แสดง 1-1 จากทั้งหมด 1 ผลการค้นหา

 • การเงิน

  คปภ.จับมือม.กรุงเทพพัฒนาหลักสูตรประกันภัย

  หมวด การเงิน, โดย Online, วันที่ 14 ม.ค. 2554

  » คปภ. จับมือสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (CEDI) พัฒนาบุคลากรด้านประกันภัยให้มีประสิทธิภาพ นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (CEDI) ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาวิจัย รวมทั้งจัดหาวิทยากรทั้งในและต่างประเทศทางด้านธุรกิจประกันภัย และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างศักยภาพ บุคลากรด้านการประกันภัยให้มีประสิทธิภาพ  สำนักงาน คปภ. โดยสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง (OIC Advanced Insurance Institute) จะมุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันภัยให้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ในหลักการประกันภัย มีความเป็นมืออาชีพ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของจรรยาบรรณ  ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาความรู้ด้านการประกันภัย เพื่อให้ธุรกิจประกันภัยเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ รวมทั้งสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาสู่ระบบการกำกับดูแลบนพื้นฐานของความเสี่ยง (Risk-Based Supervision: RBS) และเตรียมความพร้อมในการแข่งขันเมื่อมีการเปิดเสรีธุร

ประวัติการใช้งาน

 • คำที่เคยค้นหา

  • การเข้าชมที่ผ่านมา

   ผลการค้นหานี้ตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่?

   © บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) 2003-2018 ข้อมูลบริษัท นโยบายการใช้งาน ติดต่อเว็บมาสเตอร์ Thailand Web Stat