แสดง 1-10 จากทั้งหมด 37 ผลการค้นหา

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  หนี้นอกระบบ ลดลงในรอบ10ปี

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 13 ต.ค. 2560

  » มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเผย

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  แนะใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี กระตุ้นเอกชนลงทุน

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 23 พ.ค. 2560

  » ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประเมิน 3 ปี หลังการยึดอำนาจของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.)  ว่า เศรษฐกิจขยายตัวกระเตื้องขึ้นต่อเนื่อง จาก 0.8% ในปี 2557 มาอยู่ที่ 3.3% ในไตรมาสแรกปี พ.ศ. 2560 แต่การเติบโตยังไม่เต็มศักยภาพ

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ดร.บู้

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 18 เม.ย. 2560

  » เกือบ 3 ปีในตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสินของ ชาติชาย พยุหนาวีชัย ได้รับการยอมรับจากหลายๆ ฝ่ายว่าสามารถที่จะบริหารงานได้ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังต้องการได้เป็นอย่างดี ในการเป็นกลไกขับเคลื่อนสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากผลจากดำเนินงานเข้าเป้าและเข้าตาสาธารณชน สภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จึงได้มอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) ให้กับพี่บู้ เพื่อเป็นเกียรติในการบริหารงานได้เป็นอย่างดีเยี่ยมมหาวิทยาลัยประกาศเกียรติคุณ ของ ดร.บู้ ว่าใช้รูปแบบ การบริหารงานแบบธนกิจรายย่อย ผสมผสานการใช้บริการทางการเงินตลอดจนบริการอื่นๆ สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้มีรายได้น้อยในมิติต่างๆ ทั้งแนวดิ่งและแนวระนาบยัง...ยังไม่หมด ดร.บู้ยังใช้ธนาคารออมสินเข้าไปพัฒนาอาชีพ สนับสนุน และสร้างความผาสุกของชีวิตให้กับผู้มีรายได้น้อย ฯลฯคุณสมบัติดีเลิศขนาดนี้ กระทรวงการคลังคงจะต้องพิจารณาต่ออายุเทอม 2 ให้อีกแล้วมั้งฮ่าๆ 

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  มันนี่ทูเดย์

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 31 มี.ค. 2560

  » กรุงไทยแจกทุนนายศุภวัฒน์ วัฒน์ธนปติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทยเปิดสมัครสอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศประจำปี 2560 จำนวน 10 ทุน ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-7 เม.ย. 2560ตรวจรถฟรีนางชลทิชา สัตยมานะ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย ได้ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชนให้บริการ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์” ฟรี ณ ศูนย์ซ่อมที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้-24 เม.ย. 2560ธปท.ขายพันธบัตรน.ส.วชิรา อารมย์ดีผู้ช่วยผู้ว่าการสายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกประกาศประมูลขายพันธบัตร ธปท. 3.5 หมื่นล้านบาท อายุไม่เกิน 15 วัน ในวันที่ 31 มี.ค.นี้ เพื่อดูแลสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจ

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ลดภาษีเอกชนลงขันทำวิจัย

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 18 มี.ค. 2560

  » “คลัง” ชง ครม.หนุนเอกชนรวมกลุ่มลงขันงานวิจัยพัฒนา แลกหักภาษีเงินได้ 3 เท่านายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ กระทรวงการคลังจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณามาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเป็นมาตรการเพิ่มเติม เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทเอกชนสามารถรวมกลุ่มกัน 4-5 บริษัทมาลงทุนได้ จากเดิมให้สิทธิการลงทุนเพื่อวิจัยและการพัฒนาทำได้เพียงบริษัทเดียว และให้สามารถนำรายจ่ายการลงทุนมาหักลดหย่อนภาษีได้ 3 เท่าสำหรับงานวิจัยที่รัฐบาลสนับสนุน อยากให้ภาคเอกชนเป็นผู้ลงมือ เป็นผู้คิดตาม 5 กลุ่มคลัสเตอร์ตามความชำนาญ หรือ New s-Curve เช่น กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ อาหาร เป็นต้น โดยอาจจะให้มหาวิทยาลัยเข้ามาช่วยทำงานวิจัยพัฒนาต่างๆ เพื่อให้บริษัทเอกชนสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก และเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวข้ามจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางสู่ประเทศที่มีรายได้สูงขึ้น“ทุกบริษัทต้องมีการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ซึ่งรัฐบาลเห็นความสำคัญ เพราะไทยติดกับดักรายได้ปานกลางมานานพอสมควร โดยจะทำอย่างไรให้ก้าวข้ามไปสู่รายได้สูงขึ้น หัวใจส

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ไทยไร้ปัญหาเงินออม แม้เจนวายใช้จ่ายสูง

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 18 ก.พ. 2560

  » ผลสำรวจของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า คนทำงานเจนวาย 50% ไม่มีเงินออม

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  การเมืองของการพักผ่อน และกิจกรรมนันทนาการ

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 19 ต.ค. 2559

  » โดย...ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ดร.โทนี่

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 15 ธ.ค. 2558

  » เป็นทั้งบัณฑิตและมหาบัณฑิตมาแล้ว แต่คุณโทนี่ ชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกรุงเทพ ต้องมาสานต่องานของครอบครัว ทำให้เลิกคิดที่จะเรียนปริญญาเอก แต่วันนี้ฝีมือการทำงานลือเลื่องจนมหาวิทยาลัยรังสิตมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาบริหารธุรกิจให้

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  บัตรของคนใจดี

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 29 ก.ย. 2558

  » บรรลุผลเบื้องต้นแล้ว สำหรับ “บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ศิริราช” ของธนาคารกรุงเทพ ได้ทำการมอบเงินสนับสนุนจำนวน 10 ล้านบาท ให้กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลศิริราช เรียบร้อยแล้ว

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  เคลียร์ใจ

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 04 ก.ค. 2558

  » เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับการนัดเคลียร์ใจระหว่างที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ กับธนาคารไทยพาณิชย์

ประวัติการใช้งาน

 • คำที่เคยค้นหา

  • การเข้าชมที่ผ่านมา

   ผลการค้นหานี้ตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่?

   © บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) 2003-2018 ข้อมูลบริษัท นโยบายการใช้งาน ติดต่อเว็บมาสเตอร์ Thailand Web Stat