แสดง 1-10 จากทั้งหมด 2,315 ผลการค้นหา

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  กระทรวงเกษตรฯยันข้าวนาปรัง16ล้านตันมีตัวตนจริง

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 25 ก.ย. 2555

  » กระทรวงเกษตรฯ ยันตัวเลขข้าวนาปรัง 16 ล้านตัน ไม่เกินจริง ชี้มีข้าวนาปรังพิเศษที่ชาวบ้านปลูกหนีน้ำมารวมด้วย 5.5ล้านตัน

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  สศก.เร่งวางแผนงบกระทรวงเกษตร

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 09 ม.ค. 2556

  » เตรียมงานล่วงหน้าของปี’57พัฒนาพืชประมงปศุสัตว์

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  เกษตรทุ่มงบ 3.4 พันล้าน จ้างงานเกษตรแก้ภัยแล้ง

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 14 มี.ค. 2560

  » เกษตรฯ จัดงบ 3,400 ล้าน จ้างแรงงานช่วยเกษตรกรงดนาปรัง ลดความเสี่ยงภัยแล้งปี 2559/2560นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2559/2560  โดยใช้งบ 3,400 ล้านบาท จ้างแรงงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศ ที่งดทำนาปรังมาดำเนินงานด้านก่อสร้างและบำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดเล็ก งานซ่อมแซมปรับปรุงโครงการกำจัดวัชพืช  ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานในการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกในช่วงฤดูนาปี ซึ่งปัจจุบันเบิกจ่ายค่าจ้างแรงงานแล้ว 559 ล้านบาท จ้างแรงงาน 4.1 หมื่นคน ครอบคลุมทั้ง  76 จังหวัดนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้เร่งช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง ซึ่งมี 6 มาตรการ 29 โครงการ กำหนดงบประมาณ 1.7 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย 1.มาตรการส่งเสริมความรู้เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง 2.มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ 3.มาตรการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน 4.มาตรการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เกษตรที่ประสบภัย 5.มาตรการสร้างการประชาสัมพันธ์ และ 6.มาตรการจัดทำแผนความต้องการของชุมชน 

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ดัชนีรายได้เกษตรส่อแววดี

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 24 มี.ค. 2560

  » ดัชนีรายได้เกษตรกรเดือน ก.พ.ปรับตัวเพิ่ม 21.91% ยาง-ปาล์มน้ำมัน-กุ้งขาวราคาดี สะท้อนกำลังซื้อในอนาคตน.ส.จริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ภาพรวมราคาสินค้าเกษตร ซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือน ก.พ. 2560 พบว่า เพิ่มขึ้น 12.72% จากช่วงเดียวกันของปี 2559 สินค้าที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ยางพารา ราคาเพิ่มขึ้นจากการที่ฝนตกและมีน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งเข้าสู่ช่วงต้นยางผลัดใบทำให้ผลผลิตลดลง ขณะที่ปาล์มน้ำมัน ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากโรงงานสกัดแข่งขันกันรับซื้อ รวมทั้งกุ้งขาวแวนนาไม ที่ราคาเพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศแปรปรวนไม่เอื้อต่อการเติบโตสำหรับสินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง ราคาลดลงเนื่องจากราคาส่งออกมันเส้นและแป้งมันอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้ลดต่ำลง หากเทียบกับเดือน ม.ค. 2560 ภาพรวมดัชนีราคาลดลง 0.39% สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ สับปะรดโรงงาน ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมาก หอมแดง ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าเดือนที่ผ่านมา สินค้าที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผ

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  เกษตรฯถกวันนี้ ตั้งธนาคารสหกรณ์

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 21 มิ.ย. 2559

  » กระทรวงเกษตรฯ เร่งเดินหน้าตั้งธนาคารสหกรณ์ เรียกประชุม 21 มิ.ย.นี้

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  เกษตรฯลุย ลดสารพิษ พืชผักผลไม้

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 20 ต.ค. 2559

  » กระทรวงเกษตรฯ ลุยปี 2560 ลดการปนเปื้อนสารตกค้างในผักและผลไม้ คลุมทั้งแหล่งผลิตและปัจจัยการผลิต

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  เกษตรฯย้ายใหญ่ขรก.ระดับ9

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 06 พ.ย. 2558

  » กระทรวงเกษตรฯ ผลัดใบ ปลัดลงนามโยกย้ายข้าราชการระดับ 9 จำนวน 4 ราย

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ไฟลนก้น ขรก.เกษตรฯ เข็นผลงาน เร่งเบิกงบ

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 16 ธ.ค. 2557

  » 16 ธ.ค.ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายดำเนินงานตามนโยบายสำคัญในปี 2558 แก่ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการจากทุกจังหวัด

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  เปิดยุทธศาสตร์ รมว.เกษตรฯคนใหม่ ยุคล ลิ้มแหลมทอง

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 09 พ.ย. 2555

  » ในฐานะลูกหม้อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันนี้ ยุคล ลิ้มแหลมทอง อดีตปลัดกระทรวงเกษตรฯ และที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ คนเก่า

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ชูไทยฮับเกษตร

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 26 เม.ย. 2556

  » สัปดาห์นี้ได้เปิดกรอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร 5 ปี (2557-2561)3 ด้าน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ 1.ยุทธศาสตร์การผลิต2.ยุทธศาสตร์ปรับปรุงระเบียบกฎเกณฑ์และนโยบาย และ 3.การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร พร้อมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรในระดับอาเซียน โดยเป้าหมายสำคัญของแผนนี้ คือ การใช้เครื่องจักรช่วยในการผลิตพืชผลการเกษตร 7 ชนิด คือ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และผลไม้ ที่ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เหมาะสมกับการผลิตสินค้าเกษตร หรือเขตโซนนิ่ง นอกจากนี้จะเน้นการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับรายย่อยมากขึ้นด้วย

ประวัติการใช้งาน

 • คำที่เคยค้นหา

  • การเข้าชมที่ผ่านมา

   ผลการค้นหานี้ตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่?

   © บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) 2003-2018 ข้อมูลบริษัท นโยบายการใช้งาน ติดต่อเว็บมาสเตอร์ Thailand Web Stat