แสดง 1-10 จากทั้งหมด 72 ผลการค้นหา

 • การเงิน-หุ้น

  กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ทางเลือกของโอกาสรับผลตอบแทน

  หมวด การเงิน-หุ้น, โดย Online, วันที่ 29 ก.ค. 2562

  » โดย...ณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ไทยพาณิชย์

 • การเงิน-หุ้น

  บลจ.ไทยพาณิชย์ ประกาศเจตนารมณ์ไม่ลงทุนหุ้นไร้ ESG

  หมวด การเงิน-หุ้น, โดย Online, วันที่ 20 ส.ค. 2562

  » นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)ไทยพาณิชย์ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบ (ESG Collaborative Engagement) ของนักลงทุนสถาบันในการลงนามแนวปฏิบัติ “การระงับลงทุน” (Negative List Guideline) สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการประกอบธุรกิจหรือการบริหารกิจการโดยไม่คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ ESG

 • การเงิน-หุ้น

  บลจ.ไทยพาณิชย์ ออก 3 กองทุน กำจัดความเสี่ยงรับมือศก.โลกชะลอ

  หมวด การเงิน-หุ้น, โดย Online, วันที่ 17 ก.ค. 2562

  » นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า บริษัทฯออกกองทุนใหม่ SCB Mixed Fund Series ซึ่งเป็นกองทุนจัดสรรสินทรัพย์ที่มีเป้าหมาย เป็นอัตราผลตอบแทนที่ใช้เป็นดัชนีชี้วัดที่ชัดเจน ประกอบด้วย กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (SCB Mixed – Mild Fund) มีอัตราผลตอบแทนที่ใช้เป็นดัชนีชี้วัดประมาณ 4%

 • การเงิน-หุ้น

  กองทุน DIF ผู้ถือหน่วยไฟเขียวลงทุนเพิ่มครั้งที่ 4 มูลค่า 15,800 ล้าน

  หมวด การเงิน-หุ้น, โดย Online, วันที่ 25 มิ.ย. 2562

  » นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)ไทยพาณิชย์ ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) เปิดเผยว่า วันที่ 21 มิ.ย.ที่ผ่านมา ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติให้กองทุน DIF เข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมครั้งที่ 4 จากกลุ่มทรู มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15,800 ล้านบาท

 • การเงิน-หุ้น

  กองทุน DIFเดินหน้าลงทุนเพิ่มครั้งที่ 4 มูลค่า 1.58 หมื่นล้านบาท

  หมวด การเงิน-หุ้น, โดย Online, วันที่ 29 พ.ค. 2562

  » นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)ไทยพาณิชย์ ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)เปิดเผยว่า กองทุน DIF เตรียมเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมครั้งที่ 4 มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1.58 หมื่นล้านบาท

 • การเงิน-หุ้น

  บลจ.ไทยพาณิชย์ ขยายช่องทางลงทุนดิจิทัล

  หมวด การเงิน-หุ้น, โดย Online, วันที่ 05 มิ.ย. 2562

  » นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)ไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เร่งพัฒนาช่องทางการให้บริการผ่านดิจิทัลเพื่อตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ ผ่านแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click บนมือถือ โดยล่าสุดสามารถพัฒนาการให้บริการเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์โดยไม่ต้องส่งเอกสาร ทั้งยังสามารถเลือกตัดบัญชีเพื่อซื้อกองทุนได้จากธนาคารชั้นนำหลายแห่ง

 • การเงิน-หุ้น

  บลจ.ไทยพาณิชย์ จัดหนัก ปันผล 1,800 ล้าน กองอสังหาฯ - โครงสร้างพื้นฐาน

  หมวด การเงิน-หุ้น, โดย Online, วันที่ 30 พ.ค. 2562

  » นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไทยพาณิชย์ เปิดเผยถึงภาพรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานภายใต้การบริหารไตรมาสแรกว่ามีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจและสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่อง โดยเตรียมจ่ายเงินปันผลและจ่ายเงินคืนทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ม.ค.–31 มี.ค. 2562 รวมทั้งสิ้น 7 กองทุน รวมมูลค่ากว่า 1,800 ล้านบาท ในวันที่ 4 มิ.ย.นี้

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  แนะไฮยิลด์บอนด์สหรัฐ

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 31 มี.ค. 2560

  » บลจ.ไทยพาณิชย์ แนะเพิ่มทางเลือกลงทุนไฮยิลด์บอนด์ระยะสั้นสหรัฐผลตอบแทนสูงลงทุนช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นนายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตลาดตราสารหนี้ระยะสั้นอัตราผลตอบแทนสูง (ไฮยิลด์) ของสหรัฐมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าตราสารหนี้ประเภทที่ลงทุนได้ในภูมิภาคอื่นในช่วงแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น ทั้งนี้กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ US Short Duration High Income (SCBUSHY) จะเปิดซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.เป็นต้นไปนายรัชต์ โสดสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.แอสเซท พลัส กล่าวว่า จะเสนอขายกองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-FFPLUS) เพื่อเสนอขายครั้งแรก (ไอพีโอ) ในวันที่ 27 มี.ค.-11 เม.ย. 2560 โดยผู้ลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย สำหรับผู้ที่คงเงินลงทุนอยู่ในกองทุนดังกล่าวไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับตั้งแต่ช่วงไอพีโอจนถึงวันที่ 11 ต.ค. 2560 จะได้รับบัตรกำนัล 2,000 บาท สำหรับเงินลงทุนทุก 1 ล้านบาท 

 • กองทุน DIF เคาะอัตราส่วนจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อ

  โดย Online, วันที่ 23 ก.ค. 2562

  » กองทุน DIF เคาะอัตราส่วนจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อ ในอัตรา 9.40 หน่วยลงทุนเดิม ต่อ 1 หน่วยลงทุนใหม่ เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XB วันที่ 2 ส.ค.นี้

ประวัติการใช้งาน

 • คำที่เคยค้นหา

  • การเข้าชมที่ผ่านมา

   ผลการค้นหานี้ตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่?

   © บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) 2003-2018 ข้อมูลบริษัท นโยบายการใช้งาน ติดต่อเว็บมาสเตอร์ Thailand Web Stat