แสดง 1-10 จากทั้งหมด 13 ผลการค้นหา

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  คนอายุ20กับวาระการปฏิรูปประเทศไทย

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 17 มี.ค. 2560

  » โดย...อรรถสิทธิ์ พานแก้วการเดินหน้าไปอย่างเป็นระบบของกระบวนการปฏิรูปประเทศและการสร้างความปรองดองในขณะนี้ในทางหนึ่งก็ได้สร้างความชื่นใจให้กับกลุ่มคนที่ตั้งความหวังอยากจะเห็นกระบวนการทั้งสองเดินไปสู่จุดหมาย แต่ในอีกทางหนึ่งก็อาจทำให้เกิดคำถามกับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่จับตาดูการปฏิรูปและวิตกกังวลว่ากระบวนการปฏิรูปและสร้างความปรองดองนั้นจะเป็นกระบวนการที่ถูกจัดวางมากกว่าเป็นกระบวนการการมีส่วนร่วมของคนหลายฝ่ายความวิตกกังวลในประเด็นของการมีส่วนร่วมนั้นเกิดขึ้นจากการกระบวนการคัดสรรคนที่เข้ามามีบทบาทในกระบวนการที่หลายคนมองว่าไม่ได้มาจากทุกภาคส่วนจากฟากประชาชน เพราะดูจากรายชื่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องหรือที่เข้ามาทำหน้าที่นี้โดยตรงและที่มีส่วนเป็นที่ปรึกษานั้นจะเห็นว่ามีบางส่วนที่พูดได้ว่าไม่ได้เป็นที่นิยมของคนบางกลุ่มแต่อย่างใดอย่างไรก็ดี ประสบการณ์จากหลายๆ ประเทศที่ผ่านกระบวนการปรองดองนั้นจะเห็นว่า ความกังวลที่เกิดขึ้นต่อกระบวนการสร้างความปรองดอง สันติภาพ หรือปฏิรูปการเมืองนั้นควรจะเน้นไปที่การมีส่วนร่วมของคนที่เข้ามาเป็นผู้สร้างและผลักดันกระบวนการให้เกิดขึ้นและทำได้จริงมากกว่าตัวบุคคลที่นั่งเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ มากกว่า

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  นโยบายจัดซื้อยารวม ประหยัดงบฯ ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงยา

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 17 มี.ค. 2560

  » โดย...ภก.คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ์ สปสช.การจัดซื้อยารวมระดับประเทศเป็นหนึ่งนโยบายบริหารภายใต้ “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ที่มักถูกโจมตีอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่การลิดรอนสิทธิการรักษาของแพทย์ ผลประโยชน์จากการต่อรองราคาและการจัดซื้อยาการดำเนินนโยบายนี้เกิดจากปัญหาเข้าไม่ถึงการรักษาของผู้ป่วย แม้ในปี 2545 คนไทยจะมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารองรับ แต่ยังมีผู้ป่วยจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงยาราคาแพงบางชนิดได้ เนื่องจากอัตราการเกิดโรคไม่แน่นอน หน่วยบริการประมาณการปริมาณยาที่ต้องสำรองไว้ได้ยากและต้องใช้งบประมาณในการสำรองยาสูงสาเหตุจากการเข้าไม่ถึงยาจึงเป็นโจทย์ใหญ่ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ต้องหาทางออกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านยา อาทิ ศูนย์พิษวิทยา รามาธิบดี สภากาชาดไทย กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค องค์การเภสัชกรรม เป็นต้น ที่ต้องใช้กลยุทธ์บริหารจัดซื้อยารวมระดับประเทศ รวมถึงวัคซีนที่จำเป็น โดยได้เริ่มในปี 2553 นำไปสู่การพัฒนาระบบกระจายยาที่เพิ่มการเข้าถึงยาของผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมูลค่ายาและเวชภัณฑ์กว่า 7,000 ล้านบาท/ปี (มูลค่าการซื้อยาขอ

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  E-Commerce นั้น สำคัญไฉนในวันนี้

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 17 มี.ค. 2560

  » โดย...ภัทรพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา อนุกรรมาธิการการพาณิชย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติในขณะนี้ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การผลิตสินค้าได้มากขึ้นแต่ใช้เวลาน้อยลง สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการและประเทศไทยสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ทันต่อยุคสมัยยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีการใช้อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตกันอย่างแพร่หลาย ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ความเร็วสูง 4จี อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ให้บริการตามบ้าน สำนักงานแบบออปติกไฟเบอร์ และไว-ไฟตามห้างสรรพสินค้า สนามบิน สถานที่ชุมชนต่างๆ จึงส่งผลให้ก่อเกิดธุรกิจใหม่ขึ้นมากมายทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้า บริการต่างๆ ในทุกประเภทนั้นจึงเรียกว่าเป็นธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Commerce นับว่าเป็นธุรกิจที่สามารถดำเนินได้ตลอดทุกวัน ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง และเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้มหาศาลจากอินเทอร์เน็ตในยุคนี้จากการคาดการณ์มูลค่าธุรกิจอี-คอมเมิร์ซในประเทศไทยปี 2559 มี

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ปฏิรูปพลังงานลุงตู่ว่าไง

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 17 มี.ค. 2560

  » บทเรียนนโยบายพลังงานของเม็กซิโก เป็นสิ่งที่ควรจะต้องนำมาพิจารณา และตัดสินใจกำหนดทิศทางในบ้านเมืองเราเพราะลัทธิชาตินิยมในเม็กซิโกที่ยึดกิจการพลังงานมาเป็นของรัฐเมื่อ 80 ปีก่อน ส่งผลเสียหายอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจ เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกมุมโลกสุดท้ายเม็กซิโกต้องปฏิรูปพลังงาน ด้วยการยกเลิกการผูกขาดกิจการพลังงาน ที่เคยอยู่ภายใต้บรรษัทน้ำมันแห่งชาติที่ชื่อ PEMEXทั้งหมดถูกมาจัดแบ่ง เรียงหน้าที่กันใหม่ กระจายไปหลายหน่วยงาน สร้างระบบคาน-ดุล โดยมีองค์กรระดับนโยบาย องค์กรกำกับ-ควบคุม องค์กรดูแลด้านสัมปทาน และมีหน่วยงานรัฐในภาคปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นด้านน้ำมัน ก๊าซ ไฟฟ้า ก็จัดรูปแบบคล้ายๆ กันและที่เป็นหัวใจสำคัญคือการสร้างเงื่อนไขจูงใจให้เอกชนเข้ามาลงทุนในกิจการพลังงาน ตั้งแต่ต้นน้ำคือการขุดเจาะสำรวจน้ำมันและก๊าซ อาทิ การขุดเจาะน้ำมันในแหล่งน้ำลึกใช้รูปแบบสัมปทาน ดึงดูดเงินเทคโนโลยีจากต่างชาติ และนำกำไรมาแบ่งปันเป็นขั้นบันได   แต่ทั้งหลายทั้งปวง การปฏิรูปพลังงานจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไร้ซึ่งความกล้าหาญทางการเมืองที่ประธานาธิบดีเอ็นริเก เปนญา เนียโต เป็นผู้ผลักดัน โดยจับมือกับ 3 พรรคการเมืองใหญ่ขอ

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  เฟดขึ้นดอกเบี้ยตามคาด เอเชียปรับรับทุนรั่ว-หนี้ท่วม

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 17 มี.ค. 2560

  » ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากระดับ 0.50-0.75% เป็น 0.75-1.00% ตามคาดการณ์

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  แม่แบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 17 มี.ค. 2560

  » เจนนิส มินต์เจลังกัน ชาวอินโดนีเซีย เชื้อสายมินาฮาซา วัย 30 ปี ทำงานเป็นพนักงานต้อนรับประจำโรงแรมในโซรง เมืองชายฝั่งที่เป็นประตูสู่หมู่เกาะราชาอัมพัต ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินโดนีเซีย ซึ่งได้รับการยกให้เป็นหมู่เกาะที่สวยงามที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของ กองเด นาสต์ ทราเวลเลอร์ นิตยสารท่องเที่ยวชื่อดังพนักงานต้อนรับรายนี้คาดหวังว่า บรรดานักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามายังหมู่เกาะอย่างไม่ขาดสายขณะนี้ จะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไปอย่างมหาศาล และช่วยกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจในเวลาต่อไปขณะที่อีกฟากหนึ่งบนริมชายฝั่งของทะเลสาบโตบา ในจังหวัดสุมาตราเหนือ โบนา ปานา ปาร์ลินดันกัน ไกด์นำเที่ยววัย 54 ปี กำลังสวดภาวนาขอให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้นเรื่อยๆ หลังสนามบินในพื้นที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ และสายการบินเพิ่มเที่ยวบินตรงจากกรุงจาการ์ตามายังทะเลสาบ จึงมีความเป็นไปได้ว่า แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้จะยิ่งคึกคักมากขึ้นกว่าเดิมในช่วงที่ผ่านมา การท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2014 ภาคการท่องเที่ยวมีสัดส่วน 4.8% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) คิดเป็น 1.17 แสนล้านเหรียญสหรัฐ (

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  มาตรฐานใบขับขี่

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 17 มี.ค. 2560

  » รัฐบาลต้องเร่งทำความเข้าใจให้กระจ่างต่อกฎเกณฑ์ใหม่ในการทำใบขับขี่รถยนต์ และมอเตอร์ไซค์ที่จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศ หลังคณะรัฐมนตรีผ่านร่างกฎกระทรวงคมนาคมของกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยวิธีการและเงื่อนไขในการออกและต่อใบอนุญาตขับรถหลักเกณฑ์ใหม่ดังกล่าวได้ยกระดับความเข้มข้นทั้งหลักสูตร เงื่อนไข วิธีการ การสอบใบขับขี่ โดยประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพฯ ต่อไปไม่ต้องมาอบรมและสอบใบขับขี่ที่กรมการขนส่งทางบกเป็นเวลา 5 ชั่วโมง แต่ให้ไปสอบทฤษฎีและอบรมกับโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่มีอยู่ 90 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมการขนส่งทางบก เป็นเวลา 15 ชั่วโมง หรือใช้เวลา 2 วันครึ่งแทนขณะที่ประชาชนในต่างจังหวัดยังสามารถไปอบรมที่ขนส่งจังหวัด และโรงเรียนสอนขับรถของเอกชนได้โดยใช้เวลา 15 ชั่วโมงเท่ากัน ส่วนประชาชนที่ต้องการต่อใบขับขี่ ต้องอบรมอย่างน้อย 1 ชั่วโมงกับโรงเรียนสอนขับรถและขนส่งจังหวัด เสียงวิจารณ์ที่มีขึ้นจนทำให้การบังคับใช้กฎใหม่ต้องเลื่อนออกไปจากที่วางไว้ในปีนี้เป็นปี 2561 มีอยู่สองประเด็นหลัก คือ ระยะเวลาอบรมที่ยาวนานเกินไปถึง 15 ชั่วโมงจากเดิมอยู่ที่ 5 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม มีคำชี้แจงว่าเหตุที่ต้องเพิ่มเวลา

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  เงินฝากพ่วงประกัน

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 17 มี.ค. 2560

  » โดย...พนิดา มูลพฤกษ์ ฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยเคยเกิดคำถามในใจคุณก่อนจะจ่ายเงินเพื่อซื้อของสักชิ้นบ้างไหมคะว่า จริงๆ แล้วของสิ่งนั้นเหมาะกับเราไหม จะซื้อไหวไหม ยี่ห้อไหนดีถ้าใช้แล้วแพ้ไม่พอดีใส่ไม่ได้จะทำอย่างไร โดยเฉพาะการเลือกของที่มี “เรื่องต้องรู้” มากมายที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจซื้อ เช่น สินค้าหรือบริการทางการเงิน ถ้าคุณรู้สึกว่าการเลือกสินค้าหรือบริการทางการเงินเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อนและทำให้คุณประหม่าหรือไม่กล้าถามคนที่ชวนคุณซื้อหรือสมัคร ขอให้ลองจินตนาการว่าการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินก็ไม่ต่างจากเวลาคุณเลือกใครสักคนมาเป็นคนรู้ใจนั่นแหละค่ะการเลือกคนมาเป็นคนรู้ใจส่วนใหญ่แล้วทุกคนคงมีเทคนิคพื้นฐานคล้ายๆ กัน เช่น ถ้าเป็นผู้หญิงต้องบอกกับตัวเองไว้ก่อนว่าแม้เราไม่สวยแต่เราก็ “เลือกได้” ก่อนเลือกก็ต้องเข้าใจตัวเองและ “กำหนดสเปกที่ต้องการ” ให้ได้เสียก่อน ค่อยไป “ส่องดูตัวเลือก” ที่มีอยู่และสืบข้อมูลเพื่อ “เปรียบเทียบคุณสมบัติ” ว่าตรงกับสเปกเราหรือไม่หากมองรอบกายแล้วเลือกไม่ถูกอาจต้องหาผู้เชี่ยวชาญ (ที่ได้ใบอนุญาต) เป็น

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  เงินบาทไม่พลิกอ่อน เจอเกินดุลเดินสะพัดสูง

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 17 มี.ค. 2560

  » โดย...เสาวรส รณเกียรติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ล่าสุด อีก 0.25% มาอยู่ที่ 0.75-1.00% สำหรับประเทศไทยนั้น เชื่อว่าปัจจัยหลายอย่างจะทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยังคงผ่อนคลายการดำเนินการเงินต่อไป เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ตามที่วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ย้ำมาตลอดสำหรับผลต่อเงินทุนเคลื่อนย้ายและอัตราแลกเปลี่ยนนั้น พบว่า หลังจากเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย นักค้าเงินจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งระบุว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้าแข็งค่าขึ้น โดยอยู่ที่ระดับ 35.06 บาท/เหรียญสหรัฐ แข็งค่าจาก 35.23 บาท/เหรียญสหรัฐ ในช่วงปิดตลาดวันก่อนหน้า เคลื่อนไหวตามภูมิภาคหลังมีแรงเทขายเหรียญสหรัฐออกมาเพื่อทำกำไรอมรเทพ จาวะลา ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักวิจัย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ระบุว่า เฟดตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยสู่ระดับ 0.75-1.00% โดยมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวได้ดี อัตราการว่างงานลดลง ขณะที่เงินเฟ้อใกล้เข้าสู่ระดับเป้าหมาย พร้อมส่งสัญญาณว่าดอกเบี้ยที่เหมาะสมปลายปีนี้จะอยู่ที่ระดับ 1.25-1.50% หรือต้องขึ้นอีก 2 ครั้ง และคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัว 2.1% เงินเฟ้อ 1.9% ในปีนี้ ใกล้ระดับเป้า

 • การเมือง

  สตาร์ทเครื่องยุทธศาสตร์ชาติลุยปฏิรูป

  หมวด การเมือง, โดย Online, วันที่ 17 มี.ค. 2560

  » การเดินหน้าปฏิรูปประเทศเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านร่าง พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.... และร่าง พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ....

ประวัติการใช้งาน

 • คำที่เคยค้นหา

  • การเข้าชมที่ผ่านมา

   ผลการค้นหานี้ตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่?

   © บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) 2003-2018 ข้อมูลบริษัท นโยบายการใช้งาน ติดต่อเว็บมาสเตอร์ Thailand Web Stat