แสดง 1-10 จากทั้งหมด 16 ผลการค้นหา

 • การเงิน

  ภารกิจ 4 ปี ‘รพี สุจริตกุล’ วางฐานรากเพื่อตลาดทุนไทย

  หมวด การเงิน, โดย Online, วันที่ 11 ก.พ. 2562

  » เพียงไม่กี่เดือน รพี สุจริตกุล จะครบวาระ 4 ปี ในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  กลต.คุมเข้มเฮดจ์ฟันด์

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 04 พ.ค. 2560

  » ก.ล.ต.เข้มเกณฑ์กองทุนเฮดจ์ฟันด์ ให้ขายเฉพาะสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่พิเศษ ห้ามขายรายย่อย ย้ำต้องระบุชัดความเสี่ยงนายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.เปิดให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือ บลจ.เสนอขายกองทุนรวมประเภทเฮดจ์ฟันด์ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่นักลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษซึ่งมีศักยภาพในการรับความเสี่ยงสูงและเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่แข่งขันกับต่างประเทศได้ โดยยังคงมีกลไกคุ้มครองผู้ลงทุนที่เหมาะสมเทียบเคียงสากล และห้ามขายรายย่อยทั้งนี้ กองทุนดังกล่าวลงทุนในทรัพย์สินทางการเงินและทำธุรกรรมทางการเงินได้ทุกประเภท โดยไม่มีข้อจำกัดสัดส่วนการลงทุน และเพื่อให้นักลงทุนได้รับความคุ้มครอง ก.ล.ต.จึงปรับข้อกำหนดเกี่ยวกับการขายกองทุนเฮดจ์ฟันด์ให้เคร่งครัดขึ้น โดย บลจ.ต้องอธิบายให้ผู้ลงทุนทราบถึงลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนประเภทนี้อย่างละเอียด ให้ข้อมูลผลกระทบจากเหตุการณ์เชิงลบอย่างมากที่สุดต่อการลงทุน นอกจากนี้ ต้องระบุข้อความ “เฮดจ์ฟันด์” หรือ “Hedge Fund” ไว้ในชื่อกองทุน และเขียนต่อท้ายชื่อ

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  กลต.อนุมัติผู้สอบบัญชี1เดือน

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 26 เม.ย. 2560

  » ก.ล.ต. ปรับปรุงกระบวนการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีให้รวดเร็วขึ้นเพิ่มจำนวนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนนายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ได้ออกแนวทางการพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยลดขั้นตอนการตรวจกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่มีระบบควบคุมคุณภาพในระดับดีถึงดีมาก (ระบบฟาสต์แทร็ก) ทำให้สามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีได้รวดเร็วขึ้นมาก จากเดิมที่ใช้เวลาไม่เกิน 150 วัน เหลือไม่เกิน 30 วัน ซึ่งจะช่วยให้จำนวนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพียงพอต่อจำนวนบริษัทจดทะเบียน อีกทั้งเป็นแรงจูงใจให้สำนักงานสอบบัญชีพัฒนาปรับปรุงระบบการควบคุมคุณภาพงานให้ดียิ่งขึ้นสำนักงานสอบบัญชีทุกแห่งที่มีผลคะแนนทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย ผลคะแนนเฉลี่ยรวมจากการตรวจทานระบบควบคุมคุณภาพครั้งล่าสุด ผลคะแนนในหัวข้อการปฏิบัติงานสอบบัญชี และผลคะแนนในหัวข้อการติดตามผล อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก สามารถแจ้งความประสงค์เข้าระบบฟาสต์แทร็กได้ โดยสามารถศึกษาข้อปฏิบัติและแนวทางการขอเข้าร่วมระบบฟาสต์แทร็ก จากเว็บไซต์ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)“ระบบฟาสต์แทร็กจะ

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  กลต.ระบุโทษเลขาธิการ

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 24 มี.ค. 2560

  » “ก.ล.ต.” เปลี่ยนพึ่งอำนาจศาลแพ่งสั่งประชุมผู้ถือหุ้นแทนสั่งปลดกรรมการ บจ.โดยตรงหากทำให้บริษัทเสียหาย พร้อมระบุโทษเลขาธิการนายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยถึงรายละเอียดเพิ่มเติมการจัดทำร่าง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ... ซึ่งเป็นการปรับแก้เพิ่มเติมจาก พ.ร.บ.ฉบับใหม่ที่เพิ่งปรับแก้ไปเมื่อปี 2559 ว่า มีแนวโน้มทางสำนักงานจะเลือกขออำนาจศาลแพ่งในการสั่งให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเกิดขึ้น เพื่อคืนอำนาจให้กับผู้ถือหุ้นในกรณีที่กรรมการหรือฝ่ายบริหารทำให้บริษัทจดทะเบียน (บจ.) เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น และฝ่ายบริหารไม่สามารถทำให้เกิดการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเกิดขึ้นได้ มากกว่าที่จะเลือกไปในทางที่ให้อำนาจกับ ก.ล.ต.สามารถปลดกรรมการ บจ.โดยตรง“มาตรการนี้จะเกิดการบังคับใช้ต้องเห็นว่ามีผลเสียที่เกิดขึ้นกับ บจ. และส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย อีกทั้งเห็นว่ามีความพยายามที่จะทำให้เกิดการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ และ ก.ล.ต.มองว่าน่าจะใช้มาตรการนี้เป็นหนทางสุดท้ายเพื่อปลดล็อกปัญหาต่างๆ เพื่อ

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  DSI-กลต.สาวหุ้นธรรมกาย

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 18 มี.ค. 2560

  » DSI ขอข้อมูล ก.ล.ต.กรณีเงินธรรมกายถูกนำมาซื้อขายหุ้น AJD ปัดเอี่ยวธรรมกายแต่หุ้นดิ่งสังเวยนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยถึงกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ระบุว่า มีนอมินีนำเงินของวัดพระธรรมกายมาซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า เป็นเรื่องของการลงทุนของนักลงทุนแต่ละราย จึงเข้าไปตรวจสอบบุคคลที่เข้ามาลงทุนไม่ได้ และเชื่อไม่กระทบภาพลักษณ์การลงทุนใน ตลท.นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเช้าวันที่ 17 มี.ค. ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้เดินทางไปพบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ ก.ล.ต.ในเรื่องคดีธรรมกาย ก.ล.ต.พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ประเด็นเรื่องการซื้อขายหุ้นปกติเป็นใครก็ได้ที่เข้ามาเปิดบัญชีซื้อขายหุ้น แต่สิ่งที่เน้นคือให้ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) รู้จักตัวตนของลูกค้ามากน้อยแค่ไหน และห้ามเปิดบัญชีซื้อขายแบบนอมินี และต้องดำเนินตามกฎหมายสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แต่หากมีการซื้อหุ้นมีลักษณะการสร้างราคา ปั่นหุ้น ใช้ข้อมูลภายใน ก.ล.ต.จะต้องเข้าไปดูแล“ก.ล.ต.ทำหนังสือเวียนกำชับบริษัทหลักทรัพย์อยู่เ

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ติดดาบฟันบอร์ดบจ.

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 18 มี.ค. 2560

  » คลังจ่ออนุมัติร่างกฎหมายใหม่ ส่งดาบให้ ก.ล.ต.ปลดกรรมการ บจ.หากสร้างความเสียหาย คืนอำนาจให้ผู้ถือหุ้นนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แก้ไขร่างกฎหมายเพื่อติดดาบให้ ก.ล.ต.มีอำนาจในการเข้าไปจัดการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ไทยที่ได้รับความเสียหายได้ทันที เช่น กรณีที่มีกรรมการ (บอร์ด) หรือผู้ถือหุ้นทำให้ บจ.เกิดความเสียหาย โดยคาดว่าจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในกลางเดือน เม.ย.นี้ เนื่องจาก ก.ล.ต.ไม่มีอำนาจเข้าไปแก้ปัญหาเพราะติดข้อกฎหมาย เมื่อบริษัทจดทะเบียนมีปัญหา เช่น ปัญหาภายในองค์กร จนเกิดความเสี่ยงที่ทำให้บริษัทเกิดความเสียหายก็เข้าไปจัดการปัญหาไม่ได้ ซึ่งหากแก้ไขสำเร็จก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตลาดทุนมากขึ้นนอกจากนั้น ก.ล.ต.เสนอให้ปรับกฎเกณฑ์ให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดขึ้น โดย ก.ล.ต.ต้องเป็นหลักให้กับตลาดทุนว่าในแต่ละปี หรืออีก 10 ปีข้างหน้าตลาดทุนจะไปในทิศทางใดนายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า กำลังหารือและจัดทำร่างพระราชบัญญัติหลักท

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  แรงแล้วต้องเร็วด้วย

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 24 ก.ย. 2559

  » สํานักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในสมัยที่มีเลขาธิการชื่อ นายรพี สุจริตกุล

 • การเมือง

  ก.ล.ต.หมดยุค เสือกระดาษ

  หมวด การเมือง, โดย Online, วันที่ 15 เม.ย. 2559

  » ก.ล.ต. ยุคที่มี “รพี สุจริตกุล” เป็นเลขาธิการสำนักงาน เฉียบคมเด็ดขาดเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้านอย่างชัดเจน

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  สกัดปั่นหุ้นไอพีโอ ลดซิลลิ่งวันแรกน้องใหม่

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 05 ต.ค. 2558

  » สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นับตั้งแต่มีเลขาธิการคนใหม่ชื่อ “รพี สุจริตกุล”

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  'รพี' เลขาธิการ กลต. เมื่อรู้โจทย์ก็รู้วิธีทำ

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 20 ก.ค. 2558

  » "รพี สุจริตกุล" เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คนที่ 6  ถือเป็นเลขาฯ ก.ล.ต. แบบทูอินวัน เป็นทั้งคนในและคนนอก  เพราะ รพี อดีตเป็นลูกหม้อ ก.ล.ต. โดยเป็นพนักงานอันดับที่ 7 เมื่อ ก.ล.ต.จัดตั้งขึ้นในปี 2535 มีรหัสพนักงาน 35007   กระทั่งวันที่ 1 ม.ค. 2548 ได้ตัดสินใจลาออกไปทำงานภายนอก ด้วยตำแหน่งสุดท้ายคือ ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต.

ประวัติการใช้งาน

 • คำที่เคยค้นหา

  • การเข้าชมที่ผ่านมา

   ผลการค้นหานี้ตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่?

   © บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) 2003-2018 ข้อมูลบริษัท นโยบายการใช้งาน ติดต่อเว็บมาสเตอร์ Thailand Web Stat