แสดง 41-50 จากทั้งหมด 112 ผลการค้นหา

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  สภาพบุคคลทางการแพทย์

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 15 พ.ค. 2560

  » โดย...สมผล ตระกูลรุ่ง“สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตาย”ปฐมบทของกฎหมายสำหรับผู้ที่ศึกษากฎหมายต้องเรียนรู้เป็นพื้นฐาน บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 15 วรรคหนึ่ง สภาพบุคคลมีความสำคัญมากในทางกฎหมาย สิทธิและความรับผิดชอบต่างๆ มีได้ในบุคคลเท่านั้น อันเนื่องมาจากมนุษย์ทึกทักเอาว่า โลกใบนี้เป็นของมนุษย์ กฎกติกาต่างๆ จึงออกมาเพื่อใช้กับมนุษย์ เพื่อความสงบสุขของสังคมมนุษย์ ไม่เกี่ยวกับสัตว์อื่น   การเกิดและการตายจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เป็นความสำคัญที่จะชี้ว่ามีสภาพบุคคลหรือไม่ความผิดในทางอาญาเป็นความผิดต่อบุคคล ความผิดฐานฆ่าคนตาย ผู้ที่ถูกฆ่าจะต้องมีสภาพเป็นบุคคลในขณะนั้น จึงจะเป็นความผิดฐานฆ่าคนตาย ถ้ากระทำต่อสิ่งที่ไม่มีสภาพบุคคล ย่อมไม่เป็นความผิด เมื่อสภาพบุคคลขึ้นอยู่กับการเกิดการตาย บุคลากรที่จะชี้หรือตัดสินได้ก็คือแพทย์ ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคน แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายปัญหาที่เกิดขึ้นในทางการแพทย์มาตลอดคือ การที่ผู้ป่วยนอนใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นเจ้าชายนิทราหรือเจ้าหญิงนิทรา ยังจะถือว่ามีสภาพบุคคลอยู่หรือไม่ สรีระร่างกายแ

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  บทบาทของข้อมูลข่าวสาร ในเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ (1)

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 15 พ.ค. 2560

  » โดย...ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุขเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ ที่ปรากฏขึ้นผ่านช่องทางการสื่อสารหลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนหนึ่ง มากบ้าง น้อยบ้าง ตามแต่กรณีถูกหลอกลวงด้วยเรื่องราวต่างๆ ทำให้เกิดความเสียหายกับกลุ่มคนเหล่านั้น เป็นเครื่องตอกย้ำอีกครั้งของความสำคัญของข้อมูลข่าวสารในระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน การพัฒนาทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการติดต่อสื่อสาร ทำให้ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ (Data, News and Information) กลายเป็นปัจจัยที่ทรงพลัง มีมูลค่า และมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมของหน่วยเศรษฐกิจ (บุคคล นิติบุคคล และรัฐบาล)ในระบบเศรษฐกิจหนึ่งๆ เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันสามารถทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งในระบบเศรษฐกิจสามารถแสดง หรือถ่ายทอดความสามารถ หรือทักษะของตัวเองให้เป็นที่รับรู้กับคนจำนวนมากได้ในระยะเวลาอันสั้น และถ้าทักษะหรือความสามารถนั้นเป็นที่สนใจ หรือเป็นที่ต้องการของคนจำนวนหนึ่ง ทำให้คนจำนวนนั้นซึ่งอาจจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ติดตามเรื่องราว มีความสนใจ อยากรู้ อยากติดตาม ก็จะยิ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับบุคคลนั้นขึ้นมาได้ ที่กล่าวถึงมานี้เป็นตัวอย่างของ

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  คนไทยรวยขึ้นหรือจนลง

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 15 พ.ค. 2560

  » โดย...ดร.ธนิต  โสรัตน์หากจะถามว่าคนไทยรวยขึ้นหรือจนลงมากกว่าเดิม ผู้ที่ให้คำตอบได้ดีคงเป็นผู้ที่อ่านคอลัมน์นี้แค่ลองล้วงกระเป๋าหรือดูบัญชีเงินฝาก หากมีสตางค์หรือตัวเลขเพิ่มขึ้นกว่าเดิมแสดงว่าอยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้สูงขึ้น แต่หากตรงข้ามล้วงไปเจอแต่เศษสตางค์กับสลิปบัตรเครดิต เงินในแบงก์เหลือเพียงน้อยนิดเพื่อไม่ให้แบงก์ปิดบัญชี แถมหนี้กลับเพิ่มขึ้น เวลาที่มีหรือสมองควรจะใช้ไปกับการทำมาหากิน แต่กลับไปเสียเวลาหาเงินมาโปะค่าใช้จ่ายที่ติดลบ รวมถึงการผัดผ่อนหนี้การยกประเด็นนี้มากล่าวถึงเพราะสอดคล้องกับการที่ภาครัฐผลักดันนโยบายต่างๆ เพื่อที่ทำให้ไทยกลายเป็นประเทศร่ำรวย เห็นได้จากโครงการ บิ๊กโปรเจกต์และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ซึ่งใน 2-3 ปีข้างหน้าจะใช้เม็ดเงินไม่ต่ำกว่า 2.5 ล้านล้านบาท เทียบกับงบเรือดำน้ำ 3 หมื่นล้านบาท จิ๊บจ๊อยไปเลย ขณะเดียวกันมุ่งมั่นที่จะลงทุนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและส่งเสริมอุตสาหกรรม 4.0 นัยว่าในอนาคตรายได้ของคนไทยจะเฉลี่ยสูงขึ้น 5 แสนบาท/คน/ปี ซึ่งหากทำได้จริงไทยจะเป็นประเทศ “ระดับเสี่ย” ของโลกซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนแต่จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ฟังแล้วใจฝ่อ ที่กล่

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  เปลี่ยนเพื่อปลอดภัย

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 15 พ.ค. 2560

  » เหตุการณ์ที่กลุ่มแฮ็กเกอร์โจมตีไซเบอร์ครั้งใหญ่โดยการปล่อยมัลแวร์เรียกค่าไถ่ซึ่งเป็นโปรแกรมอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ โดยบังคับให้หน่วยงานที่โดนโจมตีต้องจ่ายเงินประมาณ 300-600 เหรียญสหรัฐ (ราว 1-2 หมื่นบาท) ผ่านสกุลเงินดิจิทัลบิตคอยน์ เพื่อแลกกับการปลดล็อกระบบคอมพิวเตอร์ โดยมัลแวร์เรียกค่าไถ่นี้ได้แพร่ระบาดไป 99 ประเทศทั่วโลกแล้ว และมีผู้ได้รับผลกระทบจากมัลแวร์เรียกค่าไถ่แล้วกว่า 7.5 หมื่นราย และอาจจะเพิ่มมากกว่านี้หากยังหาวิธีการแก้ไขไม่ได้ประเทศที่โดนโจมตีมากที่สุดคือ รัสเซีย ถูกโจมตีในหน่วยงานรัฐและองค์กรเอกชนมากที่สุดถึง 1.1 หมื่นแห่ง ตามด้วยหน่วยงานในจีนที่6,500 แห่ง และหน่วยงานสหรัฐที่อย่างน้อย 1,600 แห่ง นอกจากนี้การโจมตีดังกล่าวยังส่งผลต่อระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล 16 แห่ง และหน่วยงานสาธารณสุข 45 แห่งในอังกฤษ รวมถึงเฟดเอ็กซ์ บริษัทขนส่งชื่อดังของสหรัฐ และเทเลโฟนิกา บริษัทโทรคมนาคมสเปนสำหรับประเทศไทย ยังไม่มีรายงานว่าหน่วยงานใดถูกมัลแวร์วายร้ายนี้โจมตีจนเกิดความเสียหาย แต่ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ก็รีบออกมาเตือนหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไปว่า ให้เตรียมรับมือการระบาดของไวรัสเรี

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  จำกัดหนี้เจนวาย ธปท.จัดให้เพื่ออนาคต

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 15 พ.ค. 2560

  » โดย...พรสวรรค์ นันทะจากความกังวลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายสูงเกินรายได้ ก่อหนี้เร็วตั้งแต่อายุยังน้อย แถมส่ออาการผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นของกลุ่มคนยุคใหม่ หรือเจนวาย ที่มีอายุประมาณ 19-37 ปี ถือเป็นสัญญาณอันตรายอีกอย่างของเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าหากเรื่องนี้ไม่มีความสำคัญ ธปท.จะไม่ส่งสัญญาณรวมถึงไม่ออกแนวนโยบายในด้านต่างๆ มาดูแลเป็นระยะๆ มาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เริ่มตั้งแต่การพยายามหาช่องทางความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการเงินกระทั่งล่าสุด ธปท.พยายามจะหาช่องทางออกกฎเกณฑ์ เพื่อสกัดกั้นการก่อหนี้เกินตัวของคนไทย รวมถึงเจนวาย โดยเฉพาะหนี้ประเภทบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ที่เป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน ด้วยการจะกำหนดจำนวนบัตรเครดิตของลูกค้าใหม่ที่มีเงินเดือนไม่เกิน 3 หมื่นบาท มีบัตรได้ไม่เกิน 3 ใบ วงเงินรวมกันไม่เกิน 3 เท่าของรายได้เงินเดือน ซึ่งลดลงจากปัจจุบันที่กำหนดวงเงินให้ 5 เท่า และมีบัตรเครดิตได้ไม่จำกัดจำนวนและไม่จำกัดวงเงินรวมขณะที่สินเชื่อส่วนบุคคลอาจจะปรับเกณฑ์ให้กู้ได้ไม่เกิน 3 เท่าของรายได้เงินเดือน จาก

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  สัญญาณเตือนโลกยุคใหม่

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 15 พ.ค. 2560

  » โดย...นันทิยา วรเพชรายุทธเมื่อคืนวันศุกร์ที่ 12 พ.ค.ที่ผ่านมาได้เกิดเรื่องใหญ่พร้อมกันไปทั่วโลกเมื่อแฮ็กเกอร์กลุ่มหนึ่งได้ใช้มัลแวร์เรียกค่าไถ่ หรือแรนซัมแวร์ (Ransomware) ในชื่อว่า “วอนนาคราย : Wannacry” เข้าโจมตีใน 150 ประเทศทั่วโลก และคาดว่ามีคอมพิวเตอร์ทั่วโลกถูกมัลแวร์ตัวนี้เข้าไปถึงกว่า 1 แสนเครื่องลักษณะของมัลแวร์เรียกค่าไถ่นี้ คือการเจาะเข้าไปยังระบบของบริษัทเป้าหมายที่ต้องการรีดไถ จากนั้นก็ทำการเข้ารหัส (Encrypt) เพื่อล็อกเอาไว้ และเรียกค่าไถ่จากบริษัทเจ้าของเว็บไซต์นั้นๆ หากไม่ได้เงินภายใน 6 ชม. ที่ต้องให้ในรูป “บิตคอยน์” เท่านั้น เพราะไร้เส้นทางธุรกรรมการเงินให้ตามสาวได้ ก็จะลบข้อมูลทิ้งปัจจุบันแต่ละประเทศยังไม่สามารถประเมินข้อมูลความเสียหายอย่างแน่ชัดได้ แต่ที่แน่ๆ ก็คือ นี่คือหนึ่งในภัยโจมตีไซเบอร์ครั้งใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วโลก เป็นภัยแห่งศตวรรษที่ 21 ที่มาเยือนถึงประตูบ้าน และเป็นภัยคุกคามที่กระทบถึงตัวทุกคนมากกว่าที่คิดเอาไว้ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือกรณีที่ประเทศอังกฤษ เพราะมีการโจมตีหน่วยงานถึง 16 แห่งภายใต้ระบบบริการสาธารณสุขแห่งชาติ (NHS) ซึ่งม

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ทุ่มสร้างทางสายไหม ระเบียบโลกใหม่ในมือ‘จีน’

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 15 พ.ค. 2560

  » เมื่อปลายปี 2016 ที่ผ่านมา“สปป.ลาว” ได้ลั่นฆ้องเดินหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน อย่างเป็นทางการ

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  จีทูจีก็มีคอร์รัปชั่น

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 15 พ.ค. 2560

  » โดย...ชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ตลอดระยะเวลาประมาณยี่สิบปีรัฐบาลประทศต่างๆ ได้พยายามตบตาประชาชนว่า  การซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ นั้นถ้าเป็นการซื้อขายระหว่างรัฐต่อรัฐจะเป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นได้อย่างสมบูรณ์ เพราะการติดสินบน (Bribery) ค่าคอมมิชชั่นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายจะไม่เกิดขึ้นในกรณีที่เป็นสัญญาแบบจีทูจีตามข้อเสนอของธนาคารโลก  ซึ่งรวบรวมข้อมูลการติดสินบนรูปแบบต่างๆ ของกว่า 30  ประเทศ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะโครงการที่ใช้เงินกู้ของธนาคาร รายงานดังกล่าวได้แสดงให้เห็นความรุนแรงของการติดสินบนรูปแบบต่างๆ ของหลายๆ ประเทศ  โดยเฉพาะเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งมีมูลค่ามากมายแต่ละโครงการและรวมมูลค่านับแสนล้านดอลลาร์ทุกๆ ปี  โดยมีสหรัฐ ฝรั่งเศส  อังกฤษ รัสเซีย  จีน  และอื่นๆ เป็นผู้ค้ารายสำคัญ  ข้อเสนอแนะให้ใช้วิธีซื้อขายระหว่างรัฐต่อรัฐเป็นเพียงมาตรการหนึ่งในการลด (ป้องกัน) ความรุนแรงของการทุจริต ซึ่งบรรดานักการเมืองและผู้มีอำนาจรัฐต่างๆ นิยมใช้เพราะเป็นวิธีง่ายสะดวกที่สุด คือ ตั้งงบประมาณและผูกพันงบประมาณไปในอนาคตจีทูจีมีคอร์รัปชั่นได้ในกรณีดังต่อไปนี้

 • บันเทิง

  กิตติพงษ์ สุขเคหา เถ้าแก่รุ่นใหม่ไฟแรง

  หมวด บันเทิง, โดย Online, วันที่ 15 พ.ค. 2560

  » ถ้าให้ระบุชื่อเถ้าแก่รุ่นใหม่ในเวลานี้ต้องมีชื่อ “แบงค์” กิตติพงษ์ สุขเคหา กรรมการผู้จัดการ บริษัท คริสปี้คอร์น สตอรี่ เจ้าของธุรกิจขนมคริสปี้ คอร์น (Krispy Corn)

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  เกมของการเปลี่ยนแปลง

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 15 พ.ค. 2560

  » โดย...บีเซลบับ  ภาพ คลังภาพโพสต์ทูเดย์เราอยู่ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง องค์กรจำนวนมากในปัจจุบัน ถ้าไม่เปลี่ยนก็อยู่ไม่รอด ทุกแห่งค้นหาวิธีลดต้นทุน ปรับปรุงคุณภาพการผลิต ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ หาโอกาสใหม่ๆ เพื่อการเติบโต และเพิ่มความสามารถในการผลิต อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงแนวทางต่างๆ อาจไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดเสมอไป เพราะสิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนั้น บางครั้งก็สร้างความสูญเสียหรือสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีต่อพนักงาน เมื่อพนักงานไม่ปรับเปลี่ยน องค์กรก็เดินหน้าไม่ได้ ถือเป็นปัญหาใหญ่เมื่อสถานการณ์บีบเข้ามาเรื่อยๆข้อเสียของการเปลี่ยนแปลงไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์ถูกบีบให้ต้องปรับตัวต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลง เมื่อนั้นคือความเจ็บปวด อย่างไรก็ตาม แม้จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เรารับมือการเปลี่ยนแปลงอย่างชาญฉลาดได้ มาดูกันเลย เพราะเชื่อว่าคุณก็คือคนหนึ่งที่ต้องเปลี่ยน! กับ 8 ข้อผิดพลาดที่ต้องหลีกเลี่ยง1.มุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันข้อผิดพลาดประการแรกของการเปลี่ยนแปลงองค์กร คือการมุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน โดยไม่สร้างความรู้สึกถึงความจำเป็นรีบด่วนที่ต้องมีการเปลี่ย

ประวัติการใช้งาน

 • คำที่เคยค้นหา

  • การเข้าชมที่ผ่านมา

   ผลการค้นหานี้ตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่?

   © บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) 2003-2018 ข้อมูลบริษัท นโยบายการใช้งาน ติดต่อเว็บมาสเตอร์ Thailand Web Stat