ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯคนที่ 2 เป็นประธานการประชุม พิจารณาญัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ต่อเป็นวันที่ 3 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา เลขาธิการพรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม บริหารราชการแผ่นดินล้มเหลว ผิดพลาด บกพร่องอย่างร้ายแรง ไร้ประสิทธิภาพ ไร้ภูมิปัญญา ไร้ความสามารถ ไม่มีความรอบคอบระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน การบริหารราชการแผ่นดินของ พล.อ.ประยุทธ์ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทุจริตการขายถุงมือยางขององค์การคลังสินค้า (อคส.) มูลค่าความเสียหาย 2 พันล้านบาท ที่เกิดขึ้นโดยการกระทำของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับพวก โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลุกขึ้นชี้แจงหลังถูก นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา เลขาธิการพรรคเพื่อไทย อภิปรายไม่ไว้วางใจรู้เห็นกับกับทุจริตซื้อถุงมือยางขององค์การคลังสินค้า (อคส.) ทำรัฐเสียหายเบื้องต้นแล้ว 2,000 ล้านบาท ทันที ต่อมา เวลา 12.03 น. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคเพื่อไทย (พท.) อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ว่า รัฐมนตรีบริหารแผ่นดินโดยเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง ไม่คำนึงถึงผลเสียหายที่เกิดขึ้น กับประเทศชาติและประชาชน เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มคนผูกขาด เพื่อให้มีสิทธิดำเนินงานในกิจการของรัฐ ไม่รักษาผลประโยชน์ของรัฐ ทุจริตในหน้าที่ ปล่อยปะละเลยเพื่อให้มีการทุจริตในหน่วยงานที่กำกับดูแล สมทบคิดกันเพื่อปิดบังการทุจริต และไม่ยึดถือปฏิบัติในการเป็นผู้บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง เรื่องรถไฟฟ้าสายสีส้ม ในยุคที่คสช.ได้มีการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อย เวลาที่มีการอนุมัติคณะรัฐมนตรีต้องให้ไปตั้งคณะกรรมการคัดเลือก Published caption : Transport Minister Saksayam Chidchob, left, stands his ground yesterday after allegations were directed at him by opposition MP Jirayu Huangsap (not shown) over the cancelled bidding for the western extension of the MRT Orange Line.

รายละเอียดของภาพ FOR SALE

ประวัติการใช้งาน

  • คำที่เคยค้นหา

    • การเข้าชมที่ผ่านมา

      ผลการค้นหานี้ตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่?

      © บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) 2003-2018 ข้อมูลบริษัท นโยบายการใช้งาน ติดต่อเว็บมาสเตอร์ Thailand Web Stat