แสดง 1-10 จากทั้งหมด 12 ผลการค้นหา

  • หมวดหนังสือพิมพ์

    ผู้นำพลังงานทดแทน

    หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 25 มิ.ย. 2556

    » ผู้เขียนได้มีโอกาสร่วมทำเอกสารวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์ความร่วมมือในการพัฒนาพลังงานทดแทนรองรับการเข้าสู่ AEC ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางพลังงานอีกสี่ท่าน ซึ่งกำลังได้รับการพิจารณาให้เป็นเอกสารวิจัยดีเด่นของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โดยผู้เขียนเห็นว่าเป็นเรื่องที่จะให้ประโยชน์กับประเทศไทยอย่างมาก จึงอยากขอนำมาให้ข้อมูล