แสดง 1-7 จากทั้งหมด 7 ผลการค้นหา

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  สถานีเกษตร

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 21 เม.ย. 2555

  » ... นิวัติ สุธีมีชัยกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการผลิต เปิดแผนกระทรวงเกษตรฯ เตรียมเข้าไปปรับปรุงกิจกรรมการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา (อสป.) เพื่อยกระดับมาตรฐานให้เทียบชั้นได้กับองค์การสะพานปลาของประเทศอื่น เช่น ญี่ปุ่น หรือออสเตรเลีย ที่จะมีทั้งความสะอาด ร้านอาหารชั้นนำไว้บริการนักท่องเที่ยวที่สำคัญ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการประมงที่สำคัญด้วย โดยปัจจุบัน อสป.มีรายได้สุทธิปีละ 34 ล้านบาทเท่านั้น หากปรับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาให้เกิดเป็นศูนย์การศึกษาเรียนรู้ครบวงจร ก็จะเป็นอีกช่องทางในการเพิ่มรายได้

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ทันสถานการณ์

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 23 ม.ค. 2559

  » นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  เร่งช่วยสหกรณ์ฯคลองจั่น

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 24 มี.ค. 2558

  » หลังศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น (สคจ.) เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2558 ที่่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนายสมปอง อินทร์ทอง รองปลัดกระทรวง ระบุว่า ได้ข้อยุติว่า กรรมการสหกรณ์จะถูกเปลี่ยนสถานะไปเป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูจึงเป็นเหตุให้ไม่ต้องมีการเลือกตั้งใหม่วันที่ 23 มี.ค.นี้

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ภารกิจ ยึดที่สปก.

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 24 ก.พ. 2558

  » การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 24 ก.พ.นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอขอแต่งตั้งนายสมปอง อินทร์ทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) แทนนายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ อดีตเลขาธิการ สปก.ที่ประกาศลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2558 ก่อนเกษียณอายุในปีนี้ พร้อมจะเสนอแต่งตั้งนายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นผู้ตรวจราชการ

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ลักกี้

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 04 ก.ย. 2556

  » นาทีนี้ ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ลักกี้อินเกมและลักกี้อินเลิฟ ต้องยกให้ นิวัติ สุธีมีชัยกุล รองปลัดกระทรวง

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  สต๊อกข้าวอตก.

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 07 ส.ค. 2556

  » หลังจาก น.ส.สุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว ระบุว่า ยังไม่สามารถปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวได้ เพราะองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และองค์การคลังสินค้า (อคส.) ไม่ส่งข้อมูลสต๊อกข้าวมาให้

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  , ชงแผนแม่บทจัดรูปที่ดิน

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 18 ส.ค. 2555

  » ชวลิต ชูขจร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนงานการจัดรูปที่ดิน ว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้เตรียมเสนอแผนแม่บทงานจัดรูปที่ดินทั้งประเทศจำนวน 1.29 ล้านไร่ใหม่ ตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบชลประทานในไร่นาต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ที่มี ธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน โดยกรมชลประทานได้ศึกษาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์พิจารณา ทั้งเรื่องความเพียงพอของแหล่งน้ำต้นทุน สภาพการระบายน้ำ ความหนาแน่นของการปลูกพืช พื้นที่พัฒนาชลประทานในไร่นาที่ดำเนินการไปแล้ว ความพร้อมด้านวิศวกรรม การมีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง มูลค่าผลผลิตต่อไร่ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่โครงการ

ประวัติการใช้งาน

 • คำที่เคยค้นหา

  • การเข้าชมที่ผ่านมา

   ผลการค้นหานี้ตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่?

   © บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) 2003-2018 ข้อมูลบริษัท นโยบายการใช้งาน ติดต่อเว็บมาสเตอร์ Thailand Web Stat