แสดง 1-10 จากทั้งหมด 49 ผลการค้นหา

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  บัวหลวงแนะถือ แกรมมี่มีพันธมิตร ดีต่อกำไรระยะสั้น

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 26 ส.ค. 2560

  » บล.บัวหลวงมองกลุ่มเจริญ สิริวัฒนภักดี เป็นพันธมิตรธุรกิจสื่อแกรมมี่เป็นผลดีต่อกำไรระยะสั้น ยังแนะนำถือ

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ‘โสภณ ราชรักษา’ แก้ปัญหาด้วยการคิดบวก

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 05 ส.ค. 2560

  » หลัง เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์(ประเทศไทย) ของเจ้าสัว “เจริญ สิริวัฒนภักดี” อัดฉีดเงินเพิ่มทุน 1.32 หมื่นล้านบาทให้กับ

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  กู้ 7.5 หมื่นล.ซื้อคืนกองทุน

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 16 พ.ค. 2560

  » เจ้าสัว “เจริญ” กู้เงิน 7.5 หมื่นล้าน ซื้อคืนทรัพย์สิน 3 กองทุนอสังหาฯ หว่าน 1,165 ล้านปันผล มาร์เก็ตแคปตลาดหาย 3 แสนล้าน รวมบิ๊กซีกรณีกลุ่มบริษัท แอสเสท เวิรด์ ในกลุ่มทีซีซี กรุ๊ป ของนายเจริญ สิริวัฒนภักดีทำคำเสนอซื้อทรัพย์สินทั้งหมดของ 3 กองทุน มูลค่ารวม 8 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์ (TCIF) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยโฮเทลอินเวสเม้นต์ (THIF) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยรีเทล อินเวสเมนท์ (TRIF) ซึ่งบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทย ซึ่งจะประชุมผู้ถือหน่วยเพื่อขออนุมัติวันที่ 17-18 พ.ค.นี้ บลจ.กรุงไทย แจ้งว่า กลุ่มแอสเสท เวิรด์ ได้ส่งเอกสารแสดงความสามารถในการชำระราคาเสนอซื้อทรัพย์สินทั้งหมดของ 3 กองทุน ซึ่งเป็นหนังสือจากธนาคารพาณิชย์ที่จะเตรียมกู้เงินดังนี้กองทุน TRIF ผู้ทำคำเสนอซื้อจะกู้เงิน 1.8 หมื่นล้านบาท และ 7,000 ล้านบาท รวม 2.5 หมื่นล้านบาท ส่วนกองทุน TCIF ผู้เสนอซื้อเตรียมจะกู้เงิน 2.5 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อรวมวงเงินกู้ที่กลุ่มแอสเสท เวิรด์ จะใช้ในการซื้อคืนทรัพย์สินทั้ง 3

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  นักลงทุนไม่หนุน เจริญถอนกองทุน

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 13 พ.ค. 2560

  » ผู้ถือหน่วยลงทุน 3 กองทุนอสังหาริมทรัพย์ เครือเจริญ สิริวัฒนภักดี ไม่อยากให้นำทุนออกจากตลาดหลักทรัพย์

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  'วิชัย อินทรนุกูลกิจ' นำทัพ 'อินทรประกันภัย'

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 28 เม.ย. 2560

  » โดย...วารุณี อินวันนา“วิชัย อินทรนุกูลกิจ” อดีตมือสางปัญหาบริษัท อาคเนย์ประกันภัย ลั่นบริษัท อินทรประกันภัย พร้อมเข้าสนามการแข่งขันยุคตลาดเดือด หลังใช้เวลา 2 ปี แก้ปัญหาภายใน วางโครงสร้างธุรกิจใหม่สำหรับบริษัท อินทรประกันภัย เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2534 มีชื่อย่อว่า “INSURE” ถือหุ้นใหญ่โดย บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น 67.82% หรือกลุ่มทีซีซี ที่มี เจริญ สิริวัฒนภักดี เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และก่อตั้ง ตามด้วยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ ถือหุ้น 8.94% ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ 6.90% สุชาติ อริยชาติผดุงกิจ 4.94% นุชนาฏ กาญจนฉายา 4.07%วิชัย กล่าวว่า ได้รับการติดต่อจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ให้เข้ามานั่งเก้าอี้กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อินทรประกันภัย เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2558 หลังจากบริษัทมีปัญหาภายในเรื่องเกี่ยวกับกรณีอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนของอดีตผู้บริหารฝ่ายขาย ทำให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ต้องเรียกชี้แจง ซึ่งทางอดีตกรรมการผู้อำนวยการได้ชี้แจงและเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบโดยบริษัทที่ปรึกษาอิ

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ที่ปรึกษาอิสระแนะ ไม่ควรขายคืนเจริญ

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 04 พ.ค. 2560

  » ที่ปรึกษาอิสระ 3 กองทุนอสังหาริมทรัพย์กลุ่มเจริญ สิริวัฒนภักดี มีความเห็นผู้ถือหน่วยไม่ควรอนุมัติขายทรัพย์สิน 8 หมื่นล้านกรณีกลุ่มบริษัท แอสเสท เวิรด์ (AW) ในกลุ่มทีซีซี กรุ๊ป ของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี มีความประสงค์ขอซื้อทรัพย์สินทั้งหมดของ 3 กองทุน มูลค่ารวม 8 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเมนต์ (TCIF) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยโฮเทลอินเวสเมนท์ (THIF) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยรีเทล อินเวสเมนท์ (TRIF) ซึ่งบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทยทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ควรอนุมัติการเข้าทำรายการขายสินทรัพย์ของกองทุนทั้ง 3 กองทุน เนื่องจากราคารับซื้อต่ำกว่าราคาตลาดของหน่วยลงทุน โดยบริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกองทุน TRIF แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ราคาเสนอซื้อทรัพย์สินของกองทุนดังกล่าว ในราคา 2.1 หมื่นล้านบาท (หรือมูลค่าสุทธิของกองทุนรวมกรณีตอบรับข้อเสนอของ AW เท่ากับ 2.17 หมื่นล้านบาทก่อนหน้านี้ บลจ.กรุงไทย แจ้งว่าทรัพย์สินหลายชิ้นของกองทุน

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ประเด็นร้อน

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 03 เม.ย. 2560

  » 1.วันนี้เป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบ 2 ไปจนถึงวันที่ 15 พ.ค. ประชาชนสามารถตรวจคุณสมบัติได้ที่ธนาคารกรุงไทย ออมสิน และ ธ.ก.ส.ทุกสาขา2.นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกลุ่มบริษัท ทีซีซี แอสเซท เปิดตัวแถลงโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทย บริเวณพื้นที่โรงเรียนเตรียมทหารเดิม ที่โรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ 3.ด้าน นายศุภชัย พานิชภักดิ์ จะปาฐกถาพิเศษเรื่อง มุ่งตั้งสหกรณ์ฯ แก้หนี้นอกระบบให้ลูกจ้าง จัดโดยกระทรวงแรงงาน ที่ไบเทค บางนา4.นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทยจะไปยื่นหนังสือถึงนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ขอให้เปิดประวัติเสียภาษี ที่ทำเนียบรัฐบาล 

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  เจริญผุดโรงแรม50แห่ง

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 22 มี.ค. 2560

  » แอสเสท เวิรด์ ตั้งเป้าเป็นกลุ่มโรงแรมเติบโตเร็ว แผน 5 ปี เปิดใหม่ 50 โรงแรมนายนิชันท์ โกรเว่อร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น ในเครือทีซีซี กรุ๊ป ของกลุ่มนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ซึ่งปีล่าสุดฟอร์บส์จัดอันดับให้รวยที่สุดในไทยและติดอันดับ 62 ของโลก เปิดเผยว่า แอสเสท เวิรด์ มีรายได้หลักจากโรงแรม 80% ของรายได้รวม ปีนี้ตั้งเป้าโรงแรมจะโต 30%ขณะที่แผน 5 ปี ตั้งเป้ากลุ่มโรงแรมจะโตเร็วที่สุดอย่างมีเอกลักษณ์ วางเป้าเปิดโรงแรมใหม่อีก 50 แห่ง ซึ่งจะทำให้จำนวนโรงแรมทั้งกลุ่มมีรวมเกือบ 100 แห่ง ปัจจุบันมี 46 แห่ง แบ่งเป็นโรงแรมที่ใช้เครือโรงแรมระดับนานาชาติบริหาร 20 แห่ง อีก 26 แห่ง บริหารเอง “โรงแรม 46 แห่ง รวมโรงแรมที่เพิ่งเปิดล่าสุดคือ เดอะ ระวีกัลยา แบงค็อก 38 ห้อง เป็นเรือนเก่าสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เดิมเป็นเรือนพักอาศัยของพระนมรัชกาลที่ 6 ส่วนหนึ่งของวังเทเวศร์ โรงแรมนี้เป็นโรงแรมแรกที่เปิดในปีนี้ ตั้งเป้าปีแรกทำอัตราเข้าพัก 75-80% ซึ่งเปิดมาไม่นานทำอัตราเข้าพักได้แล้ว 50% คาดผู้เข้าพักเป็นต่างชาติ 60% คนไทย 40%”นายนิชันท์ กล่าวสำห

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  สังคมคอร์เรต

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 08 ธ.ค. 2559

  » เจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร ทีซีซี กรุ๊ป พร้อมด้วย คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ถือฤกษ์ดีวันที่ 5 ธ.ค.ที่ผ่านมา เป็นประธานเปิด “แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค” โรงแรมสุดหรูภายใต้แบรนด์มาร์คีส์ ของเครือ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งถือเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในเอเชียแปซิฟิก พร้อมให้บริการแล้ว แขกเหรื่อที่ได้มาสัมผัสภาพลักษณ์ใหม่ของโรงแรม ต่างเห็นตรงกันว่า ที่นี่จะกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ แน่

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  'เครือเจริญ'ทุนหนาปึ้ก

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 06 ต.ค. 2559

  » ทริสฯ คอนเฟิร์มธุรกิจเครือ “เจริญ สิริวัฒนภักดี” แกร่ง ปรับเพิ่มอันดับเครดิตไทยเบฟฯ-โออิชิ หนุนต้นทุนการเงินถูกลง  ด้านนักวิเคราะห์คาดดีล TICON ได้เห็นทำเทนเดอร์ซื้อกิจการ ROJNA เตรียมฟาดกำไร

ประวัติการใช้งาน

 • คำที่เคยค้นหา

  • การเข้าชมที่ผ่านมา

   ผลการค้นหานี้ตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่?

   © บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) 2003-2018 ข้อมูลบริษัท นโยบายการใช้งาน ติดต่อเว็บมาสเตอร์ Thailand Web Stat