แสดง 31-40 จากทั้งหมด 259 ผลการค้นหา

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  สร้าง Smart Farmers

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 15 มี.ค. 2560

  » สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ต่อยอดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) โดยขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่ภาคการเกษตร จำนวน 5,000 ราย ภาคการผลิต การค้า และบริการ จำนวน 5,000 ราย ในปี 2560หลังจาก สสว.เปิดตัวโครงการ Start Up เมื่อวันที่ 9 ก.พ.ที่ผ่านมา ล่าสุด สสว.ลงพื้นที่ในภาคเหนือเป็นแห่งแรก เพื่อรับสมัครเกษตรกรและคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจ รวมถึงผู้ที่เริ่มต้นกิจการไม่เกิน 3 ปี ซึ่งมีพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์เข้าร่วมโครงการ เมื่อได้ผู้สนใจแล้ว สสว.จะส่งต่อไปยังศูนย์บ่มเพาะตามความเชี่ยวชาญของแต่ละสถาบัน คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตนครสวรรค์) และสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) ภายใต้การกำกับดูแลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)กระบวนการบ่มเพาะจะเน้นปูพื้นฐานความรู้ที่จำเป็นด้านการบริหารจัดการธุรกิจ เช่น การตลาดยุคใหม่ การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า โดยใช้นวัตกรรมใหม่และเทคโนโลยีจากงานวิจัยมาต่อยอดผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในตลา

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ผุดแผนแม่บท ขยายสนามบิน

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 14 มี.ค. 2560

  » สั่ง กพท.ศึกษาแผนแม่บทสนามบินเชิงพาณิชย์รองรับผู้โดยสารขยายตัว หวั่นสุวรรณภูมิเฟส 2 ไม่เพียงพอนายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ร่วมกับศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านการขนส่งทางอากาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดทำแผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ระยะเวลา 20 ปี เพื่อปรับปรุงและขยายสนามบินตลอดจนการสร้างสนามบินแห่งใหม่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยให้สรุปเสนอกลับมายังกระทรวงคมนาคมภายในเดือน มิ.ย.ปัจจุบันมีแนวโน้มว่าการขยายท่าอากาศยานของประเทศนั้นไม่สอดรับกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนอาจส่งผลให้พื้นที่สนามบินในอนาคตจะไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้โดยสาร  โดยเฉพาะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่มีแนวโน้มว่าการขยายเฟส 2 นั้นยังไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้โดยสารในอนาคต อีกทั้งการพัฒนาและก่อสร้างท่าอากาศยานในอนาคตนั้น จะสามารถรองรับการเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคตลอดจนส่งเสริมคุณภาพอุตสาหกรรมการบินของประเทศด้านแผนการให้เอกชนเข้ามาร่วมทุนบริหารสนามบินภูมิภาคของประเทศในรูปแบบความร่วมมือภาครัฐและเอกชน (พีพีพี) ตามนโยบายขอ

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  สร้างการค้าสมดุลจีน-อเมริกา

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 14 มี.ค. 2560

  » นักวิชาการชี้สมาชิกอาเซียนสร้างสมดุลจีน-อเมริกา พร้อมรุกตลาดในภูมิภาค ชูอาร์เซ็ปเชื่อปั้นเศรษฐกิจกว่า 21.4 ล้านล้านเหรียญนายอัครพงษ์ ค่ำคูณ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียนศึกษา เปิดเผยว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนควรรักษาดุลอำนาจของสหรัฐและจีน ด้วยนโยบายต่างประเทศที่วางตัวเป็นกลาง ขณะที่ประเทศไทย รัฐบาลควรผลักดันภาวะความเป็นผู้ประกอบการบุกตลาดในภูมิภาค โดยเฉพาะพื้นที่ซีแอลเอ็มวี Sในฐานะโอกาส และความท้าทาย การสร้างงาน มากกว่าการหางานนายอนุสนธิ์ ชินวรรโณ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการสถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต และผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษา กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมาจีนได้กล่าวถึงการผลักดันให้ความตกลงด้านการค้าในภูมิภาค (อาร์เซ็ป) ประกอบไปด้วยประเทศในอาเซียนรวม 16 ประเทศ ให้สรุปกรอบความร่วมมือด้านการค้าภายในปีนี้ ซึ่งจะมีการประชุมครั้งใหญ่เดือน เม.ย.นี้ หากมีข้อสรุปเกิดขึ้นจริงจะเป็นพื้นที่การค้าเสรีขนาดใหญ่ ด้วยขนาดเศรษฐกิจกว่า 21.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐขณะที่ไทยมองว่าอาร์เซ็ปตรงกับสภาพการณ์ในประเทศมากกว่าความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาส

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  รอบรั้วภาครัฐ

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 08 มี.ค. 2560

  » กรุงเทพมหานคร โดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ลุยเคลียร์พื้นที่สร้างความเข้าใจกับประชาชนพร้อมร่วมสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เดินหน้ารื้อย้ายบ้านเรือนที่รุกล้ำคลองลาดพร้าว พร้อมกับเร่งก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว คาดตอกเสาเข็มทั้งหมด 6 หมื่นกว่าต้น เสร็จภายในสิ้นปี 2560คืบหน้ากับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษากำกับการดำเนินงานและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ล่าสุด การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดรายชื่อกลุ่มบริษัทที่สนใจแล้วและจะลงนามสัญญาว่าจ้างได้ภายในเดือน พ.ค. 2560 อีกหนึ่งโปรเจกต์เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อย-ปานกลาง สามารถมีบ้านเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้น การเคหะแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ ศึกษาวิจัย “โครงการศึกษาแนวทางการเลือกใช้ระบบก่อสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่เหมาะสมกับผู้อยู่อาศัยที่มีรายได้น้อย-ปานกลาง” ที่ประหยัดราคาก่อสร้างกว่าโครงสร้างทั่วไป 5-15% แถมยังร่นระยะเวลาการก่อสร้างลงประมาณครึ่งหนึ่ง ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ที่ไม่ควรมองข้าม 

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  รัสดี รอสแมน บิ๊กเฮลท์แคร์อินโดนีเซีย

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 06 มี.ค. 2560

  » โดย...ทศพล หงษ์ทองตลาดสุขภาพ “เฮลท์แคร์” ก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญในโลกสมัยใหม่ จนเกิดเทรนด์รักษาสุขภาพที่บูมไปทั่วโลกเคียงคู่ไปกับอัตรารายได้ของประชากรชั้นกลางที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซียซึ่งถูกยกให้เป็นตลาดที่มีความต้องการ (ดีมานด์) การบริโภคเติบโตมากที่สุดในอาเซียน จากแรงหนุนประชากรกว่า 249 ล้านคนรัสดี รอสแมน (Rusdi Rosman) เด็กหนุ่มผู้มีเส้นทางชีวิตแสนเรียบง่ายในแดนอิเหนา จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจาก Padjajaran University ในเมืองบันดุง จากนั้นไปศึกษาต่อในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และบริหารที่มหาวิทยาลัย California State University จนเมื่อโอกาสทองของชีวิตเขามาถึงด้วยการเริ่มต้นทำงานในตำแหน่งฝ่ายบุคคลของบริษัท จนในที่สุดไต่เต้าขึ้นมาเป็นหัวเรือใหญ่ของบริษัท คิเมีย ฟาร์มา (Kimia Farma) รัฐวิสาหกิจด้านเฮลท์แคร์ที่ยิ่งใหญ่สุดในอินโดนีเซียคิเมีย ฟาร์มา ถูกยกให้เป็นผู้นำด้านยาเวชภัณฑ์และเฮลท์แคร์ซึ่งทำธุรกิจครอบคลุมแบบครบวงจร ทั้งการผลิต วิจัยพัฒนา กระจายสินค้า ร้านค้าปลีก ตลอดจนคลินิกและโรงพยาบาล โดยมีผลิตภัณฑ์ในมือทั้งสิ้นมากกว่า 300 รายการ อาทิ ยาแผนปัจจุบัน แผนโบราณ เวชสำอาง อาหารเสริม และ

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  4 หลักการชี้นำของอเมซอน

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 02 มี.ค. 2560

  » โดย...ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปถึงความยิ่งใหญ่ของอเมซอน ซึ่งนับเป็นผู้ค้าปลีกออนไลน์ใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึงเป็นผู้ให้บริการคลาวด์อันดับ 1 ของโลก โดยมีมาร์เก็ตแคปมากถึง 4.1 แสนล้านเหรียญ พอๆ กับมูลค่าหุ้นทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมกันผู้สร้างความยิ่งใหญ่ให้กับอเมซอน คือ เจฟฟ์ เบซอส สำหรับประวัติโดยสังเขป เขาจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ศาสตร์ จากนั้นทำงานเป็นนักการเงินที่ย่านวอลสตรีทอยู่พักหนึ่งแต่รู้สึกเบื่อ ดังนั้นในปี 2537 จึงลาออกมาก่อตั้งอเมซอนขึ้น ซึ่งเริ่มแรกเป็นธุรกิจขายหนังสือออนไลน์เนื่องจากมีคู่แข่งน้อยมาก นับเป็นช่องว่างทางธุรกิจสำคัญ จากนั้นขยายไปจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ มากขึ้นตามลำดับ จนปัจจุบันจำหน่ายหลากหลายแทบครบทุกประเภทเคล็ดลับทางธุรกิจของเบซอสความจริงแล้วเป็นเรื่องง่ายๆ ประกอบด้วยหลักการชี้นำ 4 ประการประการแรก Customer obsession rather than competitor focus แม้จำเป็นจะต้องสนใจคู่แข่งอยู่บ้างว่าจะมาไม้ไหน แต่สิ่งสำคัญที่สุด คือ ต้องมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า ต้อง

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  คาทารินา ชูทเลอร์

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 01 มี.ค. 2560

  » นักแสดงสาวสวยวัย 37 คาทารินา ชูทเลอร์ มาร่วมงานพรมแดงในงานประกาศรางวัลเทศกาลภาพยนตร์เบอร์ลิน ครั้งที่ 67 ในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี คาทารินา นักแสดงมากฝีมือเคยได้รับรางวัลหมีทองคำจากบทบาทการแสดงทางโทรทัศน์และภาพยนตร์บนเวทีนี้มาแล้วมากมาย เธอเป็นที่รู้จักในระดับสากล สำหรับบทบาท คลารา โรเซนโบม จากภาพยนตร์เรื่อง The Promise เธอเติบโตที่เมืองโคโลญ พ่อของเธอเป็นทั้งนักแสดง ผู้กำกับ และผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ ส่วนแม่ของเธอเป็นนักเขียนบทละคร หลังศึกษาจบระดับมัธยมเธอเรียนด้านการแสดงที่ฮันโนเวอร์ มหาวิทยาลัยด้านดนตรี ละคร และสื่อตั้งแต่ปี 2003 เธอก็กระโจนเข้าสู่แวดวงการแสดง

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ฟินเทคสตาร์ทอัพรุกหนัก

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 26 ม.ค. 2560

  » มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเผยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางธุรกิจที่ต้องจับตาปี 2560 ฟินเทค สตาร์ทอัพ มาแรงแบงก์แห่ลุย

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  คอปอเรตทูเดย์

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 13 ก.พ. 2560

  » ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง, ลักขณา ลีละยุทธโยธิน, ตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ และเพื่อนๆ รีบจองคิวเลี้ยงแสดงความยินดีกับ อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชาการตลาด ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อนคิวเลี้ยงจะยาว

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ‘3i’ หลักการใช้ข้อมูลออนไลน์ พลิกโฉมองค์กรสู่ดิจิทัล

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 09 ก.พ. 2560

  » ในปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ บนโลกออนไลน์กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพลิกโฉมการดำเนินงานของบริษัทต่างๆ สู่รูปแบบดิจิทัล ทว่าการมีข้อมูลจำนวนมหาศาลอยู่ในมือไม่ได้การันตีความสำเร็จของบริษัทที่ครอบครองข้อมูลดังกล่าว โดย เดวิด ดูบัวส์อาจารย์ด้านการตลาดจากอินซีด มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจระหว่างประเทศ แสดงทัศนะว่ากุญแจในการใช้ข้อมูลเพื่อสร้างความสำเร็จให้ธุรกิจนั้นประกอบด้วยหลัก 3i คือ Intelligence (การสร้างเครือข่ายข้อมูลแบบอัจฉริยะ) Integration (การบูรณาการข้อมูล) และ Impact (การคาดการณ์ผลกระทบจากการใช้ข้อมูลดิจิทัล)     

ประวัติการใช้งาน

 • คำที่เคยค้นหา

  • การเข้าชมที่ผ่านมา

   ผลการค้นหานี้ตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่?

   © บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) 2003-2018 ข้อมูลบริษัท นโยบายการใช้งาน ติดต่อเว็บมาสเตอร์ Thailand Web Stat