แสดง 41-43 จากทั้งหมด 43 ผลการค้นหา

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ของฝากจากมุมไบ

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 24 ม.ค. 2560

  » โดย...นพ.วิชัย โชควิวัฒน

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  การดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 07 มี.ค. 2560

  » โดย...นพ.วิชัย โชควิวัฒนประเทศไทยเข้าสู่ “สังคมสูงอายุ” มาแล้ว ตั้งแต่ปี  2548 โดยเกณฑ์ที่สหประชาชาติกำหนด คือมีสัดส่วนของผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเกินกว่าร้อยละ 10 หรือมีผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไปเกินกว่าร้อยละ 7 ถึงปี 2560 สัดส่วนผู้สูงอายุในประเทศไทยเกินกว่าร้อยละ 17 แล้ว กล่าวคือมีผู้สูงอายุมากกว่า 10 ล้านคน จากประชากรของประเทศราว 65 ล้านคนผู้สูงอายุกว่า 10 ล้านคนนี้มีส่วนหนึ่งที่ต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิง (Dependent) จากความเสื่อมสภาพของร่างกายและจากโรคภัยไข้เจ็บที่ทำให้เกิดความพิการ เช่น จากโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ทำให้เกิดภาวะอัมพฤกษ์หรืออัมพาต หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ จากการสำรวจเป็นระยะๆ พบผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงราวร้อยละ 10 หรือราว 1 ล้านคน โดยในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ต้องพึ่งพิงบางส่วน หรือเป็นประเภท “ติดบ้าน” ออกไปไหนไม่ได้ราวร้อยละ 85 หรือราว 8.5 แสนคน และต้องพึ่งพิงทั้งหมด หรือเป็นประเภท “ติดเตียง” ราวร้อยละ 15 หรือราว 1.5 แสนคนจำนวนผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงมีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งจากสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และจากสัดส่วนผู้สูงอายุ “วัยปลาย&#

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ของฝากจากมุมไบ (6)

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 18 เม.ย. 2560

  » โดย...นพ.วิชัย โชควิวัฒน จัมเซตจี ทาทา เป็นชาวปาร์ซี นับถือศาสนาโซโรอัสเตอร์ ซึ่งเป็นศาสนาเก่าแก่ มีมาตั้งแต่ครั้งก่อนพุทธกาล ปัจจุบันมีศาสนิกในศาสนานี้เพียงหลักแสนคนทั่วโลก แต่จำนวนไม่น้อยเป็นผู้มีบทบาทสูงในสังคม เพราะมีฐานะดี มุมไบเป็นเมืองที่มีผู้นับถือศาสนานี้มากที่สุดในโลก ราว 5 หมื่นคนศาสดาของศาสนานี้คือโซโรอัสเตอร์ (Zoroaster) นามนี้เป็นภาษากรีก ซึ่งถอดจากนามเดิม คือ ซาราธุสตรา (Zarathustra) มีชีวิตอยู่ในดินแดนเปอร์เซียโบราณ ปัจจุบันคืออิหร่าน ตามหลักศาสนาโซโรอัสเตอร์ จะไม่เผาศพและไม่ฝังศพ รวมทั้งจะไม่ทิ้งซากศพลงในแม่น้ำอย่างที่ชาวฮินดูทิ้งศพลงในแม่น้ำคงคา ไม่เผาศพเพราะถือว่าไฟเป็นสัญลักษณ์แห่งพระผู้เป็นเจ้า ถ้าเผาศพจะทำให้ไฟแปดเปื้อน หมดความศักดิ์สิทธิ์ ดิน และน้ำ ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงไม่ฝังศพหรือทิ้งศพลงแม่น้ำ แต่จะมี “หอแห่งความเงียบ” (Tower of Silence) เป็นที่นำศพไปไว้ให้แร้งกากินที่มุมไบก็มีหอแห่งความเงียบและบนท้องฟ้า นอกจากนกทะเลอย่างนกนางนวล ซึ่งบินเลียบอยู่ตามชายฝั่งแล้ว บนท้องฟ้าเบื้องสูงจะเห็นแร้งกาโบยบิน แตกต่างจากท้องฟ้าในที่อื่นๆ ของโลก ที่แร้งกาจะหายไปแทบหมดแล้ว เพราะ

ประวัติการใช้งาน

 • คำที่เคยค้นหา

  • การเข้าชมที่ผ่านมา

   ผลการค้นหานี้ตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่?

   © บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) 2003-2018 ข้อมูลบริษัท นโยบายการใช้งาน ติดต่อเว็บมาสเตอร์ Thailand Web Stat