แสดง 1-3 จากทั้งหมด 3 ผลการค้นหา

 • สังคม

  เด็กมองข่าวการเมืองมีแต่ทะเลาะกัน

  หมวด สังคม, โดย Online, วันที่ 12 ม.ค. 2556

  » มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สำรวจเสียงสะท้อนเด็กต่อการรับรู้ข่าวพฤติกรรมของนักการเมือง มีแต่ข่าวทะเลาะ ไม่สร้างสรรค์

 • สังคม

  ก.ค.ความสุขคนไทยเพิ่มเล็กน้อย

  หมวด สังคม, โดย Online, วันที่ 08 ส.ค. 2553

  » เอแบคโพลเผยเดือนก.ค.53ความสุขมวลรวมของคนไทย(GDH)เพิ่มขึ้นเล็กน้อยคนจบปริญญาตรีไม่ได้รับความเป็นธรรม ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน หรือศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผย  ผลวิจัยแนวโน้มความสุขมวลรวมหรือค่า Gross Domestic Happiness, GDH ของคนไทยภายในประเทศในเดือนก.ค. 53 ล่าสุด พบว่า ความสุขของคนไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 6.52 มาอยู่ที่ 6.77           ปัจจัยที่มีนัยสำคัญต่อความสุขมวลรวมของคนไทยในผลวิจัยที่ผ่านมาคือ การใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความจงรักภักดี ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว วัฒนธรรมประเพณีไทย ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ความพึงพอใจในงาน และความเป็นธรรมในสังคม เป็นต้น  ในขณะที่อุปสรรคลดทอนความสุขคนไทยคือ บรรยากาศทางการเมืองและพฤติกรรมในทางมิชอบของกลุ่มข้าราชการ           ส่วนผลวิจัยเรื่อง ความเป็นธรรมในสังคมกับความสุขของคนไทย กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนผู้ที่พักอาศัยอยู่ใน  28 จังหวัดของประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สระ

 • สังคม

  เด็กไทยคิดดีมากกว่าทำดี

  หมวด สังคม, โดย Online, วันที่ 04 ก.ค. 2553

  » เอแบคโพลเผยเด็กไทยทั่วประเทศส่วนใหญ่คิดดีมากกว่าทำดีเน้นความสุขที่อารมณ์ความรู้สึกเป็นหลัก               ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน หรือศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจปัจจัยทำให้เด็กไทยเป็นคนดี จากตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงนักศึกษาปริญญาเอกทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 23,088 ตัวอย่าง ระหว่างเดือน ก.พ. -ก.ค. 53 พบว่า นักเรียนนักศึกษาไทยมีค่าคะแนนเฉลี่ยของการคิดดีมากกว่าการทำดี จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนเฉลี่ยของการคิดดีอยู่ที่ 3.90 คะแนน การทำดี 3.35 คะแนน ส่วนความสุข 3.78 คะแนน และความภูมิใจในความเป็นไทยอยู่ที่ 4.09 คะแนน       ดร.นพดล กล่าวว่า จากการสำรวจพบว่า กลุ่มปัจจัยที่ทำให้นักเรียนนักศึกษาไทยเป็นคนดี มากที่สุดอันดับแรกคือ การไม่หลงมัวเมาไปกับสิ่งยั่วยุ ดังนั้น จึงหมายความว่าถ้าทุกคนในสังคมไทยช่วยกันป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนนักศึกษา ไทยหลงมัวเมาไปกับสิ่งยั่วยุได้จะ

ประวัติการใช้งาน

 • คำที่เคยค้นหา

  • การเข้าชมที่ผ่านมา

   ผลการค้นหานี้ตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่?

   © บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) 2003-2018 ข้อมูลบริษัท นโยบายการใช้งาน ติดต่อเว็บมาสเตอร์ Thailand Web Stat