แสดง 1-10 จากทั้งหมด 67 ผลการค้นหา

 • AEC (ประชาคมอาเซียน)

  “การสอนพิเศษ” ในเมียนมา

  หมวด AEC (ประชาคมอาเซียน), โดย Online, วันที่ 24 ต.ค. 2561

  » โดย ... มรกตวงศ์ ภูมิพลับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • การเมือง

  วิกฤตอุดมศึกษา มหา’ลัยล้น-ห้องเรียนร้าง

  หมวด การเมือง, โดย Online, วันที่ 24 ส.ค. 2561

  » ปีนี้ มหาวิทยาลัยบางแห่งไม่ได้เปิดเทอมใหม่ท่ามกลางบรรยากาศยินดีเหมือนสถาบันอื่น เพราะมีผู้เรียนน้อยจนความเงียบเหงาเข้าปกคลุม

 • "เกาเข่า" สนามสอบโหด ชี้ชะตาอนาคตเด็กจีน

  โดย Online, วันที่ 10 มิ.ย. 2561

  » "เกาเข่า" หรือ การสอบเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยประจำปีของจีน ขึ้นชื่อว่าเป็นการสอบสุดโหดที่สุดในโลก

 • AEC (ประชาคมอาเซียน)

  สินค้าเกษตรสู่ตลาดจีน

  หมวด AEC (ประชาคมอาเซียน), โดย Online, วันที่ 06 เม.ย. 2561

  » โดย...รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษา การค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 • การเมือง

  "บิ๊กตู่"ถกครม.สัญจร อารมณ์ดี ชู 3 นิ้วบอกสื่อ "เลิฟยูนะ"

  หมวด การเมือง, โดย Online, วันที่ 22 ส.ค. 2560

  » นายกฯ เยี่ยมชมผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สินค้าโอทอปพรีเมี่ยม เมืองโคราช ก่อนประชุมครม.สัญจร ชู 3 นิ้วบอกสื่อ "เลิฟยูนะ"

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ปราบคอร์รัปชั่นจริงจัง

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 12 ส.ค. 2560

  » มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน สำรวจความเห็นประชาชน พร้อมจัดทำดัชนีคอร์รัปชั่นประจำเดือน มิ.ย. 2560

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ไทยกับทิศทางที่ควรเดิน

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 30 มี.ค. 2560

  » โดย...ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ปาฐกถาในเวทียุทธศาสตร์ของสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิตถึงข้อเสนอแนะที่ไทยต้องปฏิรูปเพื่ออยู่รอดในโลกที่แข่งขันเข้มข้นนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 จบลง โลกของเราได้เข้าสู่ยุคพหุภาคีนิยมที่ชาติต่างๆ เข้ามาร่วมมือกันด้วยปัจจัยทั้งเชิงภูมิศาสตร์และผลประโยชน์ เช่น องค์การ NATO สหประชาชาติ สหภาพยุโรป ASEAN ซึ่งการร่วมมือกันนี้เป็นผลมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ อย่างไรก็ตาม กระแสโลกาภิวัตน์กำลังถูกท้าทายอยู่ในปัจจุบัน ปรากฏการณ์ที่ชี้ชัดถึงความสั่นคลอนของโลกาภิวัตน์คือ เหตุการณ์อย่าง Brexit และล่าสุดคือการก้าวขึ้นสู่อำนาจของประธานาธิบดีทรัมป์ที่มีนโยบาย Protectionism อย่างชัดเจนในปัจจุบันลำพังประเทศไทยเพียงอย่างเดียวนั้น อำนาจต่อรองและศักยภาพในการแข่งขันของเราไม่สูงมากนัก แต่ประเทศรอบข้างของเราต่างมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอยู่ที่ 6-7% ต่อปี ด้วยเหตุนี้ หากเราสามารถใช้ประโยชน์จากการที่ประเทศเราตั้งอยู่ใจกลางอาเซียนท่ามกลางประเทศที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตและอยู่ไม่ห่างจากจีนและอินเดียที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ได้ เราจะสามา

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ห้าว-หด-เหี่ยว 3 วัยในช่วงปลายชีวิต

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 28 มี.ค. 2560

  » แม้ว่าในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 จะกำหนดให้... บุคคลที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์และมีสัญชาติไทย เป็น “ผู้สูงอายุ” แต่ถ้าถาม “นักชราวิทยา” ตามข้อมูลในรายงาน สถานการณ์ผู้สูงอายุ โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะแบ่งผู้สูงอายุออกเป็น 4 ช่วง1.ช่วงไม่ค่อยแก่ (The young-old) อายุประมาณ 60-69 ปี ยังเป็นช่วงที่แข็งแรงดี แต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเกิดขึ้นบ้าง เช่น การเกษียณอายุ2.ช่วงแก่ปานกลาง (The middle-aged old) อายุประมาณตั้งแต่ 70-79 ปี ส่วนใหญ่จะเริ่มเจ็บป่วย หรือมีโรคประจำตัว ทำให้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมน้อยลง3.ช่วงแก่จริง (The old-old) อายุประมาณ80-90 ปี สุขภาพแย่ลง เริ่มต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นมากขึ้น 4.ช่วงแก่จริงๆ (The very old-old) อายุประมาณ 90 ปีขึ้นไป มักมีปัญหาทางสุขภาพหรือถ้าถาม ธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)ทิสโก้ จะแบ่งกว้างๆ ออกเป็น 2 ช่วงช่วงแรก คือ ช่วงอายุ 60-70 ปี ซึ่งเรียกว่า Active Retirement เพราะยังมีกำลังวังชาสามารถทำในสิ่งที่อยากทำได้ อาจจะเป็นการทำกิจกรรมเพื่อสังคม หรือไปท่องเที่ยวขณะที่ช่วงที่ 2 คือ อาย

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  รัฐบาลต้องรับฟัง

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 28 มี.ค. 2560

  » กรณีคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบปริญญาสาขาอื่นๆ สามารถเข้าสอบบรรจุครูผู้ช่วยได้ แต่หลังบรรจุแล้วต้องเข้ารับการอบรมตามกรอบระยะเวลาที่คุรุสภากำหนด เพื่อให้ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามนโยบายของ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ นั้น ได้ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตามมามากมาย ทั้งคัดค้านและสนับสนุนทั้งนี้ ฝ่ายสนับสนุนให้เหตุผลว่า การเปิดกว้างให้คนที่ไม่จบสายครูมาโดยตรงเข้าสอบแข่งขัน จะทำให้ได้คนเก่งมาเป็นครูมากขึ้น ซึ่งจะทำให้คุณภาพการเรียนการสอนดีขึ้น โดยมีการยกตัวอย่างติวเตอร์ทั้งหลายซึ่งไม่ได้จบครู แต่สามารถสื่อให้เด็กนักเรียนเข้าใจได้ รวมถึงอาจารย์ในมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้จบสายครูมาโดยตรง ก็สามารถสอนจนนักศึกษาประสบความสำเร็จ ดังนั้นการเปิดกว้างให้ผู้ที่จบปริญญาทุกสาขาสอบครูได้ น่าจะเป็นผลดีต่อการศึกษาในอนาคตอีกทั้งในตอนนี้ประเทศไทยกำลังมีแผนพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ การลงทุน และอุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการต้องจัดการศึกษาเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 แต่ในคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ที่ผลิตครู ไม่มีการเปิดสอนโดยเฉพาะในสาขาที่ขาดแ

 • สังคม

  เครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัยถกกกอ.หวังเดินหน้ากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

  หมวด สังคม, โดย Online, วันที่ 01 ธ.ค. 2559

  » เลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (CHES) เข้าหารือกับกกอ. หวังเดินหน้ากองทุนหลักประกันสุขภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย

ประวัติการใช้งาน

 • คำที่เคยค้นหา

  • การเข้าชมที่ผ่านมา

   ผลการค้นหานี้ตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่?

   © บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) 2003-2018 ข้อมูลบริษัท นโยบายการใช้งาน ติดต่อเว็บมาสเตอร์ Thailand Web Stat