แสดง 1-10 จากทั้งหมด 1,558 ผลการค้นหา

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กับการส่งเสริม SME

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 06 ก.ค. 2559

  » จากการดำเนินโครงการศึกษาและจัดทำมาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามขนาดของธุรกิจ

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ข้อเสนอการส่งเสริม SMEตามขนาดธุรกิจ

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 31 ส.ค. 2559

  » โดย...สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

 • สสว.เฟ้นหนักรอบ 3 ก่อนโค้งสุดท้าย โครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และ SMEs ก้าวสู่ตลาด 4.0 สิงหาคมนี้รู้ผล 10 สุดยอดผู้ประกอบการระดับจังหวัดแน่นอน

  โดย Online, วันที่ 12 ก.ค. 2562

  » สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ISMED เดินหน้าจัดกิจกรรมการทดสอบตลาด (Market Test) ทั่วประเทศ สำหรับผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  การส่งเสริม SME ญี่ปุ่น

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 03 ส.ค. 2559

  » โดย...สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.)

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  นโยบาย SME อเมริกา

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 17 ส.ค. 2559

  » โดย...สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

 • การตลาด

  โครงการส่งเสริมและ พัฒนาธุรกิจระดับเติบโต

  หมวด การตลาด, โดย Online, วันที่ 05 ก.ค. 2560

  » ปลายเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดงานประกาศความสำเร็จโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  มาตรการส่งเสริม SME ในต่างประเทศ

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 20 ก.ค. 2559

  » ภายใต้โครงการศึกษาและจัดทำมาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามขนาดของธุรกิจ โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อให้ได้แนวทางเพิ่มขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดย่อมให้เติบโตเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและพัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่นั้น ผลการศึกษาพบว่ามาตรการส่งเสริมเอสเอ็มอีบางประเภทมีการใช้เพื่อส่งเสริมเอสเอ็มอีในบางระยะของการเติบโต ขณะที่บางมาตรการอาจใช้ร่วมกันต่อเนื่องตลอดเวลาการเติบโตของวิสาหกิจ ซึ่งสามารถเป็นแนวทางส่งเสริมเอสเอ็มอีให้กับประเทศไทยได้ ดังนี้

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  แผนการบูรณาการ ส่งเสริม SME ปี 2560 (1)

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 26 ต.ค. 2559

  » โดย...สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ส่งเสริมSMEsแดนใต้

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 03 พ.ค. 2560

  » ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคที่ทำให้ผู้ประกอบการในจังหวัดเหล่านั้น ไม่สามารถขายสินค้า หรือมีพื้นที่ขายของ สร้างรายได้เหมือนในสถานการณ์ปกติด้วยเหตุนี้ ภาครัฐจึงให้ความสนใจเป็นพิเศษที่ต้องการช่วยผู้ประกอบการในพื้นที่ ซึ่งหนึ่งในมาตรการเยียวยาคือ การที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) ร่วมบูรณาการประสานความร่วมมือผลักดันและส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น (Local Economy) อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs มีรายได้เพิ่มขึ้น สร้างความมั่นคง ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมศักยภาพ ผู้ประกอบการ SMEs พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” สร้างความพร้อมให้ SMEs ไทยพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เติบโตเข้มแข็งไปอย่างยั่งยืนตามนโยบายอุตสาหกรรม ไทยแลนด์ 4.0สำหรับใ

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  แผนการบูรณาการ ส่งเสริม SME ปี 2560 (2)

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 02 พ.ย. 2559

  » ในปี 2560 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการด้านการส่งเสริม SME ภายใต้วงเงินงบประมาณ 3,487.34 ล้านบาท ให้กับส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ จำนวน 17 หน่วยงาน 1 รัฐวิสาหกิจ และ 1 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมบังคับคดี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ได้แก่ กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประวัติการใช้งาน

 • คำที่เคยค้นหา

  • การเข้าชมที่ผ่านมา

   ผลการค้นหานี้ตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่?

   © บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) 2003-2018 ข้อมูลบริษัท นโยบายการใช้งาน ติดต่อเว็บมาสเตอร์ Thailand Web Stat