนผู้ตกสำรวจอยู่บ้าง และกลับมาลงทะเบียนเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ ก็อาจทำให้เป้าหมายเป็นไปตามที่กล่าวไว้ เป็นไปตามที่คาดหมายอย่างไรก็ตาม หากอ้างอิงตัวเลขคนจนที่สำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติตั้งแต่ปี 2554-2557 พบว่า มีตัวเลขคนจนลดลงทุกๆ ปี นั่นก็คือ ปี 2554 มีคนจนราว 8.2 ล้านคน และปี 2557 มีคนจน 7.1 ล้านคน ซึ่งเมื่อเราเห็นตัวเลขนี้ก็เห็นว่ามีความแตกต่างของคนจนและผู้มีรายได้น้อยตามสถิติกับการที่มีการลงทะเบียนอยู่บ้าง โดยคนจนและผู้มีรายได้น้อยกลับมีเพิ่มขึ้นๆตัวเลขความแตกต่างของผลจากความสำรวจผู้ลงทะเบียนกับผู้มีรายได้น้อยนั้น แม้อาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง ก็พอจะเข้าใจได้ว่า ยัง

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ความยากง่ายในการทำธุรกิจ

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 10 พ.ย. 2559

  » สัปดาห์ที่แล้วมีการประชุมคณะกรรมการการจัดอันดับความยากง่ายในการทำธุรกิจของไทย โดยมีรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเป็นประธาน ผู้เข้าประชุมมีทั้งตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน วาระสำคัญคือเรื่องที่เมื่อปลายเดือนที่แล้ว ธนาคารโลกได้เปิดเผยรายงานการจัดอันดับความยากง่ายในการทำธุรกิจสำหรับปี 2017 ของ 190 ประเทศทั่วโลก โดยประเทศไทยได้รับการจัดอันดับที่ 46 สูงขึ้น 3 อันดับ จากปีก่อนที่อยู่ที่ 49

ประวัติการใช้งาน

 • คำที่เคยค้นหา

  • การเข้าชมที่ผ่านมา

   ผลการค้นหานี้ตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่?

   © บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) 2003-2018 ข้อมูลบริษัท นโยบายการใช้งาน ติดต่อเว็บมาสเตอร์ Thailand Web Stat