พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจงต่อสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพ.ร.ก.เงินกู้ 3 ฉบับ และ พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ร่วมกับคณะรัฐมนตรี มีวาระสำคัญรับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ.2563 รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศแต่งตั้งองคมนตรี และรับทราบเรื่องสถานภาพการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการถึงแก่อนิจกรรมของสมาชิกสภาผู้แบทนราษฎร นอกจากนี้ ยังมีระเบียบวาระพิจารณาเรื่องด่วนตามที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ประกอบด้วย พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 , พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 พระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ.2563 พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. …. โดย ขณะที่การคัดกรองบุคคลเข้า-ออก เป็นไปอย่างเข้มงวด ใครมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ไม่อนุญาติให้เข้าพื้นที่ และต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน Published caption : members of parliament in face masks standing up and keeping sufficient space from one another during the meeting.

ประวัติการใช้งาน

  • คำที่เคยค้นหา

    • การเข้าชมที่ผ่านมา

      ผลการค้นหานี้ตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่?

      © บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) 2003-2018 ข้อมูลบริษัท นโยบายการใช้งาน ติดต่อเว็บมาสเตอร์ Thailand Web Stat